Saturday, March 14, 2009

☯ Cân Xương Đoán Số Mệnh ☯

Nếu có một lần nào đó quý vị đến xem một nhà coi tướng, và đã từng nghe ông thầy nói: "cô hay cậu đây cao số lắm ...v.v." Vậy có nghĩa là số mạng lớn, người sang cả, phong lưu, phú hộ, thông minh, hiền nhân quân tử.

Phép bói toán tính trọng lượng của năm, tháng, ngày, giờ sanh là một cách để biết xem người nào đó có số cao hay thấp vậy thôi, chứ không phải chỉ nội bấy nhiêu đó mà đủ quyết đoán cho trọn một đời người. Vì ngoài cách tính này còn phải phối hợp với tử vi, ngoại tướng, tánh tình, giọng nói, mụt ruồi, và nhứt là phúc đức giòng họ, v.v., người có càng nhiều đặc điểm tốt, mới có thể quả quyết được người đó tốt số, và có trường thọ thì mới hưởng được giàu sang phú quý lâu dài. Ngoài số mạng là những gì đã đặt để khi một người vừa mới sanh ra, còn có thuật phong thủy thí dụ như phương hướng nhà ở, cách sắp đặt phòng ốc trong nhà, chọn ngày tốt, chọn bạn đời, người giúp việc tuổi hợp hổ trợ giúp mình, v.v. là những gì chính mình có thể thay đổi, lựa chọn được để chuyển đổi đem lợi thế về cho mình.
Vậy nếu có số tốt thì hãy tin là tốt, nhưng nếu có Lượng Chỉ xấu thì...
có câu "ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ",
"盡人力知天命", hay là đừng có tin vì xưa nay "Nhân định thắng thiên" cũng nhiều.

Có 2 Cách Tính:

Cách 1:
Tra bảng dưới đây để tính cân lượng
(bấm vào bảng để mở to)

Đổi ngày, tháng sanh qua Âm Lịch hết nha
(coi Lịch ngày Ta, bấm ở đây Lunar Calendar hay vào bên Mục Lục blog này đó)

Cách Tính Thứ 2:
Cân lượng theo năm sinh âm lịch:
Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ - Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ - Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ - Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ - Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ
Ất Sửu: 0 lượng 8 chỉ - Đinh Sửu: 0 lượng 8 chỉ - Kỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉ - Tân Sửu: 0 lượng 7 chỉ - Quý Sửu: 0 lượng 5 chỉ
Bính Dần: 0 lượng 6 chỉ - Mậu Dần: 0 lượng 8 chỉ - Canh Dần: 0 lượng 9 chỉ - Nhâm Dần: 0 lượng 9 chỉ - Giáp Dần: 0 lượng 2 chỉ
Đinh Mẹo: 0 lượng 7 chỉ - Kỷ Mẹo: 1 lượng 9 chỉ - Tân Mẹo: 1 lượng 2 chỉ - Quý Mẹo: 1 lượng 2 chỉ - Ất Mẹo: 0 lượng 8 chỉ
Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉ - Canh Thìn: 1 lượng 2 chỉ - Nhâm Thìn: 1 lượng 0 chỉ - Giáp Thìn: 0 lượng 8 chỉ - Bính Thìn: 0 lượng 8 chỉ
Kỷ Tỵ: 0 lượng 2 chỉ - Tân Tỵ: 0 lượng 6 chỉ - Quý Tỵ: 0 lượng 7 chỉ - Ất Tỵ: 0 lượng 7 chỉ - Đinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ
Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉ - Nhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉ - Giáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉ - Bính Ngọ: 0 lượng 5 chỉ - Mậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ
- Tân Mùi: 0 lượng 8 - Quý Mùi: 0 lượng 7 chỉ - Ất Mùi: 0 lượng 6 chỉ - Đinh Mùi: 0 lượng 5 chỉ - Kỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ
Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉ - Giáp Thân: 0 lượng 5 chỉ - Bính Thân: 0 lượng 5 chỉ - Mậu Thân: 0 lượng 4 chỉ - Canh Thân: 0 lượng 8 chỉ
Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉ - Ất Dậu: 1 lượng 5 chỉ - Đinh Dậu: 1 lượng 4 chỉ - Kỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉ - Tân Dậu: 1 lượng 6 chỉ
Giáp Tuất: 1 lượng 5 chỉ - Bính Tuất: 0 lượng 6 chỉ - Mậu Tuất: 0 lượng 5 chỉ - Canh Tuất: 0 lượng 5 chỉ - Nhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ
Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉ - Đinh Hợi: 1 lượng 6 chỉ - Kỷ Hợi: 1 lượng 9 chỉ - Tân Hợi: 1 lượng 7 chỉ - Quý Hợi: 0 lượng 7 chỉ

Cân lượng theo tháng sinh âm lịch:
Tháng Giêng: 1 lượng 2 chỉ
Tháng Hai: 0 lượng 7 chỉ
Tháng Ba: 1 lượng 8 chỉ
Tháng Tư: 0 lượng 9 chỉ
Tháng Năm: 0 lượng 5 chỉ
Tháng Sáu: 1 lượng 6 chỉ
Tháng Bảy: 0 lượng 9 chỉ
Tháng Tám: 1 lượng 5 chỉ
Tháng Chín: 1 lượng 8 chỉ
Tháng Mười: 0 lượng 8 chỉ
Tháng Mười Một: 0 lượng 9 chỉ
Tháng Chạp: 0 lượng 5 chỉ

Cân lượng theo ngày sinh âm lịch:
Ngày mùng một: 1 lượng 0 chỉ
Ngày mùng hai: 1 lượng 0 chỉ
Ngày mùng ba: 0 lượng 8 chỉ
Ngày mùng bốn: 1 lượng 5 chỉ
Ngày mùng năm: 1 lượng 6 chỉ
Ngày mùng sáu: 1 lượng 5 chỉ
Ngày mùng bảy: 0 lượng 8 chỉ
Ngày mùng tám: 1 lượng 6 chỉ
Ngày mùng chín: 0 lượng 8 chỉ
Ngày mùng mười: 1 lượng 6 chỉ
Ngày mười một: 0 lượng 9 chỉ
Ngày mười hai: 1 lượng 7 chỉ
Ngày mười ba: 0 lượng 8 chỉ
Ngày mười bốn: 1 lượng 7 chỉ
Ngày rằm: 1 lượng 7 chỉ
Ngày mười sáu: 0 lượng 8 chỉ
Ngày mười bảy: 0 lượng 9 chỉ
Ngày mười tám: 1 lượng 8 chỉ
Ngày mười chín: 0 lượng 5 chỉ
Ngày hai mươi: 1 lượng 5 chỉ
Ngày hai mươi mốt: 1 lượng 0 chỉ
Ngày hai mươi hai: 0 lượng 9 chỉ
Ngày hai mươi ba: 0 lượng 8 chỉ
Ngày hai mươi bốn: 0 lượng 9 chỉ
Ngày hai mươi lăm: 1 lượng 5 chỉ
Ngày hai mươi sáu: 1 lượng 8 chỉ
Ngày hai mươi bảy: 0 lượng 7 chỉ
Ngày hai mươi tám: 0 lượng 8 chỉ
Ngày hai mươi chín: 1 lượng 6 chỉ
Ngày ba mươi: 0 lượng 6 chỉ

Cân lượng theo giờ sinh:
Giờ Tý (23h - 01h): 1 lượng 6 chỉ
Giờ Sửu (01h - 03h): 0 lượng 6 chỉ
Giờ Dần (03h - 05h): 0 lượng 7 chỉ
Giờ Mẹo (05h - 07h): 1 lượng 0 chỉ
Giờ Thìn (07h - 09h): 0 lượng 9 chỉ
Giờ Tỵ (09h - 11h): 1 lượng 6 chỉ
Giờ Ngọ (11h - 13h): 1 lượng 0 chỉ
Giờ Mùi (13h - 15h): 0 lượng 8 chỉ
Giờ Thân (15h - 17h): 0 lượng 8 chỉ
Giờ Dậu (17h - 19h): 0 lượng 9 chỉ
Giờ Tuất (19h - 21h): 0 lượng 6 chỉ
Giờ Hợi (21h - 23h): 0 lượng 6 chỉ

Ví dụ Bạn sinh ngày 21 tháng 10 Dương Lịch năm 1986 lúc 10 giờ sáng
Đổi sang ngày Âm Lịch 18 tháng 9 năm Bính Dần, giờ Tỵ
Ngày 18: 1.8
Tháng 9: 1.8
Năm Bính Dần: 0.6
Giờ Tỵ : 1.6
1.8+1.8+0.6+1.6= 5 Lượng 8 Chỉ

Tổng cộng có 60 hoa giáp, 12 tháng, 30 ngày, 12 giờ có tất cả 50 lượng số khác nhau. Lượng số thấp nhất là 2 lượng 2 chỉ, số cực khổ bần bạc, cơ hàn thiếu tới cơm ăn áo mặc. Còn lượng cao nhất là 7 lượng 1 chỉ, đó là số của nhân vật phi thường, trong một nước khó có tới 3 người. Ai có lượng số cao này là cực phú cực quý. Tuy nhiên lượng số quá cao, mọi sự ở đời đều được hưởng thụ một cách thái quá thì chắc cũng sẽ bị họa hoạn, tai ương, bạo tử một cách cùng cực. Cho nên đại lược tuổi nào có được số lượng từ 3.2 đến 6.0 là tốt vừa và khá tốt rồi. Chớ "rủi" có số lượng cao quá thì cũng chớ ham mà thấp quá thì cũng nghèo cực vất vả lắm.

Tuy nhiên, đây chỉ là lượng số chung, nó là một trong nhiều môn coi số mạng khác chỉ nên đoán ra để so sánh chớ không nên tin tuyệt đối.

2 Lượng 2 Chỉ đến 2 Lượng 9 Chỉ


2 Lượng 2 Chỉ
Số này thân hàn cốt lạnh khổ sở linh đinh, quanh năm lo kiếm ăn độ nhựt mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì số mạng vậy.

Người có số lượng và số chỉ nầy căn kiếp cơ cực bần hàn, thân thế bơ vơ đói khổ, tha phương cầu thực, trôi nổi linh đinh không định hướng, vô gia đình, vô nghề nghiệp.

Một đời bần bạc chịu lênh đênh
Vô phước trải bao nỗi bất bình
Khéo ở hiền lành trao đức hạnh
Trái ngon quả ngọt kiếp lai sinh.

2 Lượng 3 Chỉ
Số này hễ mưu toan làm việc chi cũng khó nên được, chẳng trông cậy nơi anh em họ hàng, đành chịu tha phương cầu thực.

Số này so lại cũng bần hàn
Thê tử không hiền lại kém ngoan
Bôn tẩu xứ người, xa tổ quán
Trăm ngàn cay đắng với thời gian.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy khó được hanh thông, lúc trẻ lận đận, khi thăng lúc trầm, danh nghiệp không được vững chắc, không gần gũi cha mẹ, anh em, xa quê hương từ thuở nhỏ.
2 Lượng 4 Chỉ
Số này suy ra không có phước lộc gia đình, Khó gầy nên sự nghiệp, không nương cậy nơi họ hàng cốt nhục, chỉ lưu lạc tha phương cầu thực tới già thôi.

Phước lộc ông cha chẳng được nhiều
Chiếc thân cô độc nghĩ buồn hiu
Vợ con nhà cửa đành ly tán
Xa xứ lìa quê tuổi xế chiều.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, gia đình nghèo khó, họ hàng cách xa, tha phương cầu thực. Cuộc đời từ trẻ tới già cũng chưa được sung sướng.

2 Lượng 5 Chỉ
Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gầy dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục thì như than với giá, một đời khổ sở chỉ tự mình tìm sự sống mà thôi.

Một thân vất vả một thân mình
Tổ nghiệp tiêu tan hận bất bình
Ruột thịt như người dưng kẻ lạ
Ra công gắng sức tự mưu sinh.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì tay làm hàm nhai, tự mình tháo vát lo lấy thân phận, tổ phụ thiếu tu nhân tích đức, khiến con cháu về sau phải chịu lận đận vất vả.

2 Lượng 6 chỉ
Số này trọn đời khốn khổ một mình mưu tính công việc làm ăn luôn luôn nhưng chẳng thành. Nên lìa xa quê cha đất tổ mới hầu được đủ ăn và may ra lúc già được thanh nhàn.

Mưu vọng bao nhiêu hận bấy nhiêu
Thành công chưa thấy, thất công nhiều
Xa quê lập nghiệp còn cơ hội
Đến tuổi già nua gặp nước triều.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy sớm chịu mồ côi, cuộc đời hoàn toàn không được hạnh phúc, vợ chồng vất vả. Nếu lúc trẻ có đạo tâm thì trở về già được ấm no.

2 Lượng 7 Chỉ
Số này một đời làm công việc ít có được người khác mưu toan giúp đỡ, khó nhờ cậy phước đức của tổ tông. Chỉ tự lực một mình làm ăn, từ bé đến lớn chẳng có gì hay cả.

Một đời làm việc ít suy lường
Nhờ có mẹ cha liệu chủ trương
Mai kia chiều xuống thung huyên mất
Của giữ không xong thọ chẵng trường.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì việc làm ăn thường gặp thất bại. Cuộc đời may ít rủi nhiều, con đường sinh kế chật vật. Tình cảm khô cằn vì thân phận cô đơn. Khả năng kiến thức không có, nên thiếu người đồng chí hướng.

2 Lượng 8 Chỉ
Số này làm ăn lộn xộn rối ren như bòng bong, về sản nghiệp của tổ tông thì như giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi người ta hay là không đổi họ thì cũng phải dời đổi gia cư đến đôi ba lần.

Một đời mưu sự tựa phiêu bồng
Tổ nghiệp bao nhiêu cũng sạch không
Thay họ đổi tên đi xứ khác
Cơ đồ gầy dựng mới còn mong.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy tâm trí rối loạn. Công việc làm ăn tính toán đều bỏ dở, đời sống tạm bợ, được không mừng mất không lo. Có của phụ ấm mà không được hưởng. Duyên nợ đôi lần dang dở sau mới bền.

2 Lượng 9 Chỉ
Số này năm xưa thì lẩn quẩn chưa hề được hanh thông, dầu có công danh nhưng cũng trễ muộn, phải tới ngoài 40 tuổi mới có thể đặng an nhàn.

Thiếu thời vận hạn lắm truân chuyên
Số phải tứ tuần mới phúc duyên
Nhưng nếu dời nhà thay đổi họ
Thì đời thêm rạng rỡ uy quyền.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, trưởng thành trong gia đình không được khá giả. Nhưng có mạng lớn, đến đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó mà cuộc sống có phần phong lưu. Đến 40 tuổi mới an hưởng phú quý.


3 Lượng 0 Chỉ đến 3 Lượng 9 Chỉ


3 Lượng
Số này lao lực phong trần, trong đời gặp lắm cảnh lầm than. Dầu có siêng năng hà tiện thì tới tuổi già chỉ đỡ ưu sầu chút đỉnh thôi.

Lao nhọc bao nhiêu lận đận hoài
Xứ người bôn tẩu gót mòn chai
Ăn cần ở kiệm đừng liêu lỏng
Tuổi chiều bóng xế được gia tài.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy tâm trí thường hay suy nghĩ. Làm ăn thường gặp sự thất bại nhiều hơn thành công, sự nghiệp đôi ba lần sụp đổ. Đến 50 tuổi thì mới an hưởng tuổi già, trở về già sẽ nhờ con cái.

3 Lượng 1 Chỉ
Số này cũng vất vả lao đao vì sinh kế, khó nhờ sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa đời người trở lên mới gọi là đủ ăn đủ mặc.

Trời đất âm u khuất ánh dương
Một thân lao khổ đã trăm đường
Trung niên hy vọng nên công nghiệp
Xa xứ lìa quê mới thọ trường.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông lúc thiếu thời phải chịu vất vả, ba chìm bảy nổi tha phương lập nghiệp. Vợ chồng gặp nhau nơi xứ lạ, lúc 38 tuổi mới tạo nên sự nghiệp.

3 Lượng 2 Chỉ
Số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên thì ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc đặng hanh thông.

Tuổi trẻ bôn chôn ích lợi gì
Từ hăm hai tuổi hết sầu bi
Tiền tài danh vọng từ từ tới
Họa phước tạo công đã định kỳ.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy lúc nhỏ được sung sướng tạo dựng nhà cửa. Vợ chồng sống rất hạnh phúc, sanh con cái rất thông minh. Sau nhờ con gái nhiều hơn. Sống xa cha mẹ hay anh em.

3 Lượng 3 Chỉ
Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người trở lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau tài lợi tấn phát đặng nhiều.

Uổng công mưu sự nước xuôi giòng
Tuổi trẻ bôn chôn cũng hóa không
Bốn chục trở lên vận số vượng
Cây khô gặp nước lại đơm bông.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì việc làm ăn lúc đầu thường hay gặp trở ngại, sau mới có kết quả. Vợ chồng sống không được hòa thuận. Đến năm 45 tuổi mới tốt, làm ăn mới trôi chảy, hạnh phúc gia đình mới yên tâm.

3 Lượng 4 Chỉ
Số này có phước đức tăng đạo, phải xa quê hương cha mẹ mà xuất gia nương cửa phật, hàng ngày tụng niệm thì mới đặng y lộc viên mãn.

Số mạng cao xanh đã định rồi
Có căn tu niệm được cao ngôi
Xuất gia đầu Phật quy Tam Bảo
Uy đức tòa sen chín phẩm ngồi.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì có số tu hành. Sớm muộn cũng xuất gia nương nhờ của Phật, duyên nợ lỡ làng, nghang trái. Đàn ông thì làm ăn thất bại long đong lận đận, nghèo khổ.

3 Lượng 5 Chỉ
Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai thì phải chờ khi vận tới rồi mới đặng no đủ hơn xưa.

Phước căn tu tích một phần ba
Sản nghiệp vài nương ruộng lúa nhà
Cần kiệm lâu ngày đủ ăn mặc
Tương lai an hưởng tuổi về già.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì cuộc đời giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt, con cái đầy đủ. Tuy vậy, hạnh phúc gia đình không được yên ấm.

3 Lượng 6 Chỉ
Số này một đời chẳng cần phải lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa.

Chẳng cần lao nhọc quá làm chi
Tự kết duyên lành phỉ dạ đi
Bởi có phước tinh thường chiếu mạng
Làm ăn phát đạt rạng môn quy.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì làm chơi ăn thiệt, số có quý nhân phò trì nên dù gặp việc gì rắc rối sau cũng được thành công. Số này sống trường thọ. Sau con cháu thi đỗ đạt.

3 Lượng 7 Chỉ
Số này làm chẳng đặng thành công, anh em ít giúp sức, chỉ một thân cô lập. Tuy rằng cũng có tổ nghiệp chút đỉnh, nhưng lúc lại thì rành rành đó lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ.

Vận mạng làm gì cũng chẳng thành
Anh em ly tán, độc cô hành
Còn nhờ phúc ấm truyền lưu lại
Gặp dịp may ra cũng nổi danh.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông xuất thân trong gia đình khá giả, được hưởng phần hương quả. Có chí lớn tha phương lập nghiệp, tánh can cường không muốn nhờ cậy ai cả dù là cha mẹ. Muốn tự tay mình lập nghiệp mà do mồ hôi nước mắt mình tạo ra...

3 Lượng 8 Chỉ
Số này cốt cách thanh cao, sớm đặng thi đỗ, tên họ ghi trên bảng vàng. Từ năm 36 sẽ đặng phú quí vinh hoa.

Uy nghi thuần khiết tánh thanh cao
Tuổi trẻ không lo chuyên khó, giàu
Ba sáu năm này khoa cập đệ
Bạch y một sớm đời hồng hào.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thì thân đơn độc mả, bỏ nhà xa quê hương từ tấm bé, tìm xứ khác lập nghiệp. Của tiền tạo ra thấy đó rồi mất đó. Tình duyên trắc trở buổi ban đầu sau mới hợp. Tuổi già cũng như trẻ, tâm trí thường hay suy nghĩ.

3 Lượng 9 Chỉ
Số này trọn đời vận mạng chẳng đặng thông đạt, Làm việc thành rồi cũng hư. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cũng như giấc mộng.

Con đường quan lộ chửa hanh thông
Tính việc gì rồi cũng hóa không
Lao lực lao tâm mòn mỏi lắm
Bao nhiêu mưu tính nước xuôi giòng.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy cốt cách phong nhã, hào hoa. Tuổi nhỏ học hành giỏi dắn, trí óc thông minh, khôn ngoan tột bực. Đến 36 tuổi thì đường quan lộc công danh rạng rỡ. Vợ đẹp, con cái sau nầy hiển đạt.

4 Lượng 0 Chỉ đến 4 Lượng 9 Chỉ


4 Lượng
Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nổi phong ba vất vả. Sau này đặng hưởng an nhàn phú quí.

Cuộc đời đã trãi lắm phong sương
Nay được giàu sang rạng tổ đường
Mọi việc tính gì đều được nấy
Tương lai lộc thọ ắt miên trường.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy lúc nhỏ có phần gian truân, nhưng thời gian ngắn thôi. Cuộc sống từ 25 tuổi trở lên mới được phát đạt. Công danh sự nghiệp được hanh thông. Về sau được hưởng của, hoạch tài chẳng qua đó là chổ tích đức phùng đức.

4 Lượng 1 Chỉ
Số này là người tài ba lỗi lạc, công chuyện trước sau chẳng đồng nhau, từ nửa đời sắp lên lại có phước tiêu diêu, chớ chẳng như xưa kia vận chưa đạt.

Số này suy thạnh vận không đồng
Có sẵn kỳ tài lập dị công
Trung niên thời vận hay thay đổi
Từ đó tới già mạng được thông.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy đúng là nhân vật tài ba tột bực. Sau nầy nên danh phận với đời. Có dịp xuất ngoại. Tới năm 51 tuổi thì thảnh thơi con cháu đầy đủ.

4 Lượng 2 Chỉ
Số này sẽ được nhiều thỏa nguyện. Từ nửa đời người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát.

Khoan hoài được dịp cứ khoan hoài
Chau mặt làm chi phải ủ mày
Ba sáu tuổi trời thời vận đến
Công danh tài lộc sẽ vào tay.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy lúc nhỏ làm ăn được phát đạt, tiền bạc dồi dào thì chớ vội mừng. Nếu ngược lại số phải vất vả long đong thì chớ vội trách. Bởi vì mạng số an bài, trung niên mới phát đạt. Nhưng cần nên tu tâm tích đức thì mới được vững bền.

4 Lượng 3 Chỉ
Số này là người tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một đời phước lộc tự trời định sẵn.

Bẩm sanh tâm trí cực thông minh
Lẫm liệt hiên nhang vượt bất bình
Tài lộc sẵn dành trời đã định
Quý nhân như có ở quanh mình.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, thông minh hoạt bát, số được kẻ yêu người mến. Có quý nhân giúp đỡ. Đến năm 46 tuổi mới được giàu sang sung sướng. Số có con đông.

4 Lượng 4 Chỉ
Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. tuy rằng lúc trẻ cung tài bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn.

Muôn sự tự trời chớ gượng cầu
Việc mình, mình biết chớ tìm đâu
Bốn mươi tuổi lẻ nên cơ nghiệp
Rủ sạch ưu tư hết khổ sầu.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông sống cuộc đời cơ cực rày đây mai đó, không gần gũi cha mẹ hay anh em. Sống một cuộc đời tự lập. Đến năm 37 tuổi thì việc làm ăn mới được hanh thông, phát đạt.

4 Lương 5 Chỉ
Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ, mà sau này cũng phải bôn ba, số hiếm hoi con cái vì khó nuôi, anh em cốt nhục cũng ít đặng phù trợ giúp sức.

Thử xem số mạng sẽ ra sao
Đoán biết tương lai chẳng mấy giàu
Con cái, gái trai nuôi thật khó
Anh em ruột thịt biết phương nào.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy bôn ba cho lắm cũng không có kết quả nào, phải đợi đến 40 tuổi thì mới tốt. Đường con cái thì quá hiếm hoi, vợ chồng thì rất hạnh phúc. Gia cảnh trong ấm ngoài êm, tiền bạc đầy đủ, con cái học hành đỗ đạt.

4 Lượng 6 Chỉ
Số này đi đâu cũng đều đặn hanh thông, nhất là đổi họ dời nhà lại càng thạnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định. Từ nửa đời người cho đến lúc già đồng một mực trung bình.

Nam bắc tây đông dạo khắp nơi
Thay tên đổi họ tưởng là chơi
Ai hay danh vọng càng thêm rạng
Tài lộc miên miên hưởng trọn đời.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy được quan lộc, số giàu sang vinh hiển. Trong tay lắm kẻ hầu người hạ. Đường thê thiếp có đến hai vợ. Con cái học hành tiến phát. Sau nhờ đứa con đầu lòng.

4 Lượng 7 Chỉ
Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí vì vốn có cái phước sẵn như nước chảy lại.

Bình sanh tổ phước chứa minh minh
Số được an vui thắm thiết tình
Vợ đẹp con ngoan nhà cửa rộng
Một đời thẳng tắp bước tiến trình.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy ắt phải có chức vụ to, giàu sang, trọng vọng ít ai bì. Giòng họ đều thuộc vào hàng trưởng giả. Anh em hòa thuận.

4 Lượng 8 Chỉ
Số này tuổi trẻ như lúc tuổi lớn, cũng chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới đặng đôi phần an khương.

Cha mẹ anh em chẳng giúp mình
Một thân quyết đạp gục đầu kình
Bôn chôn rồi cũng hoàn bạch thủ
Tuổi bốn mươi hơn, lộc thọ vinh.
(bạch thủ = trắng tay; câu trên ý nói: "làm lụng cho lắm rồi cũng mất sạch")
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, số xa cha mẹ, huynh đệ không hòa thuận. Cuộc sống dời đổi luôn, công danh sự nghiệp chưa đạt thành. Mãi đến ngũ tuần mới có cơ thịnh vượng. Cần nên tu tâm trở về già mới được hưởng phước lộc.

4 Lượng 9 Chỉ
Số này suy ra có hậu phước lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng.

Số mạng xem ra phước chẳng khinh
Tự thân tự lập rạng môn đình
Tôi đòi trai gái trong ngoài đủ
Kẻ dạ người vâng thật hiển vinh.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, thường được quý nhân phò hộ. Trắng tay tạo nên sự nghiệp, nhưng đời sống cũng không được bền vững, khi thạnh khi suy. Âu đó chẳng qua là sự thử thách. Tuổi trung niên được nhiều người thương kẻ mến.

5 Lượng 0 Chỉ đến 5 Lượng 9 Chỉ


5 Lượng
Số này hàng chỉ lao lực về đàng công danh tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc, tới lúc già tài tinh chiếu mạng sẽ đặng an nhàn.

Hai chữ lợi danh nhọc xác thân
Ba mươi tuổi lẻ mới nên phần
Từ nay tài lộc đều hưng vượng
Hòe quế chi lan sực nức sân.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thường hay suy nghĩ, làm ăn không được thịnh vượng. Cuộc đời ngoài 30 tuổi mới thấy phấn chấn phát đạt. Hào con hào của được tương vượng và bền lâu . Số nầy được hưởng phần hương quả.

5 Lượng 1 Chỉ
Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hanh thông. Anh em chú cháu đều đặn như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ.

Một đời sang quý vận hanh thông
Chẳng hao tâm lực cũng thành công
Anh em quyến thuộc đều hòa thuận
Gia nghiệp truyền lưu nước một giòng.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy từ nhỏ đến lớn không làm gì động đến móng tay, mà vẫn có của để thụ hưởng. Căn kiếp an bài, cha mẹ giàu sang, số có quan quyền nên học ít mà hiểu nhiều. Sau nầy làm nên danh phận.
5 Lượng 2 Chỉ
Số này trọn đời hanh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức, sự nghiệp hiển đạt.

Từ thuở mới sanh đã sướng rồi
Tiền căn tích thiện phước do trời
Tông môn rạng rỡ gia đường thạnh
Tên tuổi lừng danh khắp mọi nơi.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy chắc chắn quyền cao chức lớn, cuộc sống giàu sang. Anh em hòa thuận. Họ hàng nhờ cậy. Con cái sau nầy làm nên danh phận.

5 Lượng 3 Chỉ
Số này xem ra khí lượng chơn thật, nghiệp nhà mà đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú quí.

Cốt cách mai đây phước trạch dày
Thi thơ kinh sử chẳng nhường ai
Một đời an hưởng vui nhàn hạ
Vàng ngọc sao bằng phước mới hay.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, tâm địa chơn chất hiền hòa. Căn mạng có quý nhân phò trợ, nên cho dù gặp việc dữ đến mấy cũng tai qua nạn khỏi. Công danh được thỏa mãn. Vợ chồng sống rất hạnh phúc, con cái đầy đủ.
5 Lượng 4 Chỉ
Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời.

Số mạng không giàu ắt cũng sang
Có tài tế thế trị an bang
Kinh luân mã phúc thông minh sẵn
Từ trẻ tới già số vẫn nhàn.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy tánh tình liêm khiết ,không ham dời đổi. Tài lộc vượng và được vững bền. Con cái sau nầy làm nên danh phận.

5 Lượng 5 Chỉ
Số này lúc trẻ hàng bôn ba trên đường danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước lộc sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển.

Ra roi giục ngựa trải mười phương
Từ thuở thanh xuân đủ mọi đường
Đến tuổi trung niên tài lộc vượng
Làm nên danh phận rạng gia hương.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông sống một cuộc đời tự lập, anh em không nhờ cậy được nên phải lận đận. Đến năm 30 tuổi mới có cơ hội vùng vẫy làm ăn phát đạt, công danh sự nghiệp cũng được vững bền.

5 Lượng 6 Chỉ
Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời phước lộc, nếm trải đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi tới cuồn cuộn, an ổn và phong hậu.

Làm người lễ nghĩa lại đoan trang
Áo trắng giày rơm thấy cũng sang
Cay đắng mùi đời đà nếm đủ
Công danh tài lộc rạng môn quan.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy tánh tình hiền hòa, anh em hòa thuận. Thường được của hoạnh tài, có quý nhân giúp đở. Sau nầy làm nên danh phận. Con cái đầy đặn.

5 Lượng 7 Chỉ
Số này phước lộc đầy dẫy, mọi sự hanh thông quang hiển, mẹ cha oai vọng chấn dương, người đều kính trọng.

Muôn việc làm nên chẳng khó khăn
Hiển vinh uy vệ phước đều tăng
Dương danh hậu thế còn tên tuổi
Tích đức tu nhơn có thiện căn.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy có phần không cần phải lo cũng có cơm no, áo ấm. Vật chất tiền bạc đầy đủ. Mạng phước lộc thọ, nên sự nghiệp vững bền. Được kẻ trên người dưới mến chuộng.
5 Lượng 8 Chỉ
Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều có cả, danh lợi kiêm toàn.

Một đời y lộc tự phong quang
Danh lợi song toàn phúc thọ khang
Ngọc đài tử bào ơn vũ lũ
Tương lai hoạn lộ bước thênh thang.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy thường là người có danh vọng, có chí lớn, một tay lập nên sự nghiệp, anh em không được hòa thuận. Đến năm 40 tuổi mới được thảnh thơi. Con cái sau nầy đỗ đạt làm nên danh phận.

5 Lượng 9 Chỉ
Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có tài đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang.

Cốt cách thanh cao trí huệ minh
Bảng vàng chắc chắn được nên danh
Đường mây rộng mở chim tung cánh
Yên ngựa đưa roi một bước thành.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy muốn làm gì cũng tốt cả, làm chơi ăn thiệt có quý nhân giúp đỡ tận tình, nên việc làm ăn được trôi chảy. Đến năm 34 tuổi thì tài lộc vượng. Con cái đầy đủ.

6 Lượng 0 Chỉ đến 6 Lượng 9 Chỉ


6 Lượng
Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh vang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả.

Ngước trông lên bảng thấy đề danh
Đèn sách lâu nay mộng đã thành
Giúp nước giúp nhà tài sức trẻ
Suốt đời vinh quý liệt oanh oanh.
Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy tánh hay nóng nảy, việc làm ăn không được thịnh vượng phải đợi đến 42 tuổi thì mới tốt đẹp, làm chơi ăn thiệt và có quý nhân giúp đỡ. Con cái trong gia đình được hòa thuận.
6 Lượng 1 Chỉ
Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng, dầu chẳng được quan sang chắc cũng là một nhà phú hộ.

Tể tướng không, thì đại phú ông
Kinh luân thơ phú thật tinh thông
Sớm sanh trong chốn vàng nhung lụa
Hưởng đức lâu dài đạo đức đồng.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy, không thọ quyền chức cũng được giàu sang. Trí óc mở mang học một biết mười. Số ăn trên ngồi trước. Được kẻ đưa người đón, bạn bè thương mến, con cái sau nầy có đứa làm nên sự nghiệp.

6 Lượng 2 Chỉ
Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển cha mẹ, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa mọi đường đầy đủ.

Một nhà nề nếp rạng thư hương
Đẳng cấp công hầu, cận cửa vương
Phúc đức lưu truyền nhờ tổ phụ
Thê vinh, tử quý rạng môn đường.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ này tuy thông minh, học giỏi nhưng lận đận, từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời vất vả rày đây mai đó mà chưa tạo dựng được sự nghiệp gì. Từ 45 tuổi mới có cơ hội tốt lập nên sự nghiệp, nửa đời sau được vinh hiển tột bực. Số không nhờ cậy được con.

6 Lượng 3 Chỉ
Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, oai danh thiên hạ, phước lộc phi thường gia đình vinh hiển.

Nhứt đẳng triều trung một bực cao
Tên đề bảng hổ dễ sai nào
Tiến lên chín bệ ngôi trời cận
Lui xuống phú gia định quốc hào.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

6 Lượng 4 Chỉ
Số này phú quí vinh hao ít ai bì kịp, oai quyền lộc vị không kẻ sánh bằng, áo tía đai vàng ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh phúc.

Một tay nắm giữ trọn uy quyền
Nhờ đức gia môn thế thế truyền
Cây lành vun quén sanh hoa quý
Trăm năm hạnh phúc ấy tiền duyên.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

6 Lượng 5 Chỉ
Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước công cả yên dân, chức trọng trào đình giàu sang tột bật, vang danh thiên hạ.

Mạng này phúc đức kém chi đâu
An quốc an dân cực phẩm cầu
Phú quí vinh hoa nhà cửa rộng
Nhứt hô bá ứng, vạn người hầu.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

6 Lượng 6 Chỉ
Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn thiên hạ quan cao quyền trọng, châu báu đầy vơi, ấm phong thê tử.

Rương ngọc kho vàng có thiếu chi
Trên đời phúc đức dễ ai bì
Xét ra phú quí do trời định
Sớm muộn rồi ra cũng kịp thì.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

6 Lượng 7 Chỉ
Số này sanh ra tự nhiên có phước lớn, điền viên gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hanh thông hoàn hảo.

6 Lượng 8 Chỉ
Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc gia tự có muôn vàn, nhưng mười năm sau chẳng còn như hồi trước, căn cơ tổ nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão.

Mạng số trời sanh chớ gượng cầu
Của tiền tổ nghiệp có bền đâu
Mười năm đau khổ không khô lệ
Một giấc nam kha mây cuốn mau.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

6 Lượng 9 Chỉ
Số này là một vì sao y lộc ở nhân gian, một thân phú quí mọi người đều kính nể. Tóm lại là phước lộc do tự trời định, an hưởng vinh hoa trọn đời.

Một đời hưởng trọn phước thanh nhàn
Dẫu chẳng được giàu số cũng sang
Phong nhã hào hoa sao sáng tỏ
Ca lâu tửu quán nét son vàng.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.7 Lượng 0 Chỉ đến 7 Lượng 1 Chỉ

7 Lượng
Số này suy ra phước chẳng nhỏ, không cần phải sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời đã định sẵn y lộc phong danh, một đời vinh hiển giàu sang.

Mạng này trời đất đã an bày
Lọ phải bôn ba khổ nhọc hoài
Vinh hoa phú quí tầm tay với
Lộc thọ miên miên sẽ có ngày.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

7 Lượng 1 Chỉ
Số này sanh ra rất khác với người thường, công hầu khanh tướng đều đặn hoàn hảo, một đời tự nhiên có phước tiêu diêu khoái lạc cực phẩm hưng long.

Người sanh số mạng khác nhau xa
Khanh tướng công hầu bởi phước nhà
Một bước tới ngôi cao vời vợi
Quyền uy sanh sát ở tay ta.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy phần đông đều làm quan to chức lớn, tiền bạc dồi dào. Có quý nhân giúp đỡ. Về sau con cái học hành đỗ đạt. Đây là số đại cát.

13 comments:

 1. sao tính bằng hai cách lại ra số lượng và số chỉ khác nhau nhỉ ? theo cái nào bây giờ

  ReplyDelete
 2. theo cách tra bảng đi bạn, vì tính dễ sai.

  ReplyDelete
 3. sao không có tuổi tân mùi z bạn

  ReplyDelete
 4. tháng mười tra bảng là 0 lượng 8 chỉ còn bên dưới là 1 lượng 8 chỉ. cái nào là đúng vậy bạn.

  ReplyDelete
  Replies
  1. luôn căn cứ theo bảng nhé bạn, bảng là đem ra từ sách nên đúng, còn viết thì đôi khi bấm lộn.
   tháng 10 được 0 lượng 8 chỉ.

   Delete
 5. sem ho minh voi o trang nay thyi thang gieng la 1 luong 2 chi con o trang khac thang gieng la 0 luong 6 chi nhu vay thang gieng o trang nao dung la bao nhieu??????????

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nhận được tổng cộng 3 comments của bạn lận đó, mình viết rồi là comment sẽ không được đăng ngay, mình phải kiểm lại để chống spam và quảng cáo.
   Trả lời câu hỏi của bạn: bảng là đem từ sách ra nên 99% là đúng (chỉ trừ phi người viết sách viết sai hay inh sách sai), của người khác trang khác người ta trích từ đâu thì mình không biết.
   Có một cách kiểm chứng là bạn lập ra 2 tờ bói, theo tháng giêng 1,2 và 0,6 cộng lại, xem lời giải cái nào tương đối hợp với đời bạn trước tới giờ, thì cái đó tương lai sát xuất cũng sẽ đúng.

   Delete
 6. Mình tra ra thì chính xác là 3 lượng 4 chỉ, có giải là: người có số lượng và số chỉ nầy thì có số tu hành. Sớm muộn cũng xuất gia nương nhờ của Phật, duyên nợ lỡ làng, ngang trái.
  Cho mình hỏi đây là số mệnh hay còn phải xét thêm nhiều yếu tố nữa ạ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thuật cân xương đoán số như đã viết ở đầu trang chỉ là 1 trong nhiều phương pháp để đoán số mạng. Phối hợp càng nhiều phương diện thì đoán càng đúng, thí dụ như xem chổ tôi có ghi về "Lục thập hoa giáp ngũ hành" xem tuổi của mình mệnh như thế nào, coi thêm tử vi đẩu số, coi tướng, ngoài ra môi trường sống cũng ảnh hưởng ít nhiều, gia đình cha mẹ, phước đức, v.v. Ngoài ra còn có câu "nhân định thắng thiên", có số tu nhưng lòng không muốn thì có tu cũng không đắc đạo được, không bằng tu tâm tích đức tại trong lòng để tự tay thay đổi số. Trong trời đất không có gì là tuyệt đối.

   Delete
 7. Kimlong9999 trả lời bạn ann hỏi về vợ chồng cùng tuổi, con trai Sa trung Kim, sanh thêm 2017 hay 2023 ?
  1/ Coi chuyện vợ chồng có hợp hay không thì dùng hành của cung phi (không dùng hành của bản mệnh: Thuỷ).
  Chồng cung phi hành Hoả, vợ hành Kim. Hoả Kim khắc nhau sinh ra cải cọ, gia đình không an. => - (xấu).
  2/ Xem bản mệnh: nam sanh thuận mùa, có câu: "Mạng được sung sướng, ở không ăn hoài", tuy nhiên luôn gặp bạn bè phản trắc. Nữ sanh không thuận mùa tiền vận lận đận, tánh thật thà nên đôi khi bị thiệt thòi, hậu vận mới an.
  3/ Cung phi bát trạch bị Tuyệt mệnh. Bát tự Phục vị không hoá giãi được. Phối hợp bát trạch và tự, bị thứ hung xấu vừa. Cần có nhiều Thiên y mới khắc chế được sự ly tan. Thiên y có thể dùng phong thủy (bất động sản) để trấn hay sinh vật miễn sao tích tụ càng nhiều Thiên y và phước đức thì tốt.
  4/ xem hành của bản mệnh "nước đại dương không làm hại gì cho cát trong sa mạc", không cần lo.
  5/ Con trai có số giàu sang, nhưng tánh nóng. Con trai hợp với cha được Thiên y, hợp với mẹ bị tuyệt mệnh.
  Con trai cung phi mạng Mộc rất hợp với mạng của cha.
  6/ Xét về thiên can và tuổi thì được nhất phú quý.
  7/ 2017 sanh được con gái thì tốt. Con gái mạng Thổ hợp với mẹ mạng Kim. Cung phi con gái hợp với mẹ sinh Thiên y.
  8/ 2023 sanh trai thì tốt, hợp cùng cha cho ra Thiên y.

  Lo tích tụ phước đức, trời thương thì cho hoá giãi. Duyên nợ này tuy xấu nhưng (chỉ là) "xấu vừa" không phải là cùng đường không lối thoát.

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Trả lời ann tiếp theo: coi số của con thì dùng tử vi là đúng nhứt. Người có khả năng thì có thể xem tử vi đúng đến ngày nào tháng nào tốt xấu.
   Con trai rất hợp với cung phi của cha nên theo ý của người cha mà quyết định.

   Delete
 8. 3 lượng 9 chỉ là người có cốt cách tốt, có vợ đẹp con cái hiển đạt, nhưng những gì mưu tính cho cơ nghiệp khó đạt được hoặc có đó rồi mất đó. Sau 36 tuổi thì có phần khá hơn nhưng số mạng này cần phải "ở hiền để gặp lành" và phải tích đức thì mới mong giữ được cơ nghiệp và vợ đẹp con ngoan.
  Cân xương đoán số chỉ là 1 phần nhỏ trong nhiều phương pháp để đoán số mạng, bạn cần phối hợp nhiều phương pháp và không nên bi quan quá vì có câu "đức năng thắng số" tạo phúc thì hóa giải được.
  Bạn vào những trang này để nghiên cứu thêm cc phương pháp khác:
  http://kimlong9999.blogspot.de/2010/01/luc-thap-hoa-giap-ngu-hanh.html
  http://kimlong9999.blogspot.de/2009/01/phong-thy-chn-t-ct-nh-st.html

  ReplyDelete

*********************************************************
Cảm ơn bạn đã ghé kimlong9999.blogspot.com
Bạn có yêu cầu hay ý kiến gì không?
Bạn vui lòng để lại đôi lời nhận xét để trang
ngày càng hoàn chỉnh hơn.

NHẬN XÉT SẼ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG NGAY !

Nếu không thích hiển thị TÊN
thì hảy chọn hồ sơ Anonymous "Ẩn danh"
rồi nhấn "Đăng nhận xét".
Nhấn thêm lần nửa nếu có thông tin báo lỗi.
KimLong9999 chúc bạn một ngày thật đẹp và vui vẻ.
*********************************************************
Thank you for your visit and welcome to our blog!
Take a moment and look around.
Let us know what you think about this blog by leaving a comment.
YOUR COMMENT NEEDS TO BE APPROVED
BEFORE IT WILL APPEAR.
THANKS EVERYONE FOR PATIENTS.
Have a nice day.
* KimLong9999 *
*********************************************************
Vielen Dank für den Besuch!
Sie können Ihre Kommentare und Anregungen hier hinterlassen.
DIE KOMMENTARE WERDEN MODERIERT
und WERDEN NICHT SOFORT ANGEZEIGT.
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Einen schönen Tag noch...
* Bạch Kim *
*********************************************************
Merci pour votre visite!
Vous pouvez laisser vos commentaires et suggestions ici.
LES COMMENTAIRE DOIT ÊTRE APPROUVÉ AVANT D'ÊTRE AFFICHÉ.
Je vous remercie beaucoup pour votre patience!
Bonne journée.
* KimLong9999 *
*********************************************************

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo