Wednesday, March 14, 2012

☯ Cung Phi - Bảng Cung Phi Bát Trạch - Cách Tính Cung Phi Bát Tự ☯

Xem tuổi vợ chồng, bạn bè, hùng hạp làm ăn v.v. dựa vào 3 điểm chính
1. Thập Nhị Chi: Tuổi, gồm 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, v.v.
2. Ngũ Hành: Mệnh, gồm Kim, Hỏa, Thủy, Mộc, Thổ
3. Cung: mỗi tuổi có 2 cung: Cung Chính và Cung Phụ.
- Cung chính gọi là cung sinh
- Cung phụ gọi là cung phi.
Cùng tuổi thì Nam và Nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau.
Xem qua là biết ngay vợ chồng có khắc kỵ nhau hay không đọc thêm bên dưới cùng: Ngũ Hành Phối Hợp và Khắc Kỵ trong hôn nhân! Nguyên tắc khái quát: Đông mạng (Đông Trạch) lấy Tây mạng (Tây Trạch) thì không hợp (vào đây nghiên cứu thêm).

* Chú ý:
Sinh mệnh và Cung Phi mệnh là hai hành khác nhau (Phi có nghĩa là chạy đi, dời đi). Cung Phi mệnh của nam và nữ cũng khác nhau. Chỉ có một số rất ít người nam và nữ có Cung Phi mệnh giống nhau thí dụ: nam và nữ sanh năm Kỷ Mùi 1979 Sinh mệnh cung Tốn/ hành Hỏa; Cung Phi mệnh nam nữ đều là cung Chấn/ hành Mộc!

Cung Phi mệnh lại chia ra làm hai loại: Cung Phi Bát Trạch và Cung Phi Bát Tự.
Trong phong thủy, bói toán, khi nói đến Cung Phi mệnh người ta ám chỉ Cung Phi Bát Trạch.

Cung Phi Bát Tự hay Bát Tự Phi Cung chỉ dùng để coi duy nhứt cho hôn nhân tác hợp. Nhưng đây cũng chỉ là phần phụ thêm vào thôi. Có nghĩa là: nếu Bát Trạch tốt, Bát Tự cũng tốt thì hôn nhân sẽ nhiều phần chắc là tốt, còn nếu hai bên đều xấu thì có thể suy ra là xấu. Nhưng cũng nên cân nhắc, phối hợp, xem xét kỹ lại những yếu tố khác, không nên quá tiêu cực. Nên nhớ chọn vợ, lấy chồng thì cái ĐỨC là quan trọng trên hết, người ăn ở thất đức thì cho dù có giàu sang tột bực cũng chỉ là tạm bợ, tai họa, bịnh hoạn sẳn sàng chờ chực để ập tới.
Và nên ghi nhớ là coi bói là để đoán thiên cơ rồi tìm cách giảm bớt cái xấu nếu duyên trời ban rơi vào xấu, chứ không phải cha mẹ bỏ tiền của ra coi bói thầy bói phán "xấu" thì ép con cái mình cải trời mà từ duyên. Trong trường hợp này, con cái phải thuyết phục cha mẹ:
1/ Trong quá khứ đã làm điều gì trái ý trời nên con cái phải mang quả báo, nay lại tiếp tục cải trời ngăn cản duyên của con thì chưa gì đã thấy tội nghiệp chồng chất, bất hạnh cho duyên nợ con cái đã thấy trước mắt "nhãn tiền".
2/ Yêu nhau thì cưới. Can đảm đi con đường trước mắt, từng bước từng bước một. Biết trời ban duyên xấu thì khi gây cấn trong vợ chồng, lấy tình thương mà làm thuận lại với nhau, vì cặp vợ chồng nào dám nói là không bao giờ có gây cấn trong gia đình.
3/ Khi không thể sống với nhau được nữa thì chia tay, trên đời không yêu nhau nữa đâu phải là hiếm. Do đó cho thấy chuyện hợp tan còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố khác, chứ không phải tùy theo lời thầy bói nói.
Chuyện thiên định thì chỉ có trời mới biết, bói chỉ là mò trong nước đục, có người mò hay có người mò đại vì chỉ nhắm vào túi tiền hơi đâu mà tin 100%, đem duyên số của mình cho người dưng định đoạt.
4/ Hai vợ chồng lo tích ĐỨC vì xưa nay có câu "Đức năng thắng được Số. Tích Đức thành Thiện". Những gì không nắm bắt được thì phải lấy những gì không mắm bắt được hóa giải. Đức ở đây là từ trong tâm ra, lòng thiện tâm, bát ái, lòng tốt. Xem thêm câu chuyện trên mạng về truyền thuyết: Bao công: "Ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện" nói về chuyện cậu bé què sau còn bị mù và còn bị sét đánh chết = một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời.
Tùy theo duyên mà tích Đức, đại khái như: một ly nước cho người đang khát là đã tích được một chút Đức. Tiền thay vì cho chùa thì có thể quyên nhiều thêm để xây một cây cầu khi mắt nhìn thấy cầu đang mụt rã, xây một ngôi trường làng ở quê của mình, làm cái bàn cái ghế cho trường làng nghèo, giúp người già cô đơn, thấy người làm điều ác điềi trái thì không nhắm mắt bịt tai mà phải ngăn cản hoặc không tham gia hoặc khuyên lơn một tiếng, làm cho xã hội một chút tốt đẹp hơn, v.v.. Tâm ác như ăn thịt chó, thấy người hoặc thú đau khổ, đau đớn mà lòng dửng dưng, hối lộ rồi trong tâm áy náy đem tiền của cho thầy chùa, cho ăn mày để mong "mua" lòng trời thì đồng tiền bay đi mà họa vẫn là họa.
Cách Tính Cung Phi Bát Tự
Đặc điểm của Cung Phi Bát Tự là cung của phụ nữ giống y như cung bên Cung Phi Bát Trạch, không thay đổi, không có gì khác biệt (xem bảng tra mệnh hoặc cách tính Cung Phi Bát Trạch bên dưới).
Tìm được Cung Phi Bát Tự của nữ rồi thì suy ra Cung Phi Bát Tự của người nam.
Nhớ (Hậu Thiên Bát Quái): Nhứt Khảm; Nhì Khôn; Tam Chấn; Tứ Tốn; Ngũ Trung (nam Khôn, nữ Cấn); Lục Càn; Thất Đoài; Bát Cấn; Cửu Ly.
Cung Phi Bát Tự - cách tính thứ nhứt:
Nếu Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch của người nữ lớn hơn hay bằng 3 thì lấy 12 trừ ra.
Nếu Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch của người nữ nhỏ hơn 3 thì lấy 3 trừ ra.
Thí dụ 1: Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch của người nữ sanh năm 1979 là Chấn (tam Chấn = 3), thì Cung Phi Bát Tự của nam là 12 - 3 = 9 (hay xem bảng nam/nữ) cửu Ly
Thí dụ 2: Nữ sanh 1986 Cung Phi Bát Tự/Bát Trạch là Khảm (nhứt Khảm =1); lấy 3 - 1 = 2 nam Cung Phi Bát Tự là nhị Khôn.
Cung Phi Bát Tự - cách tính thứ hai:
Nếu đã có số Cung Phi Bát Trạch của nam (xem cách tính bên dưới) thì lấy số đó trừ đi 3. Được số bằng 0 thì dùng 9; được số nhỏ hơn 0 tức số âm thì cộng thêm 9. Được 5 thì Cung Phi Bát Tự của người nam này là (ngũ) Khôn.
Thí dụ: theo cách tính Cung Phi Bát Trạch của người nam sanh 1979 ở dưới thì được số 3.
3-3=0 dùng số 9 (cửu) Ly chính là Cung Phi Bát Tự của người nam sanh năm này.
- Còn Cung Phi Bát Tự của người nữ sanh năm 1979 cũng chính là Cung Phi Bát Trạch của người nữ, tức là Chấn.
Cung Phi Bát Tự - cách tính thứ ba:
xem đối chiếu sau đây cho người nam (vì người nữ thì hai bên Bát Trạch và Bát Tự giống nhau)
Cung Phi Bát Trạch : Cung Phi Bát Tự
Khảm : Đoài
 Khôn : Cấn
Chấn : Ly
Tốn : Khảm
còn nam mạng thuộc Ngũ trung cung thì hai bên
Khôn : Khôn
Càn : Chấn
Đoài : Tốn
Cấn : Khôn
Ly : Càn

Cung Phi Bát Trạch hay Bát Trạch Phi Cung bao gồm nhiều khía cạnh nên quan trọng hơn. Thường được dùng để xem hai tuổi thành hôn tốt xấu, sanh trai hợp hay gái hợp, hướng nhà đúng sai, sử dụng nhiều mặt trong phong thủy.

Cách Tính Cung Phi Bát Trạch
Cung Phi Bát Trạch - cách tính thứ nhứt:
Nhớ (Hậu Thiên Bát Quái): Nhứt Khảm; Nhì Khôn; Tam Chấn; Tứ Tốn; Ngũ Trung (nam Khôn, nữ Cấn); Lục Càn; Thất Đoài; Bát Cấn; Cửu Ly.
Tính Cung Phi Bát Trạch của người nam trước. Cộng số của năm sanh lại cho đến khi còn 1 số, sau đó lấy 11 trừ. Nếu trừ ra số 0 thì dùng 9. Số lớn hơn 9 thì trừ cho 9, nếu là số 5 thì Cung Phi Bát Trạch của nam là Khôn.
Tính Cung Phi Bát Trạch của người nữ thì lấy số 15 trừ số Cung Phi của nam, số lớn hơn 9 thì trừ đi 9, số 0 thì dùng 9, số 5 thì Cung Phi Bát Trạch của người nữ là Cấn.
Thí dụ người nữ sanh 1979:
Phải tính Cung Phi của nam trước 1+9+7+9=26; cộng lại còn 1 số 2+6=8. Lấy 11-8=3. Vậy Cung Phi Bát Trạch người nam sanh 1979 sẽ là (tam) Chấn.
Sau đó tính cho nữ: 15-3=12; 12 lớn hơn 9 nên 12-9=3. Vậy Cung Phi Bát Trạch của người nữ sẽ là (tam) Chấn.

Cung Phi Bát Trạch - cách tính thứ hai:
Cộng các số của năm sanh trừ đi 9, cộng sao cho kết quả là 1 đến 9. Sau đó tra bảng dưới đây.
Thí dụ: sanh năm 1979 => bỏ đi 1 số 9 => 1+7=8+9=17=>1+7=8 vậy tra bảng được nam sanh năm 1979 có cung phi bát trạch là Chấn, nữ sanh năm 1979 có cung phi bát trạch (và cả cung phi bát tự) cũng là Chấn.
Thí dụ tiếp tục: sanh năm 2000, vì không có số 9 nên khỏi bỏ. Vậy được số 2. Tức là nam sanh năm 2000 thì cung phi bát trạch Ly, gái sanh 2000 bát trạch và bát tự là Càn.
Thí dụ 3: sanh năm 2009, bỏ đi 1 số 9. Vậy còn lại số 2, nam bát trạch Ly, nữ bát trạch và bát tự Càn.

*Chú ý: tính cách này là theo năm dương lịch, nhưng nếu ngày sanh trước tết Ta, thì phải tính năm trước đó.
Thí dụ sanh ngày 6 tháng 2 dương lịch năm 1997 tức là ngày 29 tết năm Bính Tý thì phải tính là năm 1996, tức là theo cách tính này thì 1996 (bỏ đi 1 số 9) => 1+9=10=>1+0=1+6=7, theo bảng dưới thì con trai bát trạch Tốn, con gái bát trạch (bát tự) Khôn.
hoặc dùng cách thứ ba, tra bảng có sẳn:
Bảng Tra Mệnh theo Cung Phi Bát Trạch (đã tính sẵn)
Phương hướng tốt/xấu 
Cung Phi Khảm
Đông Thiên Y - Tây Họa hại
Nam Phước đức - Bắc Phục vị
Đông Bắc Ngũ quỷ - Tây Nam Tuyệt mạng
Tây Bắc Lục sát - Đông Nam Sinh khí

Cung Phi Khôn:
Đông Họa hại  - Tây Thiên Y 
Nam Lục sát  - Bắc Tuyệt mạng
Đông Bắc Sinh khí - Tây Nam Phục vị 
Tây Bắc Phước đức - Đông Nam Ngũ quỷ

Cung Phi Chấn:
Đông Phục vị - Tây Tuyệt mạng
Nam Sinh khí - Bắc Thiên Y
Đông Bắc Lục sát - Tây Nam Họa hại
Tây Bắc Ngũ quỷ - Đông Nam Phước đức

Cung Phi Tốn:
Đông Phước đức - Tây Lục sát
Nam Thiên Y - Bắc Sinh khí
Đông Bắc Tuyệt mạng - Tây Nam Ngũ quỷ
Tây Bắc Họa hại - Đông Nam Phục vị

Cung Phi Càn:
Đông Ngũ quỷ - Tây Sinh khí
Nam Tuyệt mạng - Bắc Lục sát
Đông Bắc Thiên Y - Tây Nam Phước đức
Tây Bắc Phục vị - Đông Nam Họa hại

Cung Phi Đoài
Đông Tuyệt mạng - Tây Phục vị
Nam Ngũ quỷ - Bắc Họa hại
Đông Bắc Phước đức - Tây Nam Thiên Y
Tây Bắc Sinh khí - Đông Nam Lục sát

Cung Phi Cấn:
Đông Lục sát   - Tây Phước đức
Nam Họa hại  - Bắc Ngũ quỷ
Đông Bắc Phục vị  - Tây Nam Sinh khí
Tây Bắc Thiên Y - Đông Nam Tuyệt mạng

Cung Phi Ly:
Đông Sinh khí - Tây Ngũ quỷ
Nam Phục vị - Bắc Phước đức
Đông Bắc Họa hại - Tây Nam Lục sát
Tây Bắc Tuyệt mạng - Đông Nam Thiên Y

Ngoài ra còn dựa vào thiên can của chồng và tuổi của vợ để đoán thêm.
Thiên can 
là 10 can gồm có: Giáp, Ất, Bính Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Xét về Tuổi
Lục Hợp là 6 cặp tuổi hợp nhau: Tý Sửu hợp; Dần Hợi hợp; Mẹo Tuất hợp; Thìn Dậu hợp; Tỵ Thân hợp; Ngọ Mùi hợp.
Tam hợp: Cặp 3 tuổi hợp với nhau Thân Tý Thìn; Dần Ngọ Tuất; Hợi Mẹo Mùi; Tỵ Dậu Sửu.

Lục Xung là 6 cặp tuổi xung khắc nhau: Tý xung Ngọ; Sửu xung Mùi; Dần xung Thân; Mẹo xung Dậu; Thìn xung Tuất; Tỵ xung Hợi.
Lục Hại 6 cặp tuổi hại nhau tức là không tốt khi ăn ở, buôn bán, ...: Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mẹo hại Thìn; Thân hại Hợi; Dậu hại Tuất.

Vợ chồng cùng tuổi thì hợp. Có câu: "Vợ chồng cùng tuổi, ăn rồi nằm duỗi".
Hai tuổi khắc nhau cũng có thể sống chung với nhau được nếu như Mệnh và Cung hòa hợp nhau.
*****
Xét về Mệnh
Nên nhớ nguyên tắc này cho Mệnh: Tuổi chồng khắc vợ thì thuận; Tuổi vợ khắc chồng thì nghịch (xấu). Thí dụ: vợ Mệnh Thủy lấy chồng Mệnh Hỏa thì xấu, nhưng chồng Mệnh Thủy lấy vợ Mệnh Hỏa thì được, vì Thủy khắc Hỏa nhưng Hỏa không khắc Thủy mà Hỏa lại khắc Kim.

Ngũ hành tương sinh (tốt): Kim sinh Thủy; Thủy sinh Mộc; Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim.
Có nghĩa là chồng Mệnh Thủy lấy vợ Mệnh Mộc thì tốt, vợ được nhờ vì Thủy sinh Mộc. Vợ mệnh Hỏa lấy chồng Mệnh Thổ thì chồng được nhờ vì Hỏa sinh Thổ.

Ngũ hành tương khắc (xấu): Kim khắc Mộc; Mộc khắc Thổ; Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim.
Thí dụ: vợ Mệnh Kim lấy chồng Mệnh Mộc thì không tốt, nhưng chồng Mệnh Kim lấy vợ Mệnh Mộc thì được.
*****
Xét về Cung
Mỗi tuổi có một cung khác nhau. Nam và Nữ có Cung Sinh giống nhau, còn Cung Phi thì khác nhau.
Đinh Tỵ (1977) Mệnh Thổ, cung phi hành nữ Thủy, nam Thổ. Cung sinh: Khôn; cung phi: Khôn (Nam); Khảm (Nữ)
Mậu Ngọ (1978) Mệnh Hỏa, cph nữ Thổ, nam Mộc. Cung sinh: Chấn; cung phi: Tốn (Nam); Khôn (Nữ)
Kỷ Mùi (1979) Mệnh Hỏa, cph nữ Mộc, nam Mộc. Cung sinh: Tốn; cung phi: Chấn (Nam); Chấn (Nữ)
Canh Thân (1980) Mệnh Mộc, cph nữ Mộc, nam Thổ. Cung sinh: Khôn; cung phi: Khôn (Nam); Tốn (Nữ)
Tân Dậu (1981) Mệnh Mộc, cph nữ Thổ, nam Thuỷ. Cung sinh: Càn; cung phi: Khảm (Nam); Cấn (Nữ)
Nhâm Tuất (1982) Mệnh Thủy, cung sinh: Đoài; cung phi: Ly (Nam); Càn (Nữ)
Quý Hợi (1983) Mệnh Thủy, cung sinh: Cấn; cung phi: Cấn (Nam); Đoài (Nữ)
Giáp Tý (1984) Mệnh Kim, cung sinh: Chấn; cung phi: Đoài (Nam); Cấn (Nữ)
Ất Sửu (1985) Mệnh Kim, cung sinh: Tốn; cung phi: Càn (Nam); Ly (Nữ)
Bính Dần (1986) Mệnh Hỏa, cung sinh: Khảm; cung phi: Khôn (Nam); Khảm (Nữ)
Đinh Mẹo (1987) Mệnh Hỏa, cung sinh: Càn; cung phi: Tốn (Nam); Khôn (Nữ)

Muốn biết hai cung có xung khắc với nhau hay không thì nên biết 8 cung tốt xấu:
Nhóm nói về điềm tốt: Sinh khí, Diên niên (Phước đức), Thiên y, Phục vị (Qui hồn).
Nhóm nói về điềm xấu: Ngũ quỷ (Giao chiến), Lục sát (Du hồn), Họa hại (Tuyệt thế), Tuyệt mệnh.
Muốn biết chi tiết về các hướng: Sinh khí, Diên niên/Phước đức, Thiên y, v.v. vào đây nghiên cứu.

8 cung biến hóa
chú thích: 
* Càn-Đoài có nghĩa là người nam cung Phi Bát Trạch Càn lấy vợ cung Đoài.
* Bát trạch minh cảnh là bản dịch từ sách của tàu do ông Thái Kim Oanh đãm nhiệm. Cung Đoài và Ly của Việt và tàu hoán đổi vị trí của nhau. Nên ai tin truyền thống của Việt nam thì đừng chú ý đến Bát trạch minh cảnh ở trong ngoặc. 
Cung Phi Bát Trạch (nam)
1. Càn-Đoài: sinh khí, tốt; Càn-Chấn: ngũ quỷ, xấu; Càn-Khôn: diên niên (phước đức), tốt; Càn-Khảm: lục sát (du hồn), xấu; Càn-Tốn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Càn-Cấn: thiên y, tốt; Càn-Ly: tuyệt mệnh, xấu; Càn-Càn: phục vị (qui hồn), tốt.
2. Khảm-Tốn: sinh khí, tốt; Khảm-Cấn: ngũ quỷ, xấu; Khảm-Ly: diên niên (phước đức), tốt / (theo như sách Bát Trạch Minh Cảnh xem chú thích ở trên): họa hại (tuyệt thế), xấu; Khảm-Càn: lục sát (du hồn), xấu; Khảm-Đoài: họa hại (tuyệt thế), xấu / (theo như sách Bát Trạch Minh Cảnh xem chú thích ở trên): diên niên (phước đức), tốt; Khảm-Chấn: thiên y, tốt; Khảm-Khôn: tuyệt mệnh, xấu; Khảm-Khảm: phục vị (qui hồn), tốt.
3. Cấn-Khôn: sinh khí, tốt; Cấn-Khảm: ngũ quỷ, xấu; Cấn-Đoài: diên niên (phước đức), tốt; Cấn-Chấn: lục sát (du hồn), xấu; Cấn-Ly: họa hại (tuyệt thế), xấu; Cấn-Càn: Thiên y, tốt; Cấn-Tốn: tuyệt mệnh, xấu; Cấn-Cấn: phục vị (qui hồn), tốt.
4. Chấn-Ly: sinh khí, tốt; Chấn-Càn: ngũ quỷ, xấu / (theo như sách Bát Trạch Minh Cảnh xem chú thích ở trên): lục sát (du hồn), xấu; Chấn-Tốn: diên niên (phước đức), tốt; Chấn-Cấn: lục sát (du hồn) / (theo như sách Bát Trạch Minh Cảnh): ngũ quỷ, xấu; Chấn-Khôn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Chấn-Khảm: Thiên y, tốt; Chấn-Đoài: tuyệt mệnh, xấu; Chấn-Chấn: phục vị (qui hồn), tốt.
5. Tốn-Khảm: sinh khí, tốt; Tốn-Khôn: ngũ quỷ, xấu; Tốn-Chấn: diên niên (phước đức), tốt; Tốn-Đoài: lục sát (du hồn), xấu; Tốn-Càn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Tốn-Ly: Thiên y, tốt; Tốn-Cấn: tuyệt mệnh, xấu; Tốn-Tốn: phục vị (qui hồn), tốt.
6. Ly-Chấn: sinh khí, tốt; Ly-Đoài: ngũ quỷ, xấu; Ly-Khảm: diên niên (phước đức), tốt; Ly-Khôn: lục sát (du hồn), xấu; Ly-Cấn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Ly-Tốn: Thiên y, tốt; Ly-Càn: tuyệt mệnh, xấu; Ly-Ly: phục vị (qui hồn), tốt.
7. Khôn-Cấn: sinh khí, tốt; Khôn-Tốn: ngũ quỷ, xấu; Khôn-Càn: diên niên (phước đức), tốt; Khôn-Ly: lục sát (du hồn), xấu; Khôn-Chấn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Khôn-Đoài: Thiên y, tốt; Khôn-Khảm: tuyệt mệnh, xấu; Khôn-Khôn: phục vị (qui hồn), tốt.
8. Đoài-Càn: sinh khí, tốt; Đoài-Ly: ngũ quỷ, xấu; Đoài-Cấn: diên niên (phước đức), tốt; Đoài-Tốn: lục sát (du hồn), xấu; Đoài-Khảm: họa hại (tuyệt thế), xấu; Đoài-Khôn: Thiên y, tốt; Đoài-Chấn: tuyệt mệnh, xấu; Đoài-Đoài: phục vị (qui hồn), tốt.

Cung Phi Bát Tự (nam)
(xem phụ vào, và chỉ dùng để xem cho việc hôn nhân)
1. Càn-Đoài: sinh khí, tốt; Càn-Chấn: thiên y, tốt; Càn-Khôn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Càn-Khảm: lục sát (du hồn), xấu; Càn-Tốn: ngũ quỷ, xấu; Càn-Cấn: diên niên (phước đức), tốt; Càn-Ly: tuyệt mệnh, xấu; Càn-Càn: phục vị (qui hồn), tốt.
2. Khảm-Càn: lục sát (du hồn), xấu; Khảm-Khảm: phục vị (qui hồn), tốt; Khảm-Cấn: thiên y, tốt; Khảm-Chấn: diên niên (phước đức), tốt; Khảm-Tốn: sinh khí, tốt;  Khảm-Ly: họa hại (tuyệt thế), xấu; Khảm-Khôn: tuyệt mệnh, xấu; Khảm-Đoài: ngũ quỷ, xấu.
3. Cấn-Khôn: sinh khí, tốt; Cấn-Khảm: Thiên y, tốt; Cấn-Đoài: họa hại (tuyệt thế), xấu; Cấn-Chấn: lục sát (du hồn), xấu; Cấn-Ly: ngũ quỷ, xấu; Cấn-Càn: diên niên (phước đức), tốt; Cấn-Tốn: tuyệt mệnh, xấu; Cấn-Cấn: phục vị (qui hồn), tốt.
4. Chấn-Ly: sinh khí, tốt; Chấn-Càn: Thiên y, tốt; Chấn-Tốn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Chấn-Cấn: lục sát (du hồn), xấu; Chấn-Khôn: ngũ quỷ, xấu; Chấn-Khảm: diên niên (phước đức), tốt; Chấn-Đoài: tuyệt mệnh, xấu; Chấn-Chấn: phục vị (qui hồn), tốt.
5. Tốn-Khảm: sinh khí, tốt; Tốn-Khôn: Thiên y, tốt; Tốn-Chấn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Tốn-Đoài: lục sát (du hồn), xấu; Tốn-Càn: ngũ quỷ, xấu; Tốn-Ly: diên niên (phước đức), tốt; Tốn-Cấn: tuyệt mệnh, xấu; Tốn-Tốn: phục vị (qui hồn), tốt.
6. Ly-Chấn: sinh khí, tốt; Ly-Đoài: Thiên y, tốt; Ly-Khảm: họa hại (tuyệt thế), xấu; Ly-Khôn: lục sát (du hồn), xấu; Ly-Cấn: ngũ quỷ, xấu; Ly-Tốn: diên niên (phước đức), tốt; Ly-Càn: tuyệt mệnh, xấu; Ly-Ly: phục vị (qui hồn), tốt.
7. Khôn-Cấn: sinh khí, tốt; Khôn-Tốn: Thiên y, tốt; Khôn-Càn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Khôn-Ly: lục sát (du hồn), xấu; Khôn-Chấn: ngũ quỷ, xấu; Khôn-Đoài: diên niên (phước đức), tốt; Khôn-Khảm: tuyệt mệnh, xấu; Khôn-Khôn: phục vị (qui hồn), tốt.
8. Đoài-Càn: sinh khí, tốt; Đoài-Ly: Thiên y, tốt; Đoài-Cấn: họa hại (tuyệt thế), xấu; Đoài-Tốn: lục sát (du hồn), xấu; Đoài-Khảm: ngũ quỷ, xấu; Đoài-Khôn: diên niên (phước đức), tốt; Đoài-Chấn: tuyệt mệnh, xấu; Đoài-Đoài: phục vị (qui hồn), tốt.

* Tuyệt thế là xấu vì tuyệt là đoạn tuyệt tình ta, tình người.

Phối hợp hai Cung Phi Bát Trạch (nam) và Bát Tự (nam) cưới vợ Phi Cung rồi xem hôn nhân tốt/xấu: 
Thiên y, Sinh khí hai vì,
Được hai cung ấy vậy thì sống lâu.
Tuyệt mạng thì hẳn lo âu,
Nhược bằng ai cãi lấy nhau không bền.
La bồn (Lục sát, Du hồn), Tuyệt thế còn nên,
Bán hung, bán kiết vầy duyên tầm thường.
Ngũ quỷ thì ta phải nhường,
Vợ chồng nghịch ý đau thương đêm ngày.
Phước đức giàu sang ai tày,
Hiệp cung Phục vị cũng được bực trung.
Bát Trạch : Bát Tự = suy ra nhận xét
Diên niên (Phước đức) : Diên niên (Phước đức) =  được 10 phần tốt, thượng kiết
Diên niên (Phước đức) : Thiên y =  được 10 phần tốt, thượng kiết
Diên niên (Phước đức) :  Họa hại (Tuyệt thế) =  được 7 phần tốt, trung kiết
Diên niên (Phước đức) :  Ngũ quỷ = được 7 phần tốt, trung kiết
Diên niên (Phước đức) :  Lục sát (Du hồn) = được 7 phần tốt, trung kiết
Diên niên (Phước đức) :  Tuyệt mệnh = được 4 phần tốt, hạ kiết

Họa hại (Tuyệt thế) : Phục vị (Qui hồn) =  được 6 phần tốt, trung kiết
Họa hại (Tuyệt thế) : Diên niên (Phước đức) =  được 6 phần tốt, trung kiết
Họa hại (Tuyệt thế) : Sinh Khí =  được 6 phần tốt, trung kiết
Họa hại (Tuyệt thế) : Lục sát (Du hồn) = không tốt không xấu, hạ kiết *
Họa hại (Tuyệt thế) : Họa hại (Tuyệt thế) = không tốt không xấu *
 Họa hại (Tuyệt thế) : Ngũ quỷ = bị thứ hung, xấu vừa 

* không tốt không xấu: có nghĩa là bán hung, bán kiết; nữa như vầy, nữa như khác; lềnh bềnh chính giữa. Hợp duyên với nhau thì chỉ được ở mức tầm thường. 
Duyên do lững lờ ở giữa, cho nên cặp vợ chồng này nếu muốn sống đời với nhau thì suốt năm suốt tháng phải hết sức nhường nhịn nhau, nhứt là trong những năm xung khắc với tuổi. 
Phải hết sức chú ý đến những điều kiên kỵ khi mới "bắt đầu" cuộc hôn nhân... Xem phần bên dưới "Đàn ông / Đàn bà không nên lấy vợ / lấy chồng khi nào?".

Lục sát (Du hồn) : Diên niên (Phước đức) = được 8 phần tốt, trung kiết
Lục sát (Du hồn) : Sinh Khí = được 7 phần tốt, trung kiết
Lục sát (Du hồn) : Phục vị (Qui hồn) = được 5 phần tốt, hạ kiết
Lục sát (Du hồn) : Ngũ quỷ = thứ hung, xấu vừa
Lục sát (Du hồn) :  Họa hại (Tuyệt thế) = không tốt không xấu *
Lục sát (Du hồn) :  Lục sát (Du hồn) = không tốt không xấu *
Lục sát (Du hồn) :  Ngũ quỷ = bị thứ hung, xấu vừa

Ngũ quỷ : Diên niên (Phước đức) = được 6 phần tốt, trung kiết
Ngũ quỷ : Thiên y = được 6 phần tốt, trung kiết
Ngũ quỷ :  Sinh Khí = được 5 phần tốt, hạ kiết
Ngũ quỷ : Phục vị (Qui hồn) = được 5 phần tốt, hạ kiết
Ngũ quỷ : Họa hại (Tuyệt thế) = bị thứ hung, xấu vừa
Ngũ quỷ :  Tuyệt mệnh = đại hung (rất xấu)

Phục vị (Qui hồn) : Sinh Khí = được 9 phần tốt, thượng kiết
Phục vị (Qui hồn) : Thiên y = được 9 phần tốt, thượng kiết
Phục vị (Qui hồn) : Phục vị (Qui hồn) =  được 7 phần tốt, trung kiết
Phục vị (Qui hồn) : Lục sát (Du hồn) = được 6 phần tốt, trung kiết
Phục vị (Qui hồn) : Ngũ quỷ = được 3 phần tốt, thứ hung
Phục vị (Qui hồn) : Tuyệt mệnh = bị thứ hung, xấu vừa

Sinh khí : Sinh khí =  được 10 phần tốt, thượng kiết
Sinh khí : Thiên y =  được 10 phần tốt, thượng kiết
Sinh khí : Phục vị (Qui hồn) =  được 9 phần tốt, thượng kiết
Sinh khí : Lục sát (Du hồn) =  được 7 phần tốt, trung kiết
Sinh khí : Ngũ quỷ =  được 7 phần tốt, trung kiết
Sinh khí : Tuyệt mệnh =  được 5 phần tốt, hạ kiết

Thiên y : Thiên y = được 10 phần tốt, thượng kiết
Thiên y : Diên niên (Phước đức) = được 10 phần tốt, thượng kiết
Thiên y : Lục sát (Du hồn) = được 8 phần tốt, trung kiết
Thiên y : Ngũ quỷ = được 7 phần tốt, trung kiết
Thiên y : Họa hại (Tuyệt thế) = được 6 phần tốt, trung kiết
Thiên y : Tuyệt mệnh = được 3 phần tốt, hạ kiết

Tuyệt mệnh :  Diên niên (Phước đức) = được 3 phần tốt, hạ kiết
Tuyệt mệnh : Thiên y =  được 4 phần tốt, hạ kiết
Tuyệt mệnh : Sinh khí =  được 4 phần tốt, hạ kiết
Tuyệt mệnh : Phục vị (Qui hồn) = bị thứ hung, xấu vừa
Tuyệt mệnh : Họa hại (Tuyệt thế) = đại hung
Tuyệt mệnh : Tuyệt mệnh = đại hung

Bát San Giao Hợp
(trích trong quyển: Bát Trạch Minh Cảnh)
Cung Càn
Trai cung Càn lấy gái cung Càn (phục vị)
Lưỡng Càn phục vị tốt vừa thôi
Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi
Con cháu trung bình không bao phát
Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi.

Bậc trung được số giàu sang tuổi già
Vợ chồng bạch thủ thanh gia
Trung niên gầy dựng cửa nhà yên vui.

Trai cung Càn lấy gái cung Khảm (lục sát)
Luồng thủy triều nguyên phước đức sinh
Chăn nuôi lục sát nghiệp không thành
Dâu hiền rể thảo nên khoa cử
Thôn ấp ngợi khen lộc sẵn thành

Lục sát phạm ắt phu thê buồn thảm
Kim cải dở dang nửa đởi
Duyên nợ đổi đời tương tư ly tán.

Trai cung Càn lấy gái cung Cấn (thiên y)
Cung vị trường sinh được hợp hòa
Giàu sang nhờ cậy ở tay bà
Chứa nhiều phúc đức cho con cháu
Sung sướng cùng nhau đến tuổi già.

May mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn
Tình yêu lửa đượm hương nồng
Rể thảo, dâu hiền an nhàn hậu vận.

Trai cung Càn lấy gái cung Chấn (ngũ quỷ)
Khẩu thiệt giao tranh có đấu tranh
Vợ chồng ngũ quỷ họa tương sinh
Cửa nhà ruộng đất rồi tiêu sạch
Tử biệt sinh ly khó tạo thành.

Trước sau bất tường nợ duyên lận đận
Tâm ý chồng vợ không hòa
Khiến nên sinh kế quanh năm túng quẩn.

Trai cung Càn lấy gái cung Tốn (họa hại)
Càn Tốn hai cung khắc rõ ràng
Cưỡng cầu kết hợp thế sao an
Nếu không họa hại liên miên đến
Cũng sẽ chia ly người một đi.

Trước hợp sau lìa vô cùng khốn đốn
Con cái trưởng thành cút côi
Hình ngục oan khiến vợ chồng thương tổn.

Trai cung Càn lấy gái cung Đoài (sanh khí)
Vàng thoi, vàng khối lại sinh vàng
Phúc lộc diên niên tuổi thọ khang
Con cháu nên danh hưng tổ nghiệp
Càn, Đoài phối hợp chắc giàu sang.

Êm ấm gia đạo trong ngoài yên vui
Nợ duyên gắn bó trọn đời
Thê vinh tứ quí số người giàu sang.

Trai cung Càn lấy gái cung Ly (tuyệt mệnh)
Càn, Ly tuyệt mạng ở sao yên
Sinh nở nguy nan lắm lụy phiền
Tử biệt sinh ly như đợi sẵn
Khó nghèo, đắc thọ, phú quy thiên.

Nợ duyên cầm chắc sầu bi khóc thầm
Ái ân lỡ nhịp sắc cầm
Mới hay căn kiếp số phần hẩm hiu.

Trai cung Càn lấy gái cung Khôn (diên niên)
Thiên địa càn khôn hợp một nhà
Vân hành san khí phát tam đa
Nhiều tài, nhiều lộc, nhiều con cái
Phát đạt giàu sang thẳng đến già.

Được số phước đức trường tồn ấm no
Tài lộc như nước tràn vô
Cửa nhà đồ sộ quy mô ruộng vườn.

***
Cung Khảm
Trai cung Khảm lấy gái cung Khảm (phục vị)
Lưỡng Khảm trùng cung cũng tạm nhàn
Cưới nhau sớm phải chịu trùng tang
Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ
Cháu con rồi sau cũng có đàn.

Bình thường cuộc sống nợ duyên êm ấm
Gia đạo tiền định an bài
Một đời keo sơn áo cơm no ấm.

Trai cung Khảm lấy gái cung Ly (họa hại)
Khảm, Ly thủy hỏa chớ nên gần
Phước đức dẫu nhiều cũng cách phân
Nếu số xa quê mà gặp gỡ
Cũng cho là tạm sống thanh bần.

Ấm êm bỗng chốc tai ách buộc ràng
Số phần chồng vợ đeo mang
Suốt đời khổ hận sầu than đêm ngày.

Trai cung Khảm lấy gái cung Cấn (ngũ quỷ)
Cấn, Khảm hình tương số định rồi
Lấy nhau chỉ để lụy nhau thôi
Cửa nhà xơ xác thân cơ cực
Ngũ quỷ đeo theo cứ báo đời.

Giàu có mấy lần rồi cũng phá sản
Duyên nợ ắt phải lỡ làng
Con cái lớn lên đàn điếm du đãng.

Trai cung Khảm lấy gái cung Khôn (tuyệt mệnh)
Khảm, Khôn tuyệt mệnh biết làm sao
Dẫu bị oan gia tự thuở nào
Kết hợp cũng thành sinh tử biệt
Cháu con nối bước xuống âm tào.

Lo âu mắc phải dồn dập ốm đau
Tiền bạc hết, biệt ly sầu
Không chồng thì vợ cũng vào cõi âm.

Trai cung Khảm lấy vợ cung Chấn (thiên y)
Nước gặp gió to dậy sóng lên
Thiên y Chấn, Khảm số làm nên
Cháu con đông đúc tài miên thạch
Hoè quế y quan rực trước thềm.

Quan lộc uy quyền đời sống sung mãn
Thế vinh tử quý rõ ràng
Duyên nợ vợ chồng da mồi tóc bạc.

Trai cung Khảm lấy vợ cung Đoài (diên niên)
Thủy, Kim phối ngẫu hợp tương sinh
Trường thọ diên niên số đã dành
Cháu con hiền hiếu nên danh phận
Vườn, ruộng, chăn nuôi bại hóa thành.

Thủy chung như nhứt ai bì phong lưu
Vợ chồng có số sang giàu
Hưởng của phụ ẩm trước sau an nhàn.

Trai cung Khảm lấy vợ cung Tốn (sinh khí)
Khảm, Tốn nên duyên phước lớn thay
Thiên y, quan lộc hưởng lâu dài
Cửa nhà khang lệ, chăn nuôi vượng
Con cái thông minh đủ trí tài.

Mạng thọ duyên bền sống vui yên ổn
Số không sang nhưng no lành
Gia đạo hòa thuận con cái giỏi.

Trai cung Khảm lấy vợ cung Càn (lục sát)
Đăng hỏa Khảm, Càn số nghịch sinh
Lương duyên phú quý sớm nên danh
Có điều trai phải nhường cung vợ
Nể mặt nhau cho mọi sự lành.

Tang thương từ thuở hai đàn hiệp hôn
Buồn cho duyên nợ long đong
Bất hòa tâm lý vợ chồng đảo điên.

***
Cung Cấn
Trai cung Cấn lấy gái cung Cấn (phục vị)
Duyên hòa lưỡng Cấn thật gian nan
Một khúc tương tư mấy nhịp đàn
Nghèo khổ gần nhau, giàu cách trở
Xa quê hòa hiệp số thanh nhàn.

Số được vui hưởng thê hòa phu thuận
Phong lưu nhàn hạ bậc trung
Một đời ái tình nợ duyên an phận.

Trai cung Cấn lấy gái cung Tốn (tuyệt mệnh)
Hai cung tuyệt mệnh chớ nên gần
Cưỡng ép rồi sau họa hại thân
Bịnh hoạn liên miên tiền của sạch
Chồng bên núi Sở vợ sông Tần.

Căn phần khó tránh tang tóc tổn thương
Trong hai chắc mất một người
Tử biệt đừng mong tìm phương chạy trốn.

Trai cung Cấn lấy gái cung Chấn (lục sát)
Lục sát tương hình kết lứa đôi
Công danh sự nghiệp nước mây trời
Mẹ cha, con cháu đều suy bại
Khốn khổ bi ai suốt cuộc đời.

Sản nghiệp sẵn sàng lần hồi tẩu tán
Phu phụ tâm lý nghịch thường
Trước sau hạnh phúc gia đình hư nát.

Trai cung Cấn lấy gái cung Ly (họa hại)
Cấn, Ly phước đức vốn tương sinh
Phối hợp hòa vui sự nghiệp thành
Nhà cửa khang trang, vườn đất rộng
Cháu con hiền hiếu lập nên danh.

Bất tường tai ách sầu bi gia đình
Yêu đương một tấm chân tình
Cũng chưa được đôi mình sánh đôi.

Trai cung Cấn lấy gái cung Khôn (sinh khí)
Cây khô gặp lửa gọi tương sinh
Sớm gặp bại suy, muộn mới thành
Sinh khí tuy nhiều nhưng phải chậm
Cháu con rồi cũng có uy danh.

Sống đời loan phụng phước tồn hậu lai
Quan lộc có hươởg hoạch tài
Nhà cao cửa rộng quyền uy vô cùng.

Trai cung Cấn lấy gái cung Đoài (diên niên)
Cấn, Đoài số thấy được diên niên
Chồng mộc vợ kim khắc ưu phiền
Giàu có ắt là cam hiếm muộn
Gặp nhau xa xứ mới là yên.

Đẹp duyên cá nước tiền tài hưng vượng
Số này thời vận đáng mừng
Nhiều con, nhiều của bậc trung thanh nhàn.

Trai cung Cấn lấy gái cung Càn (thiên y)
Thủy năng dưỡng mộc vợ nuôi chồng
Bởi mệnh cùng cao bà hiếp ông
Con cháu đầy nhà nhờ phước đức
Rể hiền, dâu thảo rạng gia phong.

Phu thê dẫu có nghèo nàn không lo
Trung niên được của trời cho
Hậu vận sung mãn quy mô ruộng vườn.

Trai cung Cấn lấy gái cung Khảm (ngũ quỷ)
Cấn, Khảm giao hòa sự khó hòa
Biến hình ngũ quỷ họa không xa
Tuy sinh mà khắc vì phương vị
Cháu con suy vì hại thất gia.

Duyên nợ nữa đời chuốc nhiều ảm đạm
Số ắt dời đổi hai lần
Nếu không thì phải lâm vòng hoạn nạn.

***
Cung Chấn
Trai cung Chấn lấy gái cung Chấn (phục vị)
Rừng cao gió mạnh vụt ào ào
Hoa trái tơi bời cành lá hao
Lập nghiệp gian nan mới đạt chí
Phước lành cũng được hưởng về sau.

Trong tình duyên nợ, tiền hậu như nhứt
Có số no ấm cả đời
Gia đạo yên vui trên hòa dưới thuận.

Trai cung Chấn lấy gái cung Khảm (thiên y)
Chấn, Khảm thiên y ấy lộc trời
Cậy nhờ nước tưới lá hoa tươi
Cháu con thông tuệ đề khoa bảng
Lộc hưởng vinh sang phúc để đời.

Trăm tuổi phu thê tình nghĩa nồng thấm
Vinh hiển thụ hưởng vững bền
Rể thảo dâu hiền cả nhà êm ấm.

Trai cung Chấn lấy gái cung Tốn (diên niên)
Mộc, hỏa tương sinh nhưng nghịch thường
Cung chồng kém vợ phải chịu nhường
Dầu cho cách trở rồi sau hợp
Con cháu diên niên phước thọ trường.

Trung niên hậu vận sang giàu hưởng trọn
Cuộc tình bền vững mặn nồng
Sanh trai đầu lòng trưởng thành quan lớn.

Trai cung Chấn lấy gái cung Khôn (họa hại)
Chấn, Khôn họa hại khó hòa duyên
Mộc, thổ tương hiềm lắm lụy phiền
Nhà cửa, ruộng vườn có cũng hết
Cháu con đau ốm khổ liên miên.

Nợ duyên khốn đốn dập dồn oan thiên
Trong ngoài thất thế đảo điên
Tai ương bịnh tật dính liền bên lưng.

Trai cung Chấn lấy gái cung Ly (sinh khí)
Chấn, Ly sinh khí được giao hòa
Phát đạt giàu sang rạng thất gia
Con cháu lâu bền danh vọng lớn
Tương lai thơm nức tiếng tăm nhà.

Hiệp hôn quan hệ trọn đời thủy chung
Mạng phú quý, cháu con hùng
Lớn lên số ắt phước hồng quyền uy.

Trai cung Chấn lấy gái cung Càn (lục sát)
Chấn, Càn lục sát họa đeo dày
Chồng vợ bất hòa lắm đắng cay
Nếu được giàu sang thì cách trở
Gần nhau lệ đổ suốt canh dài.

Có số phu thê âm thầm tủi hận
Gia đạo lục đục bất hòa
Đời sống cơ hàn, con cái lận đận.

Trai cung Chấn lấy gái cung Đoài (tuyệt mệnh)
Chấn, Đoài tuyệt mạng khó gần nhau
Mộc khắc kim thường biết nói sao
Nếu đã lỡ mà đeo khổ lụy
Cháu con hoạn nạn lại xa nhau.

Duyên nợ trước sau thiệt thòi lứa đôi
Vợ chồng không ở trọn đời
Cháu con bất lợi, cút côi lụy phiền.

Trai cung Chấn lấy gái cung Cấn (ngũ quỷ)
Chấn, Cấn kết duyên ngũ quỷ sinh
Cửa nhà sự nghiệp lập sao thành
Cháu con bịnh tật, tài hao tán
Chồng vợ khổ sầu lệ trắng canh.

Gia đình xáo trộn điêu tàn lửa hương
Nửa chừng xuân mộng thê lương
Uyên ương bỏ gánh cang thường từ đây.

***
Cung Tốn
Trai cung Tốn lấy gái cung Tốn (phục vị)
Hai Tốn yêu nhau hóa hại nhau
Gần nhau thì chịu số thương đau
Cửa nhà thiếu hụt con đau bịnh
Gần khó xa ra mới được giàu.

Bình thường đời sống, thân danh tốt
Ba sinh duyên đẹp tình nồng
Sự nghiệp tử tôn tấn tài vượng lộc.

Trai cung Tốn lấy gái cung Chấn (diên niên)
Phước đức cũng nhờ ở tổ tông
Tốn, Chấn phối hợp đẹp mây rồng
Cửa nhà thịnh vượng con cháu quý
Đại phú do thiên tiểu phú cần.

Được số phú quí trọn đời an phận
Tiền bạc điền sản thặng dư
Duyên nợ vợ chồng trăm năm viên mãn

Trai cung Tốn lấy gái cung Khôn (ngũ quỷ)
Ngũ quỷ hình tượng ám ảnh hoài
Rốt rồi nam bắc cũng chia tay
Nếu còn vương vấn dây con cái
Cũng phải bôn ba đến xứ ngoài.

Sanh cơ khốn đốn bôn chôn cũng hoài
Nợ duyên vốn đã an bài
Trung niên ắt phải đổi thay cuộc tình.

Trai cung Tốn lấy gái cung Khảm (sinh khí)
Sinh khí xa xa thấy rạng rồi
Vợ chồng duyên số tự nơi trời
Cửa nhà rạng rỡ công danh đẹp
Con cháu vinh sang nối nghiệp đời.

Tiền định phu thê hiệp vầy duyên thắm
Tài lộc phát vượng huy hoàng
Con cái lớn lên sống đời nhung gấm.

Trai cung Tốn lấy gái cung Càn (họa hại)
Tốn, Càn thủy hỏa khó yên thân
Họa hại thường sinh biết mấy lần
Nhà cửa lạnh lùng tiền của hết
Cháu con thôi cũng chịu cơ bần.

Yêu đương tác hợp buồn than đêm ngày
Triền miên tai ách không hay
Nợ duyên sầu muộn đắng cay cuộc đời.

Trai cung Tốn lấy gái cung Ly (thiên y)
Tốn, Ly phối ngẫu vốn tương hòa
Cưới hỏi ba năm rạng cửa nhà
Con cháu học hành đều đỗ đạt
Rạng danh nhờ lập nghiệp phương xa.

Mạng trường, thân thế ai bì được đâu
Uy quyền tiền bạc bền lâu
Nợ duyên hạnh hưởng sang giàu trăm năm.

Trai cung Tốn lấy gái cung Cấn (tuyệt mệnh)
Số ghi tuyệt mệnh khó nên duyên
Đeo đẳng càng sinh nỗi lụy phiền
Buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn
Con cháu vất vả có đâu yên.

Chưa chung gối chăn ái tình thỏa mãn
Số góa lẻ mạng khó toàn
Duyên nợ đôi đàng rã rời ân hận.

Trai cung Tốn lấy gái cung Đoài (lục sát)
Số sao cay đắng cực thân mình
Lục sát tương xung phạm khắc hình
Nhà cửa, ruộng vườn, tiền của sạch
Cháu con cơ cực, lắm lênh đênh.

Hiệp hôn đã thấy đeo đai khổ phiền
Cửa nhà sa sút ngửa nghiêng
Gây điều đổi nợ thay duyên phũ phàng.

***
Cung Ly
Trai cung Ly lấy gái cung Ly (phục vị)
Lưỡng Ly chưa hợp thấy mòi suy
Hai hỏa gặp nhau tắt có khi
Nghèo khó bên nhau, giàu tử biệt
Vợ chồng đôi ngả, con phân ly.

Ái tình, hương lửa trọn đời thủy chung
Tiền bạc giàu có bậc trung
Thân, danh hậu vận lẫy lừng tiếng thơm.

Trai cung Ly lấy gái cung Càn (tuyệt mệnh)
Ly, Càn thủy hỏa chớ nên gần
Phận mỏng thà cam chịu rẽ phân
Nếu được cùng nhau đầu tóc bạc
Cháu con nghèo khó mạng cơ hàn.

Nợ duyên gãy gánh giữa đàng thảm thương
Cho hay cái số đoạn trường
Lụy phiền ly tán bất tường phu thê.

Trai cung Ly lấy gái cung Khảm (diên niên)
Chung thủy triều nguyên phước đức sanh
Đường hoàng hoa lệ đẹp gia đình
Cháu con hiển đạt nên danh phận
Đại phú do thiên, tiểu phú cần.

Được số hiển đạt phu vinh thê ấm
Tình yêu hương lửa mặn nồng
Tương lai con cái trưởng thành khoa bảng.

Trai cung Ly lấy gái cung Cấn (họa hại)
Hai người khắc phá khó nên duyên
Họa hại buồn thương lắm lụy phiền
Bịnh hoạn triền miên tiền của sạch
Cháu con nghèo khó lại không hiền.

Tiền hậu phu thê thủy chung bất nhứt
Sống đời tật ách đeo mang
Vợ chồng đa đoan thiệt thòi thân phận.

Trai cung Ly lấy gái cung Chấn (sanh khí)
Sanh khí một vầng ánh sáng tươi
Đẹp duyên cầm sắt số do trời
Cửa nhà cao rộng con hiền hiếu
Lộc thọ vinh sang phước hưởng đời.

Ý hợp tâm đầu làm nên gia thất
Trọn đời nhàn hạ phong lưu
Trung niên, hậu vận thành công mọi bề.

Trai cung Ly lấy gái cung Tốn (thiên y)
Trai Ly gái Tốn số trời dành
Sớm muộn rồi đây cũng rạng danh
Con cháu nhờ ơn cha mẹ để
Vinh sang phước lộc thuở ngày xanh.

Căn mạng nợ duyên trời cho yên ổn
Cả đời ấm cúng giàu sang
Con cái gái trai vẹn toàn căn bổn.

Trai cung Ly lấy gái cung Khôn (lục sát)
Một giải ngân hà đã trải ra
Vì phương lục sát khó giao hòa
Chăn nuôi, vườn ruộng không nên nghiệp
Gặp gỡ xa quê tạm gọi là.

Kiết hung luân chuyển dập dồn âu lo
Trai sa đọa, gái lẳng lơ
Trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên.

Trai cung Ly lấy gái cung Đoài (ngũ quỷ)
Hai ngôi ngũ quỷ khắc xung hình
Gặp gỡ sau, sao cũng phát sinh
Tang tóc mẹ cha sầu tử tức
Mỗi người một ngả hận ly tình.

Tiền bạc bạo phát nhưng hoài công lao
Nửa đời căn kiếp ba đào
Cửa nhà điền sản tiêu hao không còn.

***
Cung Khôn
Trai cung Khôn lấy gái cung Khôn (phục vị)
Tai nạn liên miên, khổ dập dồn
Nếu tình duyên kết Khôn với Khôn
Công danh sự nghiệp mòn con mắt
Kẻ ở, người đi cách nước non.

Keo sơn gắn bó cháu con vẹn toàn
Trung niên mấy lượt thăng trầm
Hậu vận phú quý trăm phần phong lưu.

Trai cung Khôn lấy gái cung Càn (diên niên)
Diên niên ấy phước lộc miên trường
Con cháu lâu dài hướng thọ xương
Dựng nghiệp chuyên cần lại tính thiện
Trai hiền, rể hiếu rạng gia tiên.

Hay duyên phải nợ tiền căn định phần
Bổn mạng lại có quý nhân
Được số phú quý vinh thân an nhàn.

Trai cung Khôn lấy gái cung Khảm (tuyệt mệnh)
Khảm, Khôn số khắc khó nên duyên
Nếu giàu thì yểu, khó nghèo yên
Cháu con vất vả thân đa bịnh
Gia đạo suy vì lắm lụy phiền.

Căn phần duyên nợ chuốc lấy sầu thảm
Số phải dở dang nửa đời
Chồng vợ hai người đổi dời ly tán.

Trai cung Khôn lấy gái cung Cấn (sinh khí)
Phải chịu gian nan, cực buổi đầu
Ba năm nghĩ cũng chẳng bao lâu
Sau này phước lộc trời cho đó
Nhà cửa vinh quang lọ phải cầu.

Sinh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn
Gia đạo trước sau hòa thuận
Thừa thãi trong ngoài ruộng vườn điền sản.

Trai cung Khôn lấy gái cung Chấn (họa hại)
Họa hại trùng trùng kéo tới đây
Chấn, Khôn khó hợp nợ duyên này
Sống lâu thêm khổ, sầu ly biệt
Con cháu vô can bị vạ lây.

Không hình ngục thì cũng bị bịnh tật
Duyên nợ lắm vấp buồn khổ
Đời sống lầm thang, sinh cơ chật vật.

Trai cung Khôn lấy gái cung Ly (lục sát)
Lục sát hình xung khó kết thành
Ngân hà trắng xóa nước mênh mông
Tha phương gặp gỡ còn nhàn hạ
Một xứ giao hòa, họa hại sinh.

Duyên nợ ắt chịu sầu bi tháng ngày
Đa truân hộ lụy nạn tai
Căn định lục hại tương lai mơ hồ.

Trai cung Khôn lấy gái cung Đoài (thiên y)
Thiên y kim, thổ lộc trời ban
Phước thọ miên trường con cháu sang
Ruộng vườn, nhà cửa đầy mỹ lệ
Trăm năm vui hưởng chữ bình an.
Mạng cường hưởng thọ, tài lộc bền lâu

Trai cung Khôn lấy gái cung Tốn (ngũ quỷ)
Hồi ở xa nhau, thương nhớ nhau
Gần nhau không cãi cũng sinh đau
Trong nhà ngũ quỷ năm phương dậy
Kết cuộc nhà xiêu, gió thổi nhào.

Cuộc đời vật chất số cực thiếu thốn
Duyên nợ lận đận nghịch thường
Con cái bất hòa lớn lên cùng khốn.

***
Cung Đoài
Trai cung Đoài lấy gái cung Đoài (phục vị)
Nhật lạc non Đoài sương sắp rơi
Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi
Nếu không khăn trắng trùm lên tóc
Thì khổ triền miên cả cuộc đời.

Bình thường thì cũng tiền tài bậc trung
Gia đình thân mạng thung dung
Trưởng thành con cháu đẹp lòng mẹ cha.

Trai cung Đoài lấy gái cung Càn (sanh khí)
Đoài, Càn phước đức lớn vô cùng
Kim thủy tương sinh được ở chung
Con cháu sau này thành đại nghiệp
Trai hiền, gái hiếu vẹn can tùng.

Hôn nhân bền vững lộc quan vượng tài
Sanh cơ vốn một lời hai
Lầu cao cửa rộng gái trai ngoan hiền.

Trai cung Đoài lấy gái cung Khảm (họa hại)
Đoài, Khảm họa hại mà tương sinh
Gặp nhau xa xứ chắc nên danh
Dẫu không phú quý, vinh hoa lớn
Cũng hưởng an khang, con cháu vinh.

Tai ương tật ách dồn dập thê thảm
Nửa đời thân phận sanh ly
Phu thê lâm vòng trái ngang lãnh đạm.

Trai cung Đoài lấy gái cung Cấn (diên niên)
Cháu quí, con vinh, phước đức nhân
Diên niên ấy phước tự trời ban
Đầu xanh yêu kính như đầu bạc
Không được giàu to cũng được sang.

Phụ ấm sẵn dành bề tài lợi tấn
Gia đạo thê tử êm ấm
Duyên nợ trọn đời lửa hương nồng thắm.

Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn (tuyệt mệnh)
Mộc khắc kim thường quá rõ ràng
Chấn, Đoài tương hợp khó bình an
Nếu không nghèo khổ, nhiều đau bịnh
Ắt cũng chia ly người một đàng.

Chăn gối ái tình khó yên thân phận
Bỗn lụy phiền, duyên nợ lìa tan
Cầm bằng căn kiếp đa truân lận đận.

Trai cung Đoài lấy gái cung Tốn (lục sát)
Trái số nên không trọn nợ duyên
Hình xung lục sát ở sao yên
Công danh, tài lộc cầu không được
Tử biệt sinh ly con cháu phiền.

Xáo trộn gia đình sanh cơ khốn đốn
Con cái lớn nhỏ bất tường
Tình nghĩa lạt phai lăng loàn hỗn độn.

Trai cung Đoài lấy gái cung Ly (ngũ quỷ)
Mẹ cha tang tóc cháu con buồn
Ngũ quỷ phạm thì giọt lệ tuôn
Đa sinh bịnh tật, đa tai nạn
Vui ở, buồn bay, mỏng cánh chuồn.

Cố công cho mấy ra gì kiếp sanh
Nợ duyên như sợi chỉ mành
Thân danh sự nghiệp bất thành không sai.

Trai cung Đoài lấy gái cung Khôn (thiên y)
Trời dành cung số được thiên y
Hợp mặt đủ đầy có thiếu chi
Nhà cửa đường hoàng, vườn ruộng tốt
Cháu con vinh hiển mấy ai bì.

Một đàn thê tử vuông tròn giàu sang
Gia đình sau trước huy hoàng
Trung niên hậu vận rõ ràng nghiệp danh.

***
Giờ Âm Lịch theo tháng Âm Lịch:
Tháng 1 và tháng 9: từ 4:20 đến 6:19 là giờ Dần.
Tháng 2 và tháng 8: từ 3:40 đến 5:40 là giờ Dần.
Tháng 3 và tháng 7: từ 3:50 đến 5:50 là giờ Dần.
Tháng 4 và tháng 6: từ 4:00 đến 6:00 là giờ Dần.
Tháng 5: từ 4:10 đến 6:10 là giờ Dần.
Tháng 10 và tháng Chạp (tháng 12): từ 3:20 đến 5:20 là giờ Dần.
Tháng 11: từ 3:10 đến 5:10 là giờ Dần.
Biết giờ Dần rồi thì tính các giờ khác cách 2 tiếng là một giờ Âm Lịch. Ví dụ vào tháng 7 Âm Lịch từ 3:50 đến 5:50 là giờ Dần, thì giờ Mão từ 5:50 đến 7:50; còn giờ Sửu từ 1:50 đến 3:50
*****
Một thí dụ: Nữ tuổi Nhâm Tuất (1982) lấy Nam Mậu Ngọ (1978). Xét về Tuổi thì hợp với nhau vì 2 tuổi này thuộc nhóm Tam hợp. Xét về Mệnh: Mậu Ngọ mệnh Hỏa, Nhâm Tuất mệnh thủy. Xem phần ngũ hành thấy Thủy khắc Hỏa tức là mệnh vợ khắc chồng, vậy thì xấu. Xét về cung: Mậu Ngọ cung Chấn là cung chính, còn Nhâm Tuất cung chính là Đoài, xem 8 cung biến hóa thấy Chấn-Đoài là bị tuyệt Mệnh, quá xấu, không được. Lại xét cung phi để vớt vát xem có đỡ xấu hay không thì thấy Mậu Ngọ về Nam thì cung phi là Tốn, Nhâm Tuất cung phi của Nữ là Càn, theo 8 cung biến hóa thì Tốn-Càn bị họa hại (tuyệt thế). Như vậy trong 3 yếu tố, chỉ có hợp về tuổi, còn Mệnh và Cung thì quá xung khắc, quá xấu. Kết luận là có thể sẽ tan vỡ.
Hai tuổi này còn có thể kiểm lại bằng phép toán số của Cao Ly hàn quốc dựa vào thiên can và thập nhị chi, xem thêm bên dưới. Nam Mậu, Nữ Tuất bị ngũ Ly Biệt

Một ví dụ khác: Nữ Kỷ Mùi (1979) lấy Nam Mậu Ngọ (1978). Mậu Ngọ Mệnh Hỏa, cung chính Chấn, cung phi Tốn (Nam). Kỷ Mùi Mệnh Hỏa, cung sinh Tốn, cung phi Chấn (Nữ). Xét về tuổi hai tuổi hợp nhau vì thuộc Lục hợp. Xét về Mệnh, cả hai đều Mệnh Hỏa nên hợp nhau khỏi bàn. Xét về Cung sinh thì Chấn-Tốn được Diên niên (phước đức) là rất tốt. Thật ra chỉ cần 2 tốt thì hai tuổi lấy nhau là tốt rồi. Tóm lại, 2 tuổi này lấy nhau sống đến răng long đầu bạc. Tại sao lại quả quyết như vậy? Bởi vì, Nam Mậu, Nữ Mùi được tam Hiển Vinh.

Sự thành bại trong hôn nhân phụ thuộc chính vào những yếu tố như: phước đức mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức con cái đem đến. Vì vậy những căn duyên hợp nhau tốt hay xấu cũng bị ảnh hưởng bởi phước đức, vợ chồng hợp lại được tốt, có thêm phước đức thì thêm tốt, thiếu phước đức thì bị giảm đi cái tốt. Vợ chồng hợp lại tuy bị xấu, nhưng nhờ có phước đức tích tụ thì sẽ giảm được cái xấu.

1/ Nhứt Phú quý: giàu sang, sống trong hạnh phúc, làm ăn phát đạt, chủ về tiền bạc tài chính.
2/ Nhì Bần tiện: nghèo hèn cơ cực hay thiếu thốn nhiều mặt.
3/ Tam Vinh hiển: tốt về quan chức, danh tiếng, quyền tước, chức phận.
4/ Tứ Đạt đạo: gia đạo hoà thuận êm ấm, quan chức hoặc làm ăn ở mức bình thường hoặc trên trung bình một chút, nếu có nhiều phước đức thì được thuận lợi nhiều mặt, quới nhơn trợ giúp.
5/ Ngũ Ly biệt: đau thương, chết yểu, lắm bận chia ly (con lìa cha mẹ, con cái bất hoà), là lìa sống lìa thác, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn, từ từ sanh nhiều gây cấn, trái ngang, thường bị đau bịnh hoặc mất sự êm ấm trong gia đình. Có câu: "Kỵ nhẹ lìa sống với nhau, kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình." (nếu nhẹ thì chia tay, ly dị. Nếu nặng thì vợ chồng có người sống kẻ chết).
6/ Lục hào: ít con có nghĩa là chỉ có một đứa con hoặc phải xin con nuôi hoặc không con.
7/ Thất Tuyệt mạng, xấu nhứt, gặp tuyệt mạng thì tất có một người trong gia đình phải lìa đời. Chủ về chết chóc bi thương.

Toán số Cao Ly kết hợp Cung, Mệnh, Tuổi

* Nam Giáp-Kỷ lấy vợ tuổi
Tý, Ngọ được tam Hiển Vinh
Sửu, Mùi bị nhì Bần Tiện
Dần, Thân được nhất Phú Quý
Mão, Dậu bị ngũ Ly Biệt
Thìn, Tuất được tứ Đạt Đạo
Tỵ, Hợi được tam Hiển Vinh.

* Nam Ất-Canh lấy vợ tuổi
Tý, Ngọ bị nhì Bần Tiện
Sửu, Mùi được nhất Phú Quý
Dần, Thân bị ngũ Ly Biệt
Mão, Dậu được tứ Đạt Đạo
Thìn, Tuất được tam Hiển Vinh
Tỵ, Hợi bị nhì Bần Tiện.

* Nam Bính-Tân lấy vợ tuổi
Tý, Ngọ được nhất Phú Quý
Sửu, Mùi bị ngũ Ly Biệt
Dần, Thân được tứ Đạt Đạo
Mão, Dậu được tam Hiển Vinh
Thìn, Tuất bị nhì Bần Tiện
Tỵ, Hợi được nhất Phú Quý.

* Nam Đinh-Nhâm lấy vợ tuổi
Tý, Ngọ bị ngũ Ly Biệt
Sửu, Mùi được tứ Đạt Đạo
Dần, Thân được tam Hiển Vinh
Mão, Dậu bị nhì Bần Tiện
Thìn, Tuất được nhất Phú Quý
Tỵ, Hợi bị ngũ Ly Biệt.

* Nam Mậu-Quý lấy vợ tuổi
Tý, Ngọ được tứ Đạt Đạo
Sửu, Mùi được tam Hiển Vinh
Dần, Thân bị nhì Bần Tiện
Mão, Dậu được nhất Phú Quý
Thìn, Tuất bị ngũ Ly Biệt
Tỵ, Hợi được tứ Đạt Đạo.

Thí dụ: Nam tuổi Giáp Dần lấy vợ tuổi Thìn hay Tuất thì được Đạt Đạo.
* Hiển Vinh: vợ chồng được tam hiển vinh, thêm mạng vợ chồng được tốt, hưởng thêm phước đức cha mẹ. Thì có quyền tước cao sang, đặng danh bốn phương, nhiều người kính mến. Nếu được tam hiển vinh, mạng vợ chồng tốt, nhưng không hưởng được phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cũng có danh giá chức tước nhưng chỉ hạng tầm thường, cũng có chút địa vị trong xã hội. Nếu được tam hiển vinh, nhưng số mạng cá nhân vợ chồng không tốt, không hưởng được phước đức, thì chỉ được tốt trong chuyện vợ chồng mà thôi sống với nhau đến răng long đầu bạc, ngoài xã hội không được danh giá, chỉ có chút ít tên tuổi với hàng xóm mà thôi.
* Đạt Đạo là gia đạo an vui.
* Bần tiện là nghèo khổ, bần hàn. Đây là nghĩa tương đối, có ý nói không khá được sau này, có thể 15 hay 20 năm sau mới ứng nghiệm. Bởi con nhà đại gia lấy con nhà đại gia thì dù có bị bần tiện thì cũng là đại gia, nhưng dần dần sẽ suy sụp không giữ được của cải lâu bền.
*****
Đàn ông không nên lấy vợ năm nào?
Đàn ông tuổi Tý kỵ lấy vợ năm Mùi. (Năm Mùi không nên lấy vợ)
tuổi Sửu kỵ năm Thân
tuổi Dần kỵ năm Dậu
tuổi Mẹo kỵ năm Tuất
tuổi Thìn kỵ năm Hợi
tuổi Tỵ kỵ năm Tý
tuổi Ngọ kỵ năm Sửu
tuổi Mùi kỵ năm Dần
tuổi Thân kỵ năm Mẹo
tuổi Dậu kỵ năm Thìn
tuổi Tuất kỵ năm Tỵ
tuổi Hợi kỵ năm Ngọ

Đàn bà không nên lấy chồng năm nào?
Đàn bà tuổi Tý kỵ lấy chồng năm Mẹo. (không nên đám cưới năm Mẹo)
tuổi Sửu kỵ năm Dần
tuổi Dần kỵ năm Sửu
tuổi Mẹo kỵ năm Tý
tuổi Thìn kỵ năm Hợi
tuổi Tỵ kỵ năm Tuất
tuổi Ngọ kỵ năm Dậu
tuổi Mùi kỵ năm Thân
tuổi Thân kỵ năm Mùi
tuổi Dậu kỵ năm Ngọ
tuổi Tuất kỵ năm Tỵ
tuổi Hợi kỵ năm Thìn
Thí dụ: Nam tuổi Tý thì lấy vợ năm nào cũng được, nhưng nên tránh làm đám cưới vào năm Mùi. Hoặc Nữ tuổi Thìn thì tránh đám cưới vào năm Hợi.

Ngũ Hành Phối Hợp và Khắc Kỵ trong hôn nhân!

- Kim - Kim: Vợ chồng cùng mạng Kim hóa thành hai kim lẫn lộn với nhau, sanh đẻ không thuận lợi, hay khẩu thiệt, tranh cải nhau, khó sống chung với nhau trọn đời, dễ dẫn đến sự ly dị.
- Chồng Kim vợ Mộc: kim, mộc khắc nhau. Tâm khổ, cơ hàn, vợ chồng hay phải xa nhau người nam kẻ bắc.

- Chồng Kim vợ Hỏa: hay cãi nhau sinh ra lục đục, cuộc sống khó khăn. Cửa nhà thanh bần.- Chồng Kim vợ Thủy: thiên duyên tác hợp, con cháu nhiều. Cơ nghiệp thịnh vượng.- Chồng Kim vợ Thổ: phu thê hòa hợp, con cháu đầy đàn. Cửa nhà vui vẽ, lục súc bình an.
- Chồng Mộc vợ Mộc: quan lộc tốt, con cháu đề huề. Vợ chồng hòa thuận.
- Chồng Mộc vợ Thủy: mộc, thủy tương sinh. Tài lộc thịnh vượng, con cháu nhiều. Vợ chồng bách niên giai lão.- Chồng Mộc vợ Hỏa: mộc hỏa tự nhiên hợp với nhau, con cháu nhiều, khá giã. Tài bạch vượng, quan lộc cũng vượng.- Chồng Mộc vợ Thổ: thổ, mộc tương sinh. Con cháu nhiều, nên người, đại quý.- Chồng Mộc vợ Kim: hai thứ khắc nhau. Trước hợp sau ly, con cháu bất lợi.
- Chồng Thủy vợ Thủy: hai thủy tuy không hay nhưng cũng khá, điền trạch an, có đầy tớ khá giỏi.- Chồng Thủy vợ Kim: kim, thủy sinh tài. Sung sướng đến già, con cháu khấm khá.- Chồng Thủy vợ Mộc: thủy, mộc nhân duyên bách niên giai lão, đầy tớ khá, con cháu nhiều.- Chồng Thủy vợ Hỏa: duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà tốt, con cháu khá.- Chồng Thủy vợ Thổ: tướng hình khắc nhau, vui tẻ thất thường. Làm việc gì cũng gặp nhiều khó khăn.- Chồng Hỏa vợ Kim: Hỏa, Kim khắc nhau, hay cãi nhau và kiện tụng. Gia đình không yên.
- Chồng Hỏa vợ Mộc: Hỏa, Mộc hợp duyên. Thất gia hòa hợp, phúc lộc kiêm toàn.- Chồng Hỏa vợ Thủy: Thủy, Hỏa tương khắc, vợ chồng phân ly, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.- Chồng Hỏa vợ Hỏa: hai Hỏa giúp nhau, nhiều khi hưng vượng, con cháu đầy đàn.- Chồng Hỏa vợ Thổ: Hỏa, Thổ hữu duyên, tài lộc sung túc. Con thảo, cháu hiền.
- Chồng Thổ vợ Kim: phu thê hòa hợp, con cháu thông minh. Tài lộc sung túc.- Chồng Thổ vợ Mộc: Thổ, Mộc bất trung, ắc có một hoặc cả hai ngoại tình. Vợ chồng phải phân ly, có một xuất ngoại hoặc đi xa kiếm cơm.- Chồng Thổ vợ Thủy: Thủy, Thổ tương khắc, trước hợp sau ly. Sinh kế bất lợi.- Chồng Thổ vợ Hỏa: Thổ, Hỏa đắc vị quan lộc dồi dào, con cháu đông đúc.- Chồng Thổ vợ Thổ: lưỡng Thổ tương sinh, trước khó sau dễ. Giàu có, đông con.

Xem tháng sanh Âm lịch Xung - Hợp của Nam - Nữ
(trong hôn nhân cũng như hùn hạp, làm ăn, buôn bán chung)
- Trai sanh tháng Giêng kỵ gái sanh tháng 4, tháng 7, tháng 10.
- Gái sanh tháng Giêng, tháng 7 thì kỵ trai sanh tháng 4, tháng 10.
- Trai sanh tháng 3 kỵ gái sanh tháng 3, tháng 6, tháng 9.
- Gái sanh tháng 2, tháng 8 thì kỵ trai sanh tháng 6, tháng 11.
- Trai sanh tháng 2 kỵ gái sanh tháng 5, tháng 11.
- Gái sanh tháng 3, tháng 9 thì kỵ trai sanh tháng 3, tháng 6, tháng Chạp.
- Trai sanh tháng 4 kỵ gái sanh tháng Giêng, tháng 7, tháng 11.
- Gái sanh tháng 4, tháng 10 thì kỵ trai sanh tháng Giêng, tháng 7.
- Trai sanh tháng 5 kỵ gái sanh tháng 8, tháng 11.
- Gái sanh tháng 5, tháng 11 thì kỵ trai sanh tháng 2, tháng 8.- Trai sanh tháng 6 kỵ gái sanh tháng 3, tháng 9, tháng 11.
- Gái sanh tháng 6, tháng Chạp thì kỵ trai sanh tháng 3, tháng 9.- Trai sanh tháng 7 kỵ gái sanh tháng 4, tháng 11.
- Trai sanh tháng 8 kỵ gái sanh tháng 2, tháng 5, tháng 11.- Trai sanh tháng 9 kỵ gái sanh tháng 3, tháng 6, tháng Chạp.- Trai sanh tháng 10 kỵ gái sanh tháng Giêng, tháng 4, tháng Chạp.- Trai sanh tháng 11 kỵ gái sanh tháng 3, tháng 6, tháng 9.

Can - Chi Giá Thú
- Con trai Giáp nên lấy vợ Kỷ, không nên lấy Canh.
- Con trai Ất
nên lấy vợ Canh, không nên lấy Tân.
- Con trai Bính nên lấy vợ Tân, không nên lấy Nhâm.
- Con trai Đinh nên lấy vợ Nhâm, không nên lấy Quý - Con trai Mậu nên lấy vợ Quý, không nên lấy Giáp.- Con trai Kỷ nên lấy vợ Giáp, không nên lấy Ất.- Con trai Canh nên lấy vợ Ất, không nên lấy Bính.- Con trai Tân nên lấy vợ Bính, không nên lấy Đinh.- Con trai Nhâm nên lấy vợ Đinh, không nên lấy Mậu.- Con trai Quý nên lấy vợ Mậu, không nên lấy Kỷ.

Tuổi lấy nhau không hợp
Tý không lấy Mão, Sửu không lấy Dần
Thìn không lấy Hợi, Tỵ không lấy Tuất
Mùi không lấy Thân, Ngọ không lấy Dậu

Cuộc Thi Ca Nhạc Truyền Hình Châu Âu ESC 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

Chung kết cuộc thi lần thứ 63 đã diễn ra tại Altice Arena (sân đấu Altice) ở Lisboa thủ đô Bồ-đào-nha vào tối thứ Bảy 12. tháng 5 năm 2018 và lúc 21 giờ Trung Âu, tức là 3 giờ sáng Chủ nhật giờ Việt Nam. Lần này sẽ có 43 nước tham dự. Chủ đề của năm nay là "All aboard" (tất cả trên một con tàu).

Năm nay, khối Liên minh phát sóng truyền thanh, truyền hình Châu Âu "EBU-European Broadcasting Union" đã quyết định lấy lại bản quyền phát sóng cho đài truyền hình của tàu vì tàu không trực tiếp chiếu mà chiếu sau và kiểm duyệt, không cho thấy hình xăm và không chiếu thí sinh Ái nhĩ lan bởi vì hai vũ công là một cặp đồng tính.

Điểm tổng cộng 50% do giám khảo cho và 50% do khán giả của 42 nước khác cho bằng cách gọi điện thoại.
Kết quả:
Hạng nhứt: Do thái 529 điểm
Hạng nhì: Cyprus 436 điểm
Hạng ba: Áo 342 điểm
Hạng tư: Đức 340 điểm
Hạng năm: Ý 308 điểm.
Netta Barzilai - Toy - Đồ chơi
Ree, ouch, hey, hm, la
Look at me, I'm a beautiful creature
I don't care about your modern time preachers
Welcome boys, too much noise, I will teach ya
(Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo)
Hey, I think you forgot how to play
My teddy bear's running away
The Barbie got something to say, hey hey hey
Hey! My Simon says leave me alone
I'm taking my Pikachu home
You're stupid just like your smartphone
*
Wonder woman don't you ever forget
You're divine and he's about to regret
He's a baka-mhm-bakabakabaka-nhm boy
Baka-mhm-bakabakabaka
I'm not your baka-mhm
**
I'm not your toy (not your toy)
You stupid boy (stupid boy)
I'll take you down now, I'll make you watch me
Dancing with my dolls on the motha-bucka beat
Not your toy (Cululoo, cululoo)
***
A-a-a-Ani lo buba
Don't you go and play with me, boy
A-a-a-Ani lo buba
Don't you go and play, shake!
(Cululoo, cululoo) Wedding bells ringing
(Cululoo, cululoo) Money men bling-bling
I don't care about your stefa baby
(Pam pam pa hoo, turram pam a hoo)
****
Lần này là lần thứ 4 Do thái thắng. 3 lần trước vào năm 1973, 1979, 1998.

Ủng hộ bản nhạc này của Anh hay, nhưng chỉ đạt được hạng 24 (trong 26 nước vào chung kết). 
"Giông Bão" 

Hạng 7 Thụy điển, Benjamin Ingrosso, "Dance you off"

Vẫn như mọi năm "big 5" năm nước và Bồ-đào-nha đã thắng giải năm trước vào thẳng chung kết.
9. Anh do SuRie trình bày, bài "Storm" dịch "Giông bão"
11. Đức, do nam ca sĩ Michael Schulte trình bày tiếng Anh bảng "You let me walk alone" dịch nghĩa: "Người (anh/em/thân nhân) để tôi đi một mình (trên khoảng đời còn lại)". Bài này Schulte (27 tuổi, sanh 30.04.1990 miền Trung Tây Đức) đặc ra để tưởng niêm người cha đã qua đời trước đây 13 năm.
13. Pháp, Madame Monsieur bài hát tiếng Pháp "Mercy" - Cảm ơn.
2. Tây-ban-nha, Alfred y Amaia hát tiếng Tây-ban-nha bài "Tu canción" = Bài hát của anh/em.
26. Ý, Ermal Meta & Fabrizio bài tiếng Ý "Non mi avete fatto niente" = You did nothing to me = Các người đã không làm bất cứ điều gì cho tôi.
8. Bồ-đào-nha bài "O jardim" dịch nghĩa "Khu vườn" garden, do Cláudia Pascoal trình bày.  
Các nước sau đây cũng vào được chung kết, trình bày theo thứ tự sau đây:
1/ Ukraine, người hát Mélovin, bài "Under the ladder" => Dưới cá thang.
3/ Slovenia, Lea Sirk "Hvala, ne" => Cảm ơn, không!
4/ Lithuania, Ieva Zasimauskaité, "When we're old" => Khi ta già.
5/ Áo, Cesár Sampson, bài "Nobody but you" - Không ai ngoài anh/em.
6/ Estonia, trình bày: Elina Nechayeva, bài "La forza" - Sức mạnh.
7/ Na-uy, Alexander Pybak, "That's how you write a song" => Người ta viết bản nhạc như vậy.
10/ Serbia, Sanja Ilic & Balkanika, "Nova Deca" => Những đứa trẻ mới.
12/ Albani, trình bày bởi Eugent Bushpepa, bài Mall dịch nghĩa: "Khao khát".
14/ Tiệp, Mikolas Josef, bài "Lie to me" - Nói dối với tôi.
15/ Đan mạch, Rasmussen, "Higher Ground" => Vùng đất cao hơn.
16/ Úc, Jessica Mauboy, "We got love", Chúng ta có tình yêu.
17/ Phần lan, Saara Aalto, "Monsters" - Những con quái vật.
18/ Bun-ga-ri, Equinox, bài "Bones" - Xương.
19/ Moldavia, DoReDoS, "My lucky day" - Ngày may mắn của tôi.
20/ Thụy điển, Benjamin Ingrosso, "Dance you off"
21/ Hung, AWS, "Viszlât Nyâr" - Tạm biệt mùa hè.
22/ Do thái, Netta, bài "Toy" - Đồ chơi.
23/ Hoà lan, Waylon, "Outlaw in 'Em" - Ngoài vòng pháp luật trong tôi.
24/ Ái nhĩ lan, Ryan O'Shaughnessy, bài "Together" - Cùng nhau.
25/ Cyprus (Đảo Síp), Eleni Foureira, bài "Fuego" - Lửa.
***
Chung kết cuộc thi lần 62 diễn ra tại trung tâm triển lãm quốc tế tại thủ đô Kiev của Ukraine, vào ngày 13.05.2017 lúc 21:00 giờ trung Âu (VN ngày chủ nhật 14.05.2017 lúc 2:00 giờ sáng) với chủ đề "Celebrate Diversity" dịch "Tán dương sự đa dạng". 
Đài truyền hình của Ukraine NTU đã được khối Liên minh phát sóng truyền thanh, truyền hình Châu Âu "EBU-European Broadcasting Union" giao phó tổ chức cuộc thi. Lần này là lần thứ 2 sau 2005 Ukraine làm chủ.
Lần này có tổng cộng 43 nước tham gia (giống như năm 2008 và 2011).

Hạng nhứt Bồ đào nha 758 điểm
Hạng nhì Bun-ga-ri 615 điểm
Hạng ba Moldova 374 điểm
Hạng tư Bỉ 363 điểm
Hạng năm Thụy điển 344 điểm.

Bồ đào nha: "Amar Pelos Dois" "Tình yêu cho đôi ta" "To love for the both of us"
Kể về câu chuyện tình đã mất, nhưng Salvador không ngừng tìm kiếm và mong muốn người yêu quay trở lại.
Salvador Sobral sanh năm 1989 thuộc giòng quý tộc xưa của Bồ đào nha. Chuyên hát nhạc Jazz, bài dự thi cũng thuộc thể loại Jazz melancholy mỗi lần trình bày là mỗi khác. Bài được đặt bởi người chị Luísa Sobral (sanh 1987).
*Jazz-music là thể loại nhạc xuất xứ từ miền nam của Mỹ vào khoảng đầu thế kỷ 20 do những người nô lệ Mỹ đen, họ phối hợp âm điêu nhạc Phi và Âu Châu. Đặt điểm của Jazz là ngẫu hứng, tính cách của người trình diễn hoà quyện vào nhạc.
*melancholy là trạng thái u sầu, chán nản, có ít niềm vui trong cuộc sống.
Dịch nghĩa lời bài "Tình yêu cho đôi ta":

Se um dia alguém perguntar por mim
Nếu ngày nào đó có ai hỏi về tôi
Diz que vivi p'ra te amar 
hãy nói với họ rằng, tôi sống để yêu em
Antes de ti, só existi
Trước khi em xuất hiện, tôi chỉ tồn tại
 Cansado e sem nada p'ra dar
tôi mệt mõi và không có gì để cho

Meu bem, ouve as minhas preces
Em yêu, lắng nghe lời cầu nguyện của tôi
 Peco que regresses que me voltes a querer
tôi muốn em quay về và yêu tôi trở lại
Eu sei que não se ama sozinho
Tôi biết rằng em không yêu bản thân mình
Talves devagarinho possas voltar a aprender
Có lẽ em có thể từng chút một học cách để yêu mình.

Se o teu coracão não quiser ceder
Nếu trái tim của em không bỏ cuộc
Não sentir paixão não quiser sofrer
nếu tim em không cảm nhận được niềm đam mê
Sem fazer planos do que virá depois
nếu trái tim không muốn đau khổ
Không dự tính gì, không có gì chờ đợi sau đó
O meu coracão pode amar pelos dois
Trái tim của tôi có thể yêu thương cho cả hai ta.

26 nước lọt vào vòng chung kết. Trình diễn, trình bày theo thứ tự: 
1/ Do thái, người hát Imri Ziv bài "I feel alive" dịch "Tôi cảm nhận đang tồn tại".
2/ Ba-lan, người hát Kasia Mos, bài Flashlight dịch nghĩa "Đèn pin".
3/ Belarus (còn gọi là "Liên xô trắng") trình diễn bởi nhóm Navi hát bằng tiếng Liên-xô-trắng, bài "Historyja majho zyccia - Câu chuyện đời tôi".
4/ Áo, người hát Nathan Trent, bài "Running on air" dịch nghĩa "Như (đi) trên mây".
5/ Ac-me-nia, Artsvik bài "Fly with me" "Bay với tôi".
6/ Hoà lan, O'G3NE bài "Light and Shadows", "Ánh sáng và bóng tối".
7/ Moldova, nhóm SunStroke Project bài "Hey Mamma", dịch nghĩa "Ê má"
8/ Hung-ga-ri, người hát Joci Pápai hát tiếng Hung bài "Origo" dịch nghĩa "Đất nước xuất xứ (nguồn gốc, gốc gác)".
9/ Ý, ca sĩ Francesco Gabbani hát nữa Ý nữa Anh bài "Occidentali's karma" dịch nghĩa "nghiệp chướng của người phương tây".
10/ Đan-mạch, người hát Anja Nissen bài "Where I am" "Tôi đang ở đâu".
11/ Bồ-đào-nha, Salvador Sobral hát tiếng Bồ, bài "Amar Pelos Dois" "Tình yêu cho đôi ta".
12/ Azerbaijan, Dihaj, bài "Skeletons", "Những bộ xương".
13/ Croatia, người hát Jacques Houdek bài "My friend" dịch "Người bạn của tôi".
14/ Úc, Isalah Firebrace bài "Don't come easy", dịch "Đừng đến dễ dàng". 
15/ Hy-lạp, Demy, bài "This is love", "Đây là tình yêu"
16/ Tây-ban-nha, Manel Navarro hát lời nữa Tây-ban-nha nữa Anh, bài "Do it for your lover" = "Làm điều ấy cho người yêu".
17/ Na-uy, Jowst bài "Grab the moment".
18/ Anh người trình bày Lucie John bài "Never give up on you - Không bao giờ bỏ rơi em/anh/bạn". 
19/ Cyprus trình bày bởi Hovig bài "Gravity - Trọng lực". 
20/ Ru-me-ni, Ilinca bài "Yodel it!"
21/ Đức trình bày do nữ ca sĩ Levina 25 tuổi với bài "Perfect Life - Cuộc sống hoàn hảo". 
Levina sanh 1991 tại thành phố Bonn (tây Đức), là ca sĩ và người đặt nhạc. 
Từ khi 9 tuổi cô học đàn dương cầm. Từ khi 15 tuổi cô đoạt nhiều giải âm nhạc của quốc gia dành cho học sinh và sau đó đoạt nhiều giải ở trường trung học Anh. 
Trước cuộc dự thi "ca nhạc truyền hình Châu Âu" cô học đại học âm nhạc tại Luân-đôn "King's college London" ngành Quản lý điều hành "music management" (chuyên về âm nhạc) thí dụ sau này làm quản lý cho ca sĩ.
22/ Ukraine, O. Torwald bài "Time" "Thời gian". 
23/ Bỉ, Blanche bài "City lights" "Ánh đèn của thành phố".
24/ Thuỵ điển, người hát Robin Bergtsson bài "I can't go on" dịch: "Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa". 
25/ Bun-ga-ri, người hát Kristian Kostow bài "Beautiful mess" "Vẻ đẹp của sự hỗn tạp"
26/ Pháp người trình bày Alma bài Requiem - Lễ cầu siêu", hát tiếng nữa Pháp nữa Anh.

--/ Liên-xô,ca sĩ Julia Samoylova bài "Flame is burning" (ngọn lửa đang cháy). Ca sĩ không được nhập cảnh vào nước Ukraine vì lý do chính quyền Liên xô chiếm đóng bất hợp pháp lảnh thổ của Ukraine, nên Liên xô sẽ không tham dự.

Giới thiệu với bạn bài dự thi của Đức.
Nhạc âm điệu vui, lạ, lời có khuynh hướng tích cực, khuyến khích.
Dịch nghĩa:
Tôi thức tỉnh và sống trở lại
 Trong ánh sáng của những bất ngờ
Tôi có thể thành công
Bên ngoài vùng thoải mái
Có nghĩa lý gì đoạt được giải thưởng mà không có sự tranh đấu

Vâng, tôi đã ghiền
Với những gì tôi ham muốn có được
Luôn luôn là như vậy
Tôi, người mộng du
Mơ mộng ban ngày
Tưởng như có thể uốn cong nhưng không gẩy bể

Tôi giống như người phạm tội
Gần như một vị thánh
Tôi cảm nhận qua từng hơi thở
Tôi không sợ mình làm sai
Đôi khi trước sai, sau đúng
Người ta gọi đó là cuộc sống hoàn hảo

Góp nhặt gai của ngàn bông hồng
Vượt qua giông bão trên đường dài về nhà
Tôi tìm kiếm sự ngọt ngào trong khoảnh khắc đắng nếm qua
Trong những sai lầm đã trãi qua
Tôi nhìn thấy mặt trái của nó
 (lập lại đoạn trên)
***
Chung kết cuộc thi lần thứ 61 đã diễn ra tại hội trường "Ericsson Globe - Địa cầu Ericsson" (công ty viễn thông Ericsson thành lập bởi Lars Magnus Ericsson năm 1876) tại thủ đô Stockholm Thụy điển vào tối thứ 7 ngày 14.05.2016 lúc 21:00 giờ Châu Âu, (VN ngày chủ nhật 15.05. lúc 02:00 sáng) với tiêu đề "Come together" dịch: "Đến với nhau". 26 quốc gia vào vòng chung kết. khoảng 200 triệu khán giả trên toàn thế giới, ngoài khán giả truyền hình Châu Âu năm nay còn có trực tiếp truyền hình ở Úc, Mỹ (đài truyền hình cáp "Logo" với khoảng 50 triệu khá giả)  và tàu.
Điểm 50% do ban giám khảo từng nước cho. Điểm từ 1 đến 12 cho các nước khác nước của mình và 50% điểm do dân cho từ 1 đến 12 điểm cho bản nhạc của các nước (khác nước mình đang sống) bằng điện thoại hoặc tin nhắn "voting".
Kết quả cuộc thi:
1/ Hạng nhứt Ukraine nữ ca sĩ Susanna Jamaladinova hát bài "1944". Điều này cho thấy phần đông con người sống ở Châu Âu đã bầu cho "thông điệp chính trị" của người Ukraine, một phần đất nước của họ Crimea mới đây đã bị sáp nhập vào Liên xô. Crimean Tartars cũng là bộ tộc của nữ ca sĩ.
2/ Hạng nhì Úc - Người hát Dami Im, bài "Sound of Silence", dịch: "Âm thanh của tĩnh mịch". Dami Im là nữ ca sĩ Úc gốc Hàn. Dami sanh năm 1988, gia đình của cô di dân sang Úc lúc Im 9 tuổi. Cô thắng cuộc tranh giải lần thứ 5 của "the X-Factor" của Úc năm 2013 với 3 bài ở vòng chung kết: Hero, Alive, And I am telling you I'm not going. Hát xong bài cuối, 4 giám khảo khâm phục leo hết lên bàn của giám khảo vổ tay.
Bài hát này được ban giám khảo của "Cuộc thi ca nhạc truyền hình Châu âu" cho điểm được hạng nhứt, tuy nhiên tổng số điểm công lại (giám khảo và người dân Âu châu bình chọn) thì bài này chỉ đoạt hạng 2.
3/ Hạng ba Liên xô - Người hát Sergey Vyacheslavovich Lazarev, bài hát "You are the only one", dịch: "Anh/Em là người duy nhất".

Thụy điển Frans với bài "If I were sorry" đoạt hạng 5. Nam ca sĩ Frans Jeppsson Wall sanh 1998, cha nữa Anh (bên nội) và nữa Phi châu Nigeria, mẹ Thuỵ điển. Từ 15 tuổi học âm nhạc tại Luân đôn. Bài hát này đã bị (từ tháng 3.2016) dư luận mạng cho là âm điệu bản nhạc ăn cắp (plagiarism) từ bài "Catch & Release" do người viết nhạc và ca sĩ Mỹ Matt Simon hát từ năm 2014. Có lẽ vì vậy mà không đoạt giải nhứt.
Lời bài "If I were sorry - Khi tôi cãm thấy nuối tiếc"
I’d crawl through the desert on my hands and knees - Tôi sẽ bò qua sa mạc
Rehearsin my pretty please - Sẽ thốt lên lời xin lỗi
Climb the highest mountain - Trèo lên ngọn núi cao nhứt
If I were sorry -
Khi tôi cãm thấy nuối tiếc
Shout it from the top - Hét to từ trên đỉnh núi
Swim under water until my lungs exploded - Bơi dưới lòng nước cho đến khi phổi nổ tung
Walk into the fire - Đi vào lửa
If I were sorry - Khi tôi cãm thấy nuối tiếc
I’d run a thousand miles - Tôi sẽ chạy 1000 dậm
Wouldn’t stop until I dropped - Sẽ không dừng lại nếu không ngã gục
Wouldn’t take a break to breathe until I got close enough - Sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi đến gần (mục đích).
Then I’d do it all again - Và khi đó tôi sẽ làm điều đó một lần nữa
If I really had the chance - Nếu tôi thực sự có cơ hội
But I know deep inside for you it’s just another dance - Nhưng tôi biết trong thâm tâm của bạn nó chỉ là một điệu nhảy khác

If I were sorry - Khi tôi cãm thấy nuối tiếc
I’d give you all the glory - Tôi sẽ muốn đưa cho bạn tất cả sự vinh quang
If I were sorry
If I were sorry
It would be a different story - Nó sẽ là một câu chuyện khác
If I were sorry
If I were sorry oh
I’d hold my breath untill my face turned blue - Tôi sẽ muốn nín thở cho đến khi mặt tôi biến thành màu xanh
I’d rob a bank and the post office too - Tôi sẽ muốn cướp nhà băng và bưu điện
Swim across the ocean - Bơi qua đại dương
If I were sorry
I’d take a vow of silence - Tôi muốn thề sẽ im lặng
I wouldn’t say a single word - Sẽ không nói một lời nào
Until you really heard - Cho đến khi bạn thực sự nghe
If I were sorry
I’d run a thousand miles
Wouldn’t stop until I dropped
Wouldn’t take the break to breathe
Until I got close enough
If I were sorry
I’d give you all the glory
If I were sorry
If I were sorry
It would be a different story
If I were sorry oh
Now did you ever realize - Bây giờ bạn đã nhận ra
That your mistake had a prize - Rằng sai lầm của bạn có một giá
Oh you threw it all away - Bạn đã vứt đi tất cả
’cause you’re the devil in disguise - Vì bạn là quỷ trong ngụy trang
Now would you ever realize - Bây giờ bạn có bao giờ nhận ra
The consequences of your lies - Hậu quả của những lời nói dối
and would you save the falling tear or act as if there’s nothing there
If I were sorry
If I were sorry
If I were sorry
If I were sorry
If I were sorry
I’d take a vow of silence
I wouldn’t say a single word
If I were sorry
If I were sorry
I’d be on my hands and knees - Tôi sẽ quì xuống
Beggin pretty please - Cầu khẩn xin lỗi
If I were sorry - Khi tôi cãm thấy nuối tiếc
But I’m not sorry, no - Nhưng tôi không nuối tiếc, không.
 *
và Zoe Áo hạng 13 bài "Loin d'ici" âm điệu hay nhưng không đoạt giải nhứt. Có lẽ vì người dân của Áo phần đông hiện thời đang theo phát xít, đảng phát xít đang thịnh hành ở Áo, ứng cử tổng thống có 2 người, một là phát xít được dân bầu gần 50% (thua vài chục ngàn phiếu). Điều này cũng phản ảnh được là người dân Châu âu phần đông không ưa phát xít. Và có lẽ lời của bài hát "Tìm kiếm thiên đường, nhưng thiên đường đó ở một nơi xa lắm từ đây" có vẽ như Áo nói nơi đây (Châu âu) là địa ngục, đều này cho thấy lòng người dân Châu âu phản đối nên không cho hạng cao hơn 13/26.

Lời nhạc "Loin d'ici - Xa lắm từ nơi đây":
Et quand tu chantes, oui moi je chante aussi - Và khi bạn hát, vân, tôi cũng hát
Quand tu t’élances, je suis - Và khi bạn chạy, tôi theo chân của bạn
Et quand tu voles, oui moi je vole aussi - Và khi bạn bay, vân, tôi cũng bay
Si tu t’élances, j’te suis - Và khi bạn chạy, tôi theo chân của bạn
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
À la recherche du paradis - Tìm kiếm thiên đường
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
On chante, on chante - Chúng ta ca hát, ca hát
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
À la recherche du paradis - Tìm kiếm thiên đường
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
On chante - Chúng ta ca hát
Et quand la route nous semble sans issue - Và khi con đường tưởng chừng như đã cùng đường
Sans aucun doute j’te suis - Tôi cũng sẽ theo bạn
Sans aucun doute, même si on s’ra perdu - Tôi theo bạn kể cả khi chúng ta lầm lối
Sans aucun doute j’te suis - Tôi cũng sẽ theo bạn
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
À la recherche du paradis - Tìm kiếm thiên đường
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
On chante, on chante - Chúng ta ca hát
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
À la recherche du paradis - Tìm kiếm thiên đường
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
On chante, on chante - Chúng ta ca hát
On chante et on danse et on rit - Chúng ta ca hát và nhảy nhót và cười
On s’élance, réuni - Chúng ta tiến tới trước, đoàn kết
Enivré, dans l’imprudence - Say trong sự liều lĩnh
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
À la recherche du paradis - Tìm kiếm thiên đường
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
On chante, on chante - Chúng ta ca hát
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
À la recherche du paradis - Tìm kiếm thiên đường
Dans un pays loin d’ici - Ở một nơi xa lắm từ đây
On chante, on chante - Chúng ta ca hát
(Dans un pays loin d’ici) Dans un pays
(À la recherche du paradis) Du paradis
(Dans un pays loin d’ici) Dans un pays
On chante, on chante
(Dans un pays loin d’ici)
On chante, on chante, on danse, on danse
(À la recherche du paradis) Dans un pays
(Dans un pays loin d’ici)
On chante, on chante, on danse, on danse
(On chante) Loin d’ici - Xa lắm từ nơi đây.
 *
Lời bài hát nguyên thủy tiếng Anh và lời dịch tiếng Việt bài thắng giải "1944":
When strangers are coming - Khi những người lạ đến
They come to your house - Họ đến nhà của bạn
They kill you all - Họ giết tất cả
And Say - Và nói là:
"Not guilty" - "(chúng tôi giết người nhưng) không có tội"
Where is your mind? - Lương tâm của các ngươi ở đâu?
Humanity cries - Lòng từ bi khóc gào
You think you are gods - Các ngươi nghĩ các ngươì là đấng tối cao
But everyone dies - Nhưng tất cả đều chết
Don't swallow my soul - Đừng nuốt linh hồn của tôi
Our souls - Linh hồn của chúng tôi
I couldn't spend my youth there - Tôi không có tuổi thơ ở nơi đó
Because you took away my peace - Bởi vì các ngươi đã lấy đi sự bình yên
We could build a future - Chúng tôi có thể xây dựng một tương lai
Where people are free - Nơi mọi người được tự do
To live and love - Để sống và thương yêu
The happiest time - Thời gian hạnh phúc nhứt
Where us your heart - Trái tim của các ngươi ở đâu
Humanity rise - Lòng nhân đạo tăng lên
You think you are gods
But everyone dies
Don't swallow my soul
Our souls...

Năm 2015 là lần thứ 6 Thụy điển thắng giải, lần thứ nhứt năm 1974 với ban nhạc ABBA bài Waterloo, lần hai năm 1984 với bài "Diggi-loo, diggi-ley", lần ba 1991 bài "Fangad av en stormvind" (dịch nghĩa: bị giam trong trận bão), lần bốn 1999 với Charlotte Nilsson bài "Take me to your Heaven" dịch nghĩa "dẫn tôi đến bầu trời của bạn", lần năm 2012 bài "Euphoria", lần sáu năm 2015 bài "Heroes".
Cuộc thi năm 2016 có tổng cộng 43 nước tham dự, lần này Úc cũng được dự nhưng khác với năm ngoái là Úc lần này phải thi vòng bán kết chứ không vào thẳng chung kết như năm ngoái. 
Hầu hết tất cả các nước trong Âu châu đều xin tham dự, chỉ có hai quốc gia độc lập chưa bao giờ xin, đó là công quốc Liechtenstein và Vatican (với radio Vatican). Năm 2008 đài truyền hình "1 FL TV" được thành lập và Liechtenstein đang phấn đấu để được tham dự Eurovision Song Contest.
Hiện nay có 3 nước không thuộc các nước trong Âu châu nhưng cũng được quyền xin thi đó là Azerbaijan (nằm rìa của đông âu, còn gọi là eurasia, địa lý thuộc Á châu); Do thái; và Úc vì chỉ cần các nước thành viên trong Liên hiệp truyền thông Âu châu "European Broadcasting Union" thì sẽ được cứu xét.
Những cuộc tranh giải quốc gia được diễn ra vào cuối tháng 12.2015 cho đến giữa tháng 3.2016.
Hiện tại, sau 61 lần tranh đua, 10 nước thắng giải nhiều nhứt:
1. Ái-nhĩ-lan hạng nhứt 7 lần; 
2. Thuỵ điển 6 lần; 
3. Anh 5 lần hạng nhứt và 15 lần hạng nhì; Anh thuộc nhóm "big five" vào thẳng chung kết.
4. Pháp 5 lần hạng nhứt và 4 lần hạng nhì; Pháp thuộc nhóm "big five" vào thẳng chung kết.
5. Lục-xâm-bảo 5 lần hạng nhứt;
6. Hoà lan 4 lần hạng nhứt;
7. Do thái 3 lần hạng nhứt, 2 lần hạng nhì;
8. Đan mạch 3 lần hạng nhứt, 1 lần hạng nhì, 3 lần hạng 3;
9. Na-uy 3 lần hạng nhứt, 1 lần hạng nhì, 1 lần hạng 3;
10. Đức 2 lần hạng nhứt, 4 lần hạng nhì. Đức thuộc nhóm "big five" vào thẳng chung kết.

2016 Quốc gia - Người hát - Tựa bài hát:
- Ac-me-nia - Hát bởi Iveta Mukuchyan, bài "Love Waves" dịch: "Những làn sóng tình yêu". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 26.).
- Ái-nhĩ-lan - Hát bởi Nicky Byrne, bài "Sunlight": "Ánh sáng mặt trời". Bị loại ở bán kết.
- Albani - Người hát Eneda Tarifa, bài "Përrallë", dịch tiếng Anh: "Fairytale Love", nghĩa: "Tình yêu thần thoại". Bị loại ở bán kết.
- Anh - Hát bởi hai nam ca sĩ Jack Shakeshaft và Joe Woolford, bài "You're not alone", dịch "Bạn không cô đơn" (Bạn không một mình). Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 25.).
- Áo - Hát bởi Zoe bài tiếng Pháp "Loin d'ici", dịch: "Xa lắm từ đây (đến thiên đường)". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 24.).
- Azerbaijan - Hát bởi Samra, bài "Miracle", dịch: "Phép lạ". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 4.).
- Ba lan - Hát bởi Michal Szpak, bài "Color of your life", dịch: "Màu sắc cuộc đời bạn". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 12.)
- Belarus (còn gọi là "Liên xô trắng") - Người hát Ivan, bài "Help you fly", dịch "Giúp bạn bay". Bị loại ở bán kết.
- Bỉ - Hát bởi Laura Tesoro, tựa bài hát "What's the Pressure". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 1.)
- Bosna Hercegovina - Hát bởi Dalal Midhat talakíc; Fuad Backovíc; Deen and Ana Rucner, bài "Ljubav je" (Love is) "Tình là". Bị loại ở bán kết.
- Bun-ga-ri - Người hát Poli Genova, bài "Na Inat", dịch tiếng Anh "In spite".
Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 8.)
- Croatia - Người hát Nina Kraljíc, bài hát "Lighthouse" dịch: "Tháp hải đăng". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 17.).
- Cyprus - Hát bởi nhóm "Minus One" - bài "Alter Ego" (Tri kỷ). Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 14.).
- Do thái - Hovi Star hát, bài "Made of stars", dịch: "Hình thành từ những vì sao". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 7.)
- Đan mạch - Hát bởi nhóm "Lighthouse X", bài "Soldiers of Love" dịch: "Những chiến sĩ tình yêu". Bị loại ở bán kết.
- Đức - Hát bởi nữ ca sĩ 17 tuổi Jamie-Lee Kriewitz, tựa bài hát "Ghost" dịch "Hồn ma". Bài này cũng là bài cô ta thắng giải nhứt trong cuộc tuyển chọn "The voice of Germany" tháng 12 năm 2015. Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 10.).
- Estonia - Juri Pootsmann trình diễn, bài "Play", dịch: "Chơi". Bị loại ở bán kết.
- Georgia - hát bởi Nika Koscharow và nhóm "Young Georgian Lolitaz", bài "Midnight Gold" dịch "Đêm vàng". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 23.)
- Hoà lan - hát bởi Douwe Bob. Bài "Slow down", dịch: "Chậm lại". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 3.).
- Hung-gia-lợi- Hát bởi Freddie, bài Pioneer, dịch "Tiên phong". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 5.).
- Hy lạp - Hát bởi Argo, bài "Utopian land", dịch "Đất nước không tưởng" (Đất nước không có thật). Bị loại ở bán kết.
- Iceland - Nữ ca sĩ Greta Salóme hát bài "Hear them calling", "Nghe họ kêu gọi". Bị loại ở bán kết.
- Latvia - Hát bởi nhóm Justs, bài Heartbeat, dịch "Nhịp đập của trái tim". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 20.).
- Liên xô - Người hát Sergey Vyacheslavovich Lazarev, bài hát "You are the only one", dịch: "Anh/Em là người duy nhất". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 18.).
- Lithuania - Người hát Donny Montell, bài "I've been waiting for this night", dịch "Tôi chờ đợi đêm này". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 16.)
- Malta - Người hát Ira Losco, tựa bài hát "Walk on water" dịch: "Đi trên mặt nước". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 22.).
- Macedonia - Hát bởi Kaliopi Bukle, bài hát tiếng macedonian tựa "Dona", dịch: "Phụ nữ". Bị loại ở bán kết.
- Moldova- Người hát Lidia Isac, bài "Falling stars", "Những ngôi sao rơi". Bị loại ở bán kết.
- Montenegro - Hát bởi nhóm "Highway", bài "Real Thing", dịch "Có thật". Bị loại ở bán kết.
- Na-uy - Hát bởi Agnete, bài "Icebreaker", dịch: "Phá băng". Bị loại ở bán kết.
- Pháp - Hát bởi Amir Haddad, bài "J'ai cherché", "Tôi tìm kiếm". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 11.).
- Phần lan - Người hát Sandhja, bài "Sing it away", dịch nghĩa "Hát nó đi". Bị loại ở bán kết.
Rumeni - Người hát Ovidiu Anton, bài "Moment of silence", dịch: "Khoảnh khắc của sự yên lặng". Bị đuổi ra khỏi cuộc thi vì thiếu nợ "Liên minh phát sóng (radio và tivi) Châu âu" khoảng 20 triệu $ từ năm 2007.
- San Marino - Hát bởi Serhat. Bài "I didn't know", dịch: "Tôi đã không biết". Bị loại ở bán kết.
- Serbia - Người hát Sanja Vucíc, bài "Goodbye", dịch: "Tạm biệt".
Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 15.).
- Slovenia - Người hát ManuElla, bài "Blue and red", "Xanh dương và đỏ". Bị loại ở bán kết.
- Tây ban nha - Người hát Barei, bài "Say Yay !, "Kêu lên hoan hô". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 19.).
- Thụy điển - Người hát Frans, bài "If I were sorry", dịch "Khi tôi lấy làm tiếc nuối". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 9.).
- Thụy sĩ - Hát bởi Rykka - bài "The last of our kind", "Người cuối cùng của chủng loại". Bị loại ở bán kết.
- Tiệp khắc - Người hát Gabriela Guncíková, bài "I stand", dịch: "Tôi đứng". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 2.).
- Úc - Người hát Dami Im, bài "Sound of Silence", dịch: "Âm thanh của tĩnh mịch". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 13.)
- Ukraine nữ ca sĩ Susanna Jamaladinova hát bài "1944". Kể về trang sử đen tối nhứt của quốc gia Ukraine hồi đệ nhị thế chiến dưới sự cai trị của Stalin. Hơn một nữa dân số của người Crim-Tatar bị trục xuất và bị giết chết. Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 21.)
- Ý hát bởi Francesca Michielin, bài "Nessun grado di separazione", dịch: "Không mức độ phân chia". Vào vòng chung kết (trình diễn theo thứ tự 6.).

***

Năm 2015, cuộc thi Eurovision Song Contest lần thứ 60 diễn ra tại Vienna thủ đô của Áo vào ngày 23 tháng 5 dưới đề tài (xây cầu) "Building bridges". Lần đầu tiên và cũng là lần cuối nhân dịp kỹ niệm 60 năm, có sự tham gia của Úc (được mời bởi Liên hiệp truyền thông Âu châu "European Broadcasting Union").
Chung kết tổng cộng có 27 nước, trình diễn theo thứ tự: Slovenia, Pháp, Do thái, Esland, Anh, Ac-me-nia, Lithuania, Serbien, Na uy, Thụy điển, Cyprus, Úc, Bỉ, Áo, Hy lạp, Montenegro, Đức, Ba lan, Latvia, Rumeni, Tây ban nha, Hungary, Georgia, Azerbaijan, Liên xô, Albania, Ý.

Hạng nhứt, 365 điểm: Thụy điển, nam ca sĩ Måns Zelmerlöw, tựa bài: Heroes.
Hạng nhì, 303 điểm: Liên xô, nữ ca sĩ Polina Gagarina, tựa: A million voices.
Hạng ba, 292 điểm: Ý, nhóm nhạc sĩ Il Volo, tựa: Grande amore.
Hạng 4: Bỉ, nam ca sĩ Loïc Nottet, tựa: Rhythm inside.
Hạng 5: Úc, nam ca sĩ (sanh tại Mã lai) Guy Sebastian, tựa: Tonight again.

1/ Dư luận cho rằng Thụy điển ăn cắp, nháy, chôm cả nhạc lẫn người hình. Nhạc nháy người Pháp, David Guetta & Acvicii bài "Lovers on the sun" và người hình ăn cắp sáng kiến của người Anh, Joel Sebastian / A Danty Punk, "the alchemy of light".

2/ Điềm xấu cho Liên xô: người đứng đầu đạo công giáo chính thống của Nga, Kirill đệ nhất (68 tuổi) nói với TACC một trong những cơ quan thông tin lớn nhất của Nga rằng ông hy vọng Gagarina không giành được chiến thắng trong kỳ thi ESC, vì nếu Gagarina thắng thì ESC 2016 tại Nga, sẽ có "nữ ca sĩ có râu" có mặt trên đất Liên xô. Đây là ám chỉ "Conchita Wurst" người Áo đoạt giải năm 2014, chứng tỏ người đứng đầu đạo của Nga là người có thành kiến với những người yếu, những người không theo đường lối do họ đặt ra. Kirill ủng hộ những bài hát có tính chất ru ngủ, kêu gọi lòng yêu nước và thánh ca.
Bài Liên xô dự thi năm 2015 "A million voices", ý chính của bài hát là: một triệu tiếng nói cầu nguyện cho hoà bình, hy vọng có thể làm lại từ đầu, tin tưởng vào một giấc mơ hoà bình.
Với sự chiếm đóng Krym lãnh thổ của Ukraine từ tháng 2 năm 2014 của lãnh đạo và nhân dân Nga, bài hát về hoà bình của Liên xô trở nên không hợp với thực tế (implausible). Tuy nhiên cũng đạt được hạng 2, có lẽ vì nữ ca sĩ có giọng hát hay ?Dịch đại khái lời bài "Heroes"

Anh hùng
(Ý của người hát:) Đừng kêu trời là tôi đã đễ lại một mớ hỗn độn
Tôi không thể hủy bỏ những gì tôi đã làm
Hãy chạy trốn đến nơi trú ẩn an toàn.

Nếu tôi là anh hùng duy nhất còn lại trên thế gian này
Bạn hãy bắn hết đạn còn lại trong súng của bạn
Một lần và mãi mãi

(Ý của người hát:) Anh ta nói: hãy lau khô nước mắt
và sống cuộc sống của bạn như không có ngày mai
và nói với những người khác
hãy hát những lời đó như con chim ruồi hót 
(chim ruồi = colibri = hummingbird)
như bài hát vĩ đại nhứt bạn từng nghe:

Chúng ta là những vị anh hùng của thời đại chúng ta
nhưng chúng ta đang nhảy múa với những con quỷ trong tâm trí của chúng ta
Chúng ta là những vị anh hùng của thời đại chúng ta
Anh hùng ... ù.n.g.

Dế mèn hát một bài hát cho bạn
Đừng nói một lời, đừng phát ra một âm thanh
Đây là tác phẩm của sự sống
Tôi làm những con sâu biến thành những con bướm
Hãy thức tỉnh và chuyển biến thế giới xung quanh
trở thành thế giới có giá trị hơn.

(Ý của người hát:) Anh ta nói, tôi sẽ luôn sát cánh cùng bạn
khi bạn lầm đường, tôi sẽ đi ngay phía sau bạn
là nền tảng của bạn.
Bây giờ hãy hát những lời đó như chim hót
như bài hát vĩ đại nhứt bạn từng nghe
Bây giờ cùng nhau hát:

Chúng ta là những vị anh hùng của thời đại chúng ta
Anh hùng ... ù.n.g
Nhưng chúng ta đang nhảy múa với những con quỷ trong tâm trí chúng ta
Anh hùng ... ù.n.g.
 ...

Chúng ta là những vị anh hùng.

*
Lời nguyên thủy

Don't tell the gods I left a mess
I can't undo what has been done
Let's run for cover

What if I'm the only hero left
You better fire off your gun
Once and forever

He said go dry your eyes
And live your life like there is no tomorrow son
And tell the others
To go sing it like a hummingbird
The greatest anthem ever heard:

We are the heroes of our time
But we're dancing with the demons in our minds
We are the heroes of our time
Heroes ooes
We are dancing with the demons in our minds
Heroes ooes

The crickets sing a song for you
Don't say a word, don't make a sound
It's life's creation
I make worms turn into butterflies
Wake up and turn this world around
In appreciation

He said I never left your side
When you were lost, I followed right behind
Was your foundation

Now go sing it like a hummingbird
The greatest anthem ever heard:

We are the heroes of our time
Heroes ooes
We're dancing with the demons in our minds
Heroes ooes
(We keep dancing with the demons
You could be a hero)

Go sing it like a hummingbird
The greatest anthem ever heard
Now sing together

We are the heroes of our time
Heroes ooes
But we're dancing with the demons in our minds
Heroes ooes
...
We are the heroes.

***

Năm 2014, cuộc thi Eurovision Song Contest lần thứ 59 dưới tựa đề "Join Us" đã diễn ra tại B&W Hallerne, Copenhagen thủ đô Đan mạch vào thứ bảy ngày 10 tháng 5, bắt đầu vào lúc 21:00 giờ trung tâm Âu châu (MET) tương đương 2 giờ sáng chủ nhật ở Việt Nam.
Nguyên thủy có tổng cộng 37 nước dự thi. 28 nước thuộc khối Liên đoàn Âu Châu với dân số 505 triệu. Vào ngày 06 tháng 5, sau vòng bán kết, 6 nước đã bị loại, 10 nước được vào chung kết. Vào ngày 08 tháng 5, bán kết thứ nhì, lại có 5 nước bị loại và 10 nước vào chung kết. Và tất nhiên là có "big-five" cũng như nước thắng giải năm ngoái vào thẳng chung kết. Vậy ở vòng chung kết còn 26 nước tranh giải.
Tất cả 37 nước đều có thể cho điểm, cũng như dân ở các nước đó có thể gọi điện thoại bầu bài hay nhất cho các nước khác (dân trong nước không được bầu cho bài của nước mình) 50% dân bầu và 50% là thành phần giám khảo của mỗi nước.

Hạng Nhứt 290 điểm: sự bình chọn này cũng cho thấy phần đông người Âu châu khoan dung và không có định kiến với những người khác biệt với tập thể và thiểu số của các thành phần trong xã hội! 
Đây là lần thứ nhì sau 48 năm kể từ khi Áo thắng hạng nhứt giải Eurovision Song Contest. Vào năm 1966 Ca sĩ Áo tên Udo Jürgen đã thắng với bài Merci, Chérie (tạm dịch nghĩa: Cảm ơn, em/anh yêu).
Áo, hát tiếng Anh, ca sĩ Conchita Wurst (Conchita có nghĩa là cô bé tiếng Tây ban nha và Wurst tiếng Áo/Đức nghĩa "khúc dồi" hoặc cũng có nghĩa lóng là "mặc kệ"), bài "Rise like a Phoenix"
 
Lời bài "Rise like a Phoenix" (tạm dịch nghĩa) Vươn lên như Phụng hoàng.
Waking in the rubble
Walking over glass
Neighbors say we're trouble
Well that time has passed

Peering from the mirror
No, that isn't me
Stranger getting nearer
Who can this person be

You wouldn't know me at all today

From the fading light I fly
Rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I'm transformed
Once I'm reborn
You know I will rise like a phoenix
But you're my flame

Go about your business
Act as if you're free
No one could have witnessed
What you did to me
Cause you wouldn't know me today
And you have got to see
To believe
From the fading light I fly
Rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I'm transformed
Once I'm reborn

I rise up to the sky
You threw me down but
I'm gonna fly
And rise like a phoenix
Out of the ashes
Seeking rather than vengeance
Retribution
You were warned
Once I'm transformed
Once I'm reborn
You know I will rise like a phoenix
But you're my flame

(Nhạc và lời Charly Mason)

Hạng Nhì 238 điểm:
Hoà lan, tiếng Anh, nhóm The Common Linnets, bài "Calm after the Storm" <= https://www.youtube.com/watch?v=hkrF8uC92O4

Hạng Ba 218 điểm:
Thuỵ điển, tiếng Anh, ca sĩ Sanna Nielsen, bài "Undo" <= https://www.youtube.com/watch?v=XdXXnX5BvGY

Hạng 4 với 174 điểm:
Ac-me-nia hát tiếng Anh, băng nhạc Aram Mp3 với bài "Not Alone" <= https://www.youtube.com/watch?v=ChkJpnOgIwQ

Hạng 5 với 143 điểm:
Hungary, tiếng Anh, ca sĩ Kállay-Saunders, bài "Running" <= https://www.youtube.com/watch?v=4b2GYRRbv50

Hạng 6 được 113 điểm:
Ukraine, tiếng Anh, ca sĩ Marija Jaremtschuk, bài "Tick-tock"
Hạng 7 được 89 điểm:
Liên xô, tiếng Anh, chị em song sinh Tolmatschowa, bài "Shine"
Hạng 8 được 88 điểm:
Na-uy, tiếng Anh, ca sĩ Carl Espen, bài "Silent Storm" <= https://www.youtube.com/watch?v=2LBOjxBty8U
Hạng 9 được 74 điểm:
Đan mạch, tiếng Anh, ca sĩ Basim, bài "Cliché Love song" <= https://www.youtube.com/watch?v=fn8DzOcpQas
Hạng 10 được 74 điểm:
Tây ban nha, tiếng Anh và tiếng Tây ban nha, ca sĩ Ruth Lorenzi, bài "Dancing in the rain" <= https://www.youtube.com/watch?v=dzcsCqXxpXY


Tóm tắt (rút gọn) tất cả 37 bài:
https://www.youtube.com/watch?v=glaSL4txA2s

Chỉ có 26 nước sau đây vào chung kết:

1. Ac-me-nia hát tiếng Anh, băng nhạc Aram Mp3 với bài "Not Alone"
2. Azerbaijan, tiếng Anh, băng Silara Kazimova, bài "Start a fire" hạng 22 được 33 điểm.
3. Iceland, tiếng Anh, băng Pollapönk, bài "No prejudice" hạng 15 với 58 điểm.
4. Montenegro, tiếng của nước họ, ca sĩ Sergej Cetkovic, bài "Moj Svijet" dịch "Thế giới của tôi" hạng 19 được 37 điểm.
5. Thuỵ điển, tiếng Anh, ca sĩ Sanna Nielsen, bài "Undo"

6. Ukraine, tiếng Anh, ca sĩ Marija Jaremtschuk, bài "Tick-tock"
7. Hoà lan, tiếng Anh, băng The Common Linnets, bài "Calm after the Storm"
8. Liên xô, tiếng Anh, chị em Tolmatschowa, bài "Shine"
9. San Marino, tiếng Anh, ca sĩ Valentina Monetta, bài "Maybe" hạng 24 được 14 điểm <= https://www.youtube.com/watch?v=vt_3yms1PcM

10. Hungary, tiếng Anh, ca sĩ Kállay-Saunders, bài "Running"

Bán kết 2 gồm các nước:
11. Malta, tiếng Anh, nhóm Firelight, bài "Coming home" hạng 23 được 32 điểm.
12. Na-uy, tiếng Anh, ca sĩ Carl Espen, bài "Silent Storm"
13. Ba lan, tiếng Ba lan và tiếng Anh, nhóm Donatan & Cleo, bài "My Slowianie" hạng 14 được 62 điểm <= https://www.youtube.com/watch?v=syMhJMmGEIc

14. Áo, tiếng Anh, ca sĩ Conchita Wurst, bài "Rise like a Phoenix"
15. Phần lan, tiếng Anh, nhóm Softengine, bài "Something better" hạng 11 được 72 điểm.
16. White Russia (Belarus), tiếng Anh, nhóm TEO, bài "Cheesecake" hạng 16 với 43 điểm. <= https://www.youtube.com/watch?v=0Qe7YmYgowM

17. Thuỵ sĩ, tiếng Anh, ca sĩ Sebalter, bài "Hunter of Stars" hạng 13 được 64 điểm.
18. Hy lạp, tiếng Anh, Freaky Fortune feat. Risky Kidd, bà "Rise up" hạng 20 được 35 điểm <= https://www.youtube.com/watch?v=z8QIbL9i2MU

19. Slovenia, tiếng Sloveny và tiếng Anh, bài "Round and Round" hạng 25 được 9 điểm.
20. Rumenia, tiếng Anh, Paula Seling & Ovi, bài "Miracle" hạng 12 được 72 điểm.

"the big-five":
21. Đức, tiếng Anh, ca sĩ Elaiza, bài "Is it right" hạng 18 được 39 điểm <= https://www.youtube.com/watch?v=qtbwj1sYAaA

22. Vương quốc Anh, tiếng Anh, ca sĩ Molly, bài "Children of the Universe" hạng 17 được 40 điểm <= https://www.youtube.com/watch?v=fFqYbibLh8k

23. Pháp, tiếng Pháp, băng Twin Twin, bài "Moustache" dịch "Râu mép" hạng 26 được 2 điểm.
24. Ý, tiếng Ý, ca sĩ Emma Marrone, bài "La mia città" dịch "Thành phố của tôi" hạng 21 được 33 điểm.
25. Tây ban nha, tiếng Anh và tiếng Tây ban nha, ca sĩ Ruth Lorenzi, bài "Dancing in the rain"

Thắng giải năm 2013:
26. Đan mạch, tiếng Anh, ca sĩ Basim, bài "Cliché Love song".

*********
 Cuộc Thi Ca Nhạc Truyền Hình Châu Âu 2013
Cuộc thi "Eurovision Song Contest" lần thứ 58 với tổng cộng 26 nước vào vòng chung kết. Năm 2013 cuộc thi đã diễn ra vào ngày thứ bảy 18. tháng 5 tại Malmö, Thụy điển.
26 nước đó là: 
Hạng nhứt: Only teardrops, ca sĩ Emmelie de Forest, Đan mạch.
Hạng nhì: Hold me, ca sĩ Farid Mammadov, Azerbaijan.
Hạng ba: Gravity, ca sĩ Zlata Ognevich, Ukraine.
Hạng tư: I feed you my love, ca sĩ Margaret Berger, Na-uy.
Hạng năm: What if, ca sĩ Dina Garipova, Liên xô.
Hạng sáu: Alcohol is free, ca sĩ Koza Mostra & Agathomas lakovidis, Hy lạp.
Hạng bảy: L'Essenziale, ca sĩ Marco Mengoni, Ý.
Hạng tám: Tomorrow, ca sĩ Gianluca Bezzina, Malta.
Hạng chín: Birds, ca sĩ Anouk, Hoà lan.
Hạng mười: Kedvesem, ca sĩ ByeAlex, Hungary.
11: A million, Aliona Moon, Moldovia.
12: Love Kills, Roberto Bellarosa, Bỉ.
13: It's my life, Cezar, Rumani.
14: You, Robin Stjernberg, Thụy điển.
15: Waterfall, Sophie Gelovani & Nodi Tatishvil, Georgia.
16: Salayoh, Alena Lanskaja, Belarus.
17: Ég á líf, Eypót Ingi Gunnlaugsson, Island.
18: Lonely Planet, Dorians, Albania.
19: Believe in me, Bonnie Tyler, Anh.
20: Et uus saaks alguse, Birgit Oigemeel, Esland.
21: Glorious, Cascada, Đức.
22: Something, Andrius Pojavis, Latvia.
23: L'Enfer et moi, Amandine Bourgeois, Pháp.
24: Contigo hasta el final, El Sueno de Morfeo, Tây ban nha.
25: Marry me, Krista Siegfrids, Phần lan.
26: Only love survives, Ryan Dolan, Iceland.

Cuộc thi ca nhạc truyền hình Châu Âu "ESC-Eurovision Song Contest" trước đây còn gọi là Grand Prix Eurovision de la Chanson là một cuộc tranh tài giữa các nghệ sĩ soạn và sáng tác nhạc của các nước trong khối Liên minh phát sóng truyền thanh, truyền hình Châu Âu "EBU-European Broadcasting Union" để dành giải "bản nhạc hay nhứt trong năm trên toàn Âu Châu". Nhiều nước nằm giữa các khối, không trong ranh giới của Âu Châu cũng có thể xin dự thi, thí dụ như: 
- Do thái thuộc vùng Trung Đông/Á Châu về mặt địa lý, nhưng Do thái không được nhóm Ả rập công nhận cùng khối vì về mặt chính trị Do Thái nghiêng về Âu-Mỹ. Về thể thao thì Do Thái thuộc nhóm Âu Châu, là thành viên của Liên hiệp các liên đoàn đá banh Âu Châu "UEFA-Union of European Football Association". Về mặt văn hóa, truyền thống thì Do Thái không rõ ràng thuộc về Châu nào, bởi vì dân Do Thái đến từ tứ phương của thế giới. Họ được dự thi ESC bởi vì họ trong khối EBU.
- Ma-róc, khối Ả rập/Bắc Phi Châu là nước trong khối Ả rập duy nhứt được dự vào năm 1980 với bản Bitakat hop/Thông điệp của tình yêu, được tổng cộng 7 điểm, hạng 18 trên 19 nước. Phần lan hạng bét 6 điểm. Năm 1981 Ma-róc rút đơn xin dự thi vì sự có mặt của Do thái. 
- Cyprus, Ac-me-nia, Georgia, Azerbaijan (phía Tây của Á Châu).
- Thổ nhĩ kỳ (Tiểu Á) và 
- Liên xô, có lãnh thổ bao gồm nhiều phần Châu Á hơn Âu. 
Từ năm 1956, mỗi năm một lần diễn ra cuộc tranh giải này và sẽ được thực hiện tại nước mà năm trước đó đã đoạt được giải nhứt, cuộc thi được truyền trực tiếp lên tivi, radio, từ năm 2000 cuộc thi còn được phát sóng qua mạng. Theo thống kê, số người theo dõi chương trình này trên toàn cầu lên đến khoảng 100 triệu tới 600 triệu, là chương trình "không phải chương trình thể thao" được theo dõi nhiều nhứt.
Mỗi nước được phép dự thi cũng sẽ cử 5 đại diện giám khảo để cho điểm bản nhạc của những nước khác, điểm cho từ 1,2,3,4,5,6,7,8,-,10,-, tối đa là 12 điểm, những nước bị loại vòng bán kết cũng được quyền cho điểm ở vòng chung kết và cho điểm qua điện thoại, trực tiếp. 
Ở đâu có cuộc tranh giải, ở đó có sự thiên vị ... Những năm trước giám khảo có sự thiên vị về việc cho điểm giữa nước bạn và nước không phải lân cận của nước mình, hoặc những bản nhạc tiếng họ nghe hiểu thí dụ: Pháp/Thụy sĩ/Bỉ/Lục-xâm-bảo; Đức/Áo; Anh/Ái nhĩ lan/Cyprus/Iceland; khối Bắc Âu: Na-uy/Thụy điển/Đan mạch/Phần lan; khối Đông Âu: Croatia/Hungary/Rumani/Bulgaria/Liên xô/Tiệp" cho nên cách đây vài năm có điều luật là người dân trong nước có thể "televoting" gọi điện thoại bầu bản nhạc của các nước khác mà họ thấy hay. Tất nhiên là dân nước đó không được tự bầu cho nước mà họ đang sống. Sau khi bản nhạc cuối cùng hát xong, đường dây điện thoại sẽ được mở trong vòng 15 phút. Dựa theo tỷ lệ điện thoại bầu mà "ban giám khảo đại diện" phải tuân theo: 50% dựa theo dân bầu và 50% là quyết định của 5 người giám khảo. Lợi thế cho nước nào mà người dân của họ sống nhiều ở nước bạn trên Châu Âu để gọi điện bình chọn cho quê hương. 
Ái nhĩ lan với 7 lần thắng giải, là nước thành công nhứt, kế tiếp là Pháp, Lục-xâm-bảo và Anh với 5 lần thắng giải.
Nhiều bản nhạc thắng giải đã đi vào lịch sử của thế giới âm nhạc và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đã nổi danh tầm mức thế giới nhờ nó. Thí dụ như: nhóm ABBA với Waterloo thắng giải năm 1974.
- Ca sĩ người Canada nói tiếng Pháp Celine Dion đại diện cho Thụy sĩ, thắng giải vào năm 1988 với bài "Ne partez pas sans moi" (Don't leave without me; Đừng đi mà không có em/Đừng bỏ em ở lại)
- Những bảng nhạc phổ biến "evergreen" khác: "Poupée de cire, poupée de son" (tiếng Việt còn được biết với tên "Búp bê không tình yêu") ca sĩ France Gall dành giải cho Lục-xâm-bảo 1965; "All kinds of everything" Dana/Ái nhĩ lan 1970; "Après toi" (tiếng Việt được biết với tên "Vắng bóng người yêu") Vicky Leandros/Lục-xâm-bảo 1972; "Save your kisses for me" Brotherhood of Man/Anh 1976; "L'oiseau et l'enfant" (The Bird and the Child; Con Chim và Đứa bé) Marie Myriam/Pháp 1977; "What's another year" Johnny Logan/Ái nhĩ lan 1980 và "Hold me now" 1987; "Making your mind up" Bucks Fizz/Anh 1981; "Ein bisschen Frieden" (A little Peace; Một chút Hòa bình) Nicole/Đức 1982; "J'aime la vie" (Tôi yêu đời) Sandra Kim/Bĩ 1986, ...
Năm vừa rồi, sau khi Ell và Nikki với bài "Running Scare" thắng giải, năm 2012 "Eurovision Song Contest" lần thứ 57 với 42 nước tham dự, sẽ diễn ra tại Baku, thủ đô của Azerbaijan. Chủ đề của năm nay là "Light Your Fire", câu này còn có nghĩa bóng: Khơi dậy ngọn lửa đam mê trong lòng.
Bán kết 1 vào ngày thứ ba 22 tháng 5 năm 2012 gồm Ca sĩ - tựa bài - quốc gia:
Diễn nhóm I 

Bán kết 2 vào ngày thứ năm 24 tháng 5 năm 2012 gồm Ca sĩ - tựa bài - quốc gia:
Diễn nhóm I 
Tooji - Stay (Na uy) hoặc vào chổ này nghe hát (không có diễn nhưng âm thanh hay hơn)  Kim cảm thấy bản này lạ nhứt, ngắn gọn...
Chung kết diễn ra vào thứ bảy 26 tháng 5 năm 2012 bắt đầu lúc 21:00 MET-middle european time (3:00 giờ sáng Chủ nhựt, giờ VN). 
Gồm tổng cộng 26 nước 
 Compact Disco - Sound Of Our Hearts (Hungary) Hạng 24 / 19 điểm
 Rona Nishliu - Suus (Albania) Hạng năm 146 điểm
Buranovskie Babushki - Party For Everybody (Liên xô) Hạng nhì 259 điểm
Greta Salóme & Jónsi - Mundu Eftir Mér (Iceland)  Hạng 20 / 46 điểm
 Ivi Adamou - La La Love (Cyprus) Hạng 16 / 65 điểm
 Mandinga - Zaleilah (Rumani)  Hạng 12 / 71 điểm
Soluna Samay - Should've Known Better (Đan mạch)  Hạng 23 / 21 điểm
Eleftheria Eleftheriou - Aphrodisiac (Hy Lạp) Hạng 17 / 64 điểm
Jedward - Waterline (Ái nhĩ lan) Hạng 19 / 46 điểm
 Pasha Parfeny - Lautar (Moldova)  Hạng 11 / 81 điểm
 Donatas Montvydas - Love Is Blind (Lithuania)  Hạng 14 / 70 điểm
Zeljko Joksimovic - Nije ljubav stvar (Serbia)  Hạng ba 214 điểm
Gaitana - Be My Guest (Ukraine)  Hạng 15 / 65 điểm
 Loreen - Euphoria (Thụy điển)  Hạng nhứt 372 điểm
Kaliopi Bukle - Crno i belo (Macedonia)  Hạng 13 / 71 điểm
Tooji - Stay (Na uy)  Hạng bét :( 7 điểm
Ott Leppland - Kuula (Estonia)  Hạng sáu 120 điểm
Kurt Calleja - This Is The Night (Malta)  Hạng 21 / 41 điểm
Can Bonomo - Love Me Back (Thổ nhĩ kỳ) Hạng bảy 112 điểm
Maya Sar - Korake ti znam (Bosna & Hercegovina)  Hạng 18 / 55 điểm
20 nước của bán kết và 6 nước sau đây sẽ vào thẳng chung kết:
Engelbert Humperdinck - Love Will Set You Free (Anh) Hạng kế bét 12 điểm ...nhớ có bài khi ổng còn xồn xồn, ổng hát như vầy nè: "please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. I have found a new love..." bi giờ thì ổng được "set free" thật rồi đó hí hí 
Anggun - Echo (You And I) (Pháp) Hạng 22 / 21 điểm
Nina Zilli - L'amore é femmina (Ý)  Hạng chín 101 điểm

Azerbeijan là nước thắng giải năm ngoái nên được vô thẳng. Còn những nước kia, còn gọi là "Big Five", là 5 nước luôn luôn, năm nào cũng được vào thẳng chung kết. Năm nay "Big Five" còn được "White Card", tức là có thể tự đề lên đó khi nào muốn ra sân khấu... 1. Anh; 9. Pháp; 10. Ý; 13. Azerbeijan; 19. Tây ban nha; 20.
Vì sao lại có chuyện vô cùng ưu đãi với "Big Five" và bất công với những nước khác như vậy? 
Bởi vì họ bỏ tiền ra nhiều nhứt trong khối EBU đài thọ để dựng lên chương trình tranh giải ESC này. Tốn kém lên đến 25 triệu Euro (34 triệu US$). Vì vậy EBU không muốn "làm mít lòng" Big Five, khi mới vòng bán kết "Big" đã văng ra khỏi cuộc thi, họ sẽ không còn hứng thú ứng tiền cho chung kết nữa... Luật này đặt ra từ năm 2004, lúc đó chỉ là "Big Four". Kể từ năm 2011 có thêm Ý được vào nhóm này.
Vào thẳng chung kết cũng có cái lợi là không phải tốn công sức tranh giành ở vòng bán kết, nhưng cuối cùng có thắng giải hạng nhứt hay không một phần là do tài ba của người nghệ sĩ, làm sao để được người dân trong Châu Âu bình chọn và công nhận. Mặc khác cũng có thể bị các nước khác ghét hoặc ganh vì chơi không công bằng, có sự thiên vị nhờ giàu.
Hạng nhứt
Euphoria = Hứng khởi
Why, why can't this moment last forevermore?
Tonight, tonight eternity's an open door…
No, don't ever stop doing the things you do.
Don't go, in every breath I take I’m breathing you…

Euphoria
Forever, 'till the end of time
From now on, only you and I
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going up-up-up-up-up-up-up

We are here, we're all alone in our own Universe,
We are free, where everything’s allowed and love comes first,
Forever and ever together, we sail into infinity,
We’re higher and higher and higher, we’re reaching for divinity.

Euphoria
Forever, 'till the end of time
From now on, only you and I
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going up-up-up-up-up-up-up

Forever we sail into infinity,
We’re higher, we’re reaching for divinity…

Euphoria, euphoria
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria….
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria, euphoria
We’re going up-up-up-up-up-up-up


* Năm 2012 cuộc thi lần 57 diễn ra tại Baku, thủ đô của Azerbaijan vào ngày 26.05 với đề tài "Light your Fire" (Thắp sáng ngọn lửa trong bạn). Thắng giải Thuỵ điển do nữ ca sĩ Loreen với bài Euphoria (Trạng thái phởn phơ).
* Năm 2011 cuộc thi lần 56 diễn ra tại "Esprit Arena" (đấu trường Esprit) tại thành phố Düsseldorf, Tây Đức vào ngày 14.05.2011 với đề tài "Feel your heart beat" (Cảm nhận nhịp tim đập). Thắng giải Azerbaijan với ca sĩ Ell & Nikki bài "Running Scared" (Chạy vì hoảng sợ).
* Năm 2010 cuộc thi lần thứ 55 diễn ra vào ngày 29.05. tại "Telenor Arena" (đấu trường Telenor) ở Na-uy với đề tài "Share the moment" (Chia sẽ khoảnh khắc). Lần đầu tiên nước trong "big five" thắng giải kể từ khi luật đặt ra năm 2000 5 nước vào thẳng chung kết. Nữ ca sĩ Đức Lena với bài Satellite (dịch nghĩa: Vệ tinh).

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo