Thursday, October 23, 2008

Nguyễn An kiến trúc sư tài ba xây Tử Cấm Thành Trung Quốc


Bạch Kim chỉnh sửa bản dịch và Kim Long đọc

Nguyễn An
2007 Chương Trình "Tài liệu dẫn chứng"
Tử cấm thành Trung Quốc - Di sản kế thừa của tên bạo chúa
Chinas verbotene Stadt - Das Vermächtnis des Despoten.
La Cité interdite de Pékin - L'Héritage du tyran
China's forbidden city - The Legacy of a Tyrant
(Dịch Phụ đề Việt: Phương Thùy (Phần Lan), Xuân Trường và Cẩm Vân (Đức))

Yongle 永乐 niên hiệu Vĩnh Lạc (sung sướng lâu dài), tên thật Zhu Di (Châu Lệ hay Châu Đệ) 朱棣 sanh tại Nam Kinh ngày 2 tháng 5 năm 1360 - mất 12 tháng 8 1424, là hoàng đế thứ 3 (1402-1424) của triều đại nhà Minh, con trai thứ tư của Chu Nguyên Chương.  
Năm 1402 Zhu Di đoạt ngôi của cháu ruột Kiến Văn (Doãn Văn) Jianwen 建文 (sanh 5.12.1377 - mất 13.07.1402)
1406 Vĩnh Lạc cho dời kinh đô từ Nam Kinh về Bắc Bình tức Đại Đô, đổi tên thành Bắc Kinh. Cho phá cung điện của Mông cổ (Hốt Tất Liệt) nhà Nguyên đóng đô tại Đại Đô. Cả Đại Đô bị phá thành bình địa. 
1407 bắt đầu xây thành phố Bắc Kinh với nhà cửa dành cho quan chức. Tất cả công trình gồm Tử Cấm Thành (zijincheng 紫禁城), Hoàng Thành (huangcheng 皇城), Thành đô Bắc Kinh (ducheng 都城) hoàn tất trong vòng 13 năm vào năm 1420. Riêng Tử Cấm Thành gồm các tòa đại điện và những công trình chính nằm trên trục Bắc Nam hoàn tất chỉ trong vòng 3 năm.
Yongle là người sáng lập trực tiếp điều khiển (được những thái giám cố vấn) đội tình báo 东厂 "Đông Xưởng". Đông xưởng có nhiệm vụ theo dõi các quan chức trong triều, họ được quyền truy xét, tra khảo phạm nhân không cần thông qua các cơ quan xét xử thông thường. 
Xưởng vệ là danh từ chung dùng để chỉ 4 cơ quan giám sát được hoàng đế nhà Minh thành lập:  
- 锦衣卫 "Cẩm Y Vệ" được thành lập dưới thời Chu Nguyên Chương, là đội quân xuất sắc có nhiệm vụ bảo vệ cho hoàng đế. Duy nhứt Cẩm Y Vệ là do một vị quan quản lý.
- Đông xưởng, Đông tập sự xưởng 東緝事廠 hay còn gọi là Đông Hán do Chu Đệ thành lập.
tập = tập nã, lùng bắt
sự = hình sự, làm việc
- Tây Xưởng thành lập dưới thời Chu Kiến Thâm, hoàng đế thứ 9 của nhà Minh.
- Nội hành xưởng thành lập thời Chu Hậu Chiếu, hoàng đế thứ 11 nhà Minh.

Nguyễn An kiến trúc sư tài ba chỉ huy xây dựng cổ thành Bắc Kinh, công trình trị thủy sông Hoàng Hà

Nguyễn An sanh năm 1381, tại Việt Nam, từ nhỏ đã nổi tiếng thần đồng và có biệt tài về kiến trúc. Ông không những có công thiết kế, chỉ huy xây dựng cổ thành Bắc Kinh mà còn có tài trong các công trình trị thủy sông Hoàng Hà (Trung Quốc).

Chưa đầy 16 tuổi, ông đã tham gia các hiệp thợ xây dựng các công trình kiến trúc tuyệt tác "cung vua Trần". Khối óc thông minh và bàn tay tài hoa tuyệt vời của Nguyễn An đã lọt vào mắt Trương Phụ khi hắn chọn bắt những người Việt Nam có tài khéo nghệ tinh đem về dâng vua Minh (Trung Quốc). Minh Thánh Tổ thấy Nguyễn An giỏi tính toán, có biệt tài về kiến trúc, tài điều khiển lại cương trực, liêm khiết hiếm thấy nên đã bắt ông làm thái giám để phục vụ cho triều đình của Tàu.

Thành Bắc Kinh xây dựng từ thời nhà Nguyên. Vua Minh thấy quá nhỏ hẹp lại chưa vừa ý. Năm 1437 vua Minh giao cho bộ công xây dựng lại. Viên công bộ thị lang là Thái Tin xin 180 000 dân phu biết nghề "và tốn phí về vật liệu không biết bao nhiêu mà kể". Vua thấy vậy ủy cho quan thái giám Nguyễn An làm thổng đốc công (tổng công trình sư) xây dựng lại thành Bắc Kinh.

Sách Kinh thành ký thắng của Dương Sĩ Kỳ viết về việc xây dựng thành Bắc Kinh hồi ấy nói rõ: "Nguyễn An tự tay vạch kiểu, thành hình là lập được thế, mắt ngắm là nghĩ ra cách làm, tất cả đều đúng với quy chế. Bộ công và các thợ thuyền đành chịu khoanh tay, bái phục, nghe ông chỉ bảo, sai khiến, thật là người đại tài, xuất chúng". Điều đó có nghĩa là từ vẽ đồ án, thiết kế, đào luyện thợ cho các hạng mục công trình đến chỉ đạo thi công đều do Nguyễn An phụ trách. Việc xây dựng lại thành Bắc Kinh gồm các công trình sau:
Nội thành xây dựng hai cung, ba điện, năm phủ, sáu bộ và các công thự các ty.
Ngoại thành có cửa Chính Dương có một chính lâu, ba gian nguyệt thanh lâu: cửa Sùng Văn, cửa Tuyên Vũ, cửa Triệu Dương, cửa Phụ Thành, cửa Đông Trực, Tây Trực và cửa Đức Thắng, mỗi cửa có một chính lâu và một nguyệt thanh lâu. Ngoài các cửa đều dựng một cái bia lâu. Góc thành phía tây dựng một giác lâu.
Cùng với các công trình xây dựng ấy còn phải đào một hệ thống hào xây gạch thoát nước, làm chín chiếc cầu đá qua hào dẫn vào thành.
Khối lượng công việc cực lớn và phức tạp ấy đòi hỏi người tổng công trình sư chẳng những phải có tài về chuyên môn mà phải có tài tổ chức chỉ đạo. Bộ công xin 180 000 thợ là dễ hiểu. Vậy mà, bằng sự tính toán của mình, Nguyễn An chỉ xin 100 000 ngàn người và chỉ làm trong ba năm chứ không năm năm như bộ công yêu cầu. Điều đó khiến cho triều đình nhà Minh sửng sốt, không ít người tỏ ra nghi ngờ. Song, bằng việc chỉ đạo chính xác, khoa học, toàn bộ công trình kiến trúc đồ sộ ấy đã được hoàn thành trong hơn hai năm. Vua Minh xem Nguyễn An như một "kỳ nhân", thưởng cho 50 lượng vàng và nhiều vóc nhiễu quý.

Nguyễn An không chỉ là nhà kiến trúc đại tài, có công thiết kế, chỉ huy xây dựng cổ thành Bắc Kinh mà còn là người có tài đóng góp trong các công trình trị thủy sông Hoàng Hà. Những trận lụt lớn vào các năm 1444, 1445, vua Minh đều đặc phái Nguyễn An đến những nơi xung yếu nhất chỉ huy việc hàn khẩu, để lại tấm gương trong sáng tốt đẹp trong lòng hàng triệu người dân Trung Quốc thời ấy. Trận lụt lớn năm 1456, đê sông Hoàng Hà ở vùng Trương Thụ (Sơn Đông) bị vỡ, hàn khẩu mãi không được, vua Minh lại phái Nguyễn An đi, chẳng may ông bị bịnh và mất dọc đường. Trước khi mất, Nguyễn An trăng trối: Đem toàn bộ của cải của ông không phải để xây lăng như những người có công thời ấy thường làm, mà là đem chẩn
phát cho dân bị lụt ở những nơi Nguyễn An đang đi mà chưa tới.
Nguyễn An mất năm
1456, thọ được 75 tuổi. 

Vào đây đọc thêm bài có liên quan đến Tử Cấm Thành:
Kỳ Hươu - Một trong ba Linh Thú trong phong thủy
The Vietnamese Eunuch Architect Who Built Beijing

John Walsh
Nguyễn An was taken as tribute from Viet Nam to China and became a eunuch in services to the Chinese emperor. He achieved a successful career as an architect.

Nguyen An’s reputation is only beginning to be re-established in recent years, after he had been ignored for several centuries. He is coming to be seen as one of the most remarkable architect of China, despite having been taken from Vietnam as a boy and fated to become a eunuch in the service of five Chinese emperors of the Ming Dynasty, between the first and the fifth decades of the C15th.
Although Vietnam had established its independence of China by defeating the Mongol conquerors at the Battles of Bac Danh, a tributary system was still in operation. To demonstrate their willingness to enter into trade and alliance with Imperial China, neighbouring countries such as Vietnam would periodically send tribute missions to the Chinese emperor and would then be permitted to conduct trade at officially designated trading cities. It is unfortunate but nevertheless the case that people could be included as tribute goods, which is what happened to Nguyen An. The Chinese court had a long tradition of castrating male servants and, although it sounds barbaric and painful, becoming a court eunuch was regarded by some young men as a desirable career choice. A Eunuch presented no threat to the Emperor’s court of wives and concubines, it was thought, so would be more likely to participate in court and imperial household affairs. It appears that eunuchs had no limit on achievements and could even rise as high as did the great Admiral Zheng He.
Little is known of Nguyen An’s early years in China but he is recorded in Chinese chronicles as being instructed to design an overall plan for Beijing citadel, including numerous offices, houses and palaces, by the Emperor Taizong. Nguyen An had not yet reached the age of thirty. He gained considerable prestige and respect for his ability in managing a workforce of 10,000 soldiers in building the various buildings swiftly and according to budget. An enormous amount and variety of building materials was necessary and opportunities for error must have been enormous. Nguyen An’s reputation was made: his next task was to rebuild three temples and he managed this so successfully that the emperor rewarded him with fifty taels of gold, one hundred taels of silver, eight tons of silk and 10,000 yuan in cash. From then onwards, he was kept busy with a dizzying array of architectural projects in Beijing and also along the river and canal system of China, on which cities and countryside alike relied for flows of food and goods, as well as transportation. Repairing and strengthening the dykes of the system was a large-scale undertaking.
Nguyen An achieved a great deal and was obviously a talented and diligent individual. It is impossible to know what he might have achieved had he been left to follow his destiny in his home country.
Đọc thêm: diễn giải theo sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn
紫 禁 城 (Zi jin cheng) Tử Cấm Thành

Read more at Suite101: Nguyen An: The Vietnamese Eunuch Architect Who Rebuilt Beijing http://www.suite101.com/content/nguyen-an-a16869#ixzz1Ae9S4vGV
Read more at Suite101: Nguyen An: The Vietnamese Eunuch Architect Who Rebuilt Beijing http://www.suite101.com/content/nguyen-an-a16869#ixzz1Ae98sCAK
Read more at Suite101: Nguyen An: The Vietnamese Eunuch Architect Who Rebuilt Beijing http://www.suite101.com/content/nguyen-an-a16869#ixzz1Ae8RQ93j
Coi thêm
김치 Kim Chi - 富士山 Ngọn Phú Sĩ ♪ Sakura ♪
Timbered House Nhà Sườn Khung Gổ
Kim's Drawings Tự Phát Họa / Phóng Viết Vẽ Hình
Vớ, Sản Phẩm Thủ Công
Ý nghĩa Biểu Tượng Chính Thức của Trang
Cây Mùa Hè
Hình ảnh Shopping Miles và Phố nhà Cổ và Thành phố làm việc

Coi Thêm
5 loại Vi trùng và Vi khuẩn nguy hiểm nhứt
Khác Biệt Giữa Xương Rồng Cactus và Mọng Nước Succulent
Trứng có trước hay Gà có trước?
Tẩy Chay Hàng Hóa Đồ Đạc của Tàu khựa
Cuộc Thi Ca Nhạc Truyền Hình Châu Âu 2012
Thành Phố có Mức sống mắc nhứt Thế giới
Vi Trùng MRSA
Máy Giúp Người Liệt Chưn Đi Được
Thức Ăn Ngăn Ngừa Ung Thư
YU55 và WN5
Phân biệt các loại Bão Storms: Cyclone - Hurricane - Typhoon - Tornado
Cholesterol là gì? HDL và LDL là gì?
Kosher, luật lệ ăn uống cho người theo đạo Do Thái chính thống
Bịnh Tiểu ĐườngKhi nào thì có Mưa, Mưa Đá, Tuyết, Sương, Sương Mù
Chết Vì Sắc Đẹp
Vì sao Đồng Hồ Kim chỉ 10 giờ 10 phút?
Nhẫn Đính Hôn và Nhẫn Cưới
Người đẹp toàn cầu thế kỷ 21
Giống nhau và khác nhau giữa Trà Đen và Trà Xanh
Truyền Thuyết Ma Cà Rồng và Bá Tước Dracula
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia của Tác giả Kim Long
Dementia - Bịnh mất trí nhớ
Hiện tượng Rong Kinh - Rong huyết - Băng lậu
Hành Tinh Tương Tự Trái Đất 581 g
Ngũ Hành Mạng và màu Sắc
Khác Biệt giữa Ngọc và Thạch
NDM-1 Vi Trùng Nguy Hiểm Nhứt Thế Gian
Con Đỉa
Tất cả thông tin về Pha lê và Thủy tinh
Tất cả thông tin về Kim Cương Hột Xoàn
21.12.2012 Ngày Tận Thế?
Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới
Mắt nhìn được sau 50 năm mù lòa
Chuột Cống tìm Mìn
Những Sáng Kiến Kỳ Lạ
Tẩy Uế Nước bằng Ánh Sáng Mặt Trời
Mắm Nêm một Đặc Sản của dân tộc Việt
Sáng Kiến giúp Người Nghèo
Vài Cây Cổ Thụ Nổi Tiếng trong Lịch Sử
Khi Mất Ngủ nên Làm Gì?
Làm Sao để có Làn Da Mặt Đẹp
24 Khuôn Vàng Thước Ngọc
Nhật Thực Khuyết ngày 15.1.2010
Cúm Heo - Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1
Nhôm + Bột Ngọt và Bịnh Lãng Trí
Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi ...
Bảo Vệ Mắt Bằng Mắt Kiếng Mát
Ý nghĩa của Kim Bạch Kim - Vàng - Vàng Trắng và Bạch Kim
Tại Sao đeo Nhẫn Cưới ở ngón Áp Út?
Sao Sẹt hàng năm
Nhật Thực 22.07.2009
Danh Sách Botany
Rendez-vous Hải Vương - Sao Mộc và Mặt Trăng trong năm 2009
Bài Thuốc Thốc Kê Hoàn của Võ Tắc Thiên
Thái Giám chữ Tàu
Sen và Súng - cách xếp Origami hình cánh Sen
Đồ Tốt - Đồ Dỏm
Độ ISO - Cách Điều Chỉnh Ánh Sáng Khi Chụp Hình

1 comment:

  1. Rất tiếc ông ta thông minh như vậy, lại bị thằng cha vua bắt làm thái giám, không có người nối dòng !!

    ReplyDelete

*********************************************************
Cảm ơn bạn đã ghé kimlong9999.blogspot.com
Bạn có yêu cầu hay ý kiến gì không?
Bạn vui lòng để lại đôi lời nhận xét để trang
ngày càng hoàn chỉnh hơn.

NHẬN XÉT SẼ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG NGAY !

Nếu không thích hiển thị TÊN
thì hảy chọn hồ sơ Anonymous "Ẩn danh"
rồi nhấn "Đăng nhận xét".
Nhấn thêm lần nửa nếu có thông tin báo lỗi.
KimLong9999 chúc bạn một ngày thật đẹp và vui vẻ.
*********************************************************
Thank you for your visit and welcome to our blog!
Take a moment and look around.
Let us know what you think about this blog by leaving a comment.
YOUR COMMENT NEEDS TO BE APPROVED
BEFORE IT WILL APPEAR.
THANKS EVERYONE FOR PATIENTS.
Have a nice day.
* KimLong9999 *
*********************************************************
Vielen Dank für den Besuch!
Sie können Ihre Kommentare und Anregungen hier hinterlassen.
DIE KOMMENTARE WERDEN MODERIERT
und WERDEN NICHT SOFORT ANGEZEIGT.
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Einen schönen Tag noch...
* Bạch Kim *
*********************************************************
Merci pour votre visite!
Vous pouvez laisser vos commentaires et suggestions ici.
LES COMMENTAIRE DOIT ÊTRE APPROUVÉ AVANT D'ÊTRE AFFICHÉ.
Je vous remercie beaucoup pour votre patience!
Bonne journée.
* KimLong9999 *
*********************************************************

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo