Wednesday, December 7, 2016

Cấp hạng của cuộc khảo sát giáo dục toàn cầu

Ba năm một lần bắt đầu lần 1 từ năm 2000 với 43 nước tham gia, lần 2 2003 41 nước, lần 3 2006 57 nước, lần 4 2009 75 nước, lần 5 2012 65 nước, lần 6 2015 70 nước.
Vào ngày 06.12.2016, tổ chức OECD đã công bố kết quả của cuộc khảo sát năm 2015. Hơn nữa triệu học sinh (540 000) tuổi 15 năm 3 tháng đến 16 tuổi 2 tháng đại diện cho khoảng 29 triệu học sinh cùng tuổi của 70 nước đã tham gia cuộc khảo sát do họ tổ chức. Kết quả này nhằm mục đích cung cấp đều đặn cho các nước tham gia thông tin về kỹ năng cơ bản của học sinh, nhằm phản ảnh về hiệu quả của hệ thống giáo dục. Căn cứ vào chẩn đoán này các nước có thể từng bước cải thiện hệ thống giáo dục của nước mình cũng như so sánh với các quốc gia có hệ thống giáo dục hạng cao hơn để học hỏi phương pháp giáo dục tốt đẹp hơn.
Cuộc khảo sát không dựa trên cấp lớp học mà theo tuổi nhằm sát định kiến thức đã thâu nhập được và khả năng phân tích vấn đề một cách có hiệu quả nhứt, ứng dụng những gì đã học vào tình huống thực tiễn để giải quyết vấn đề cũng như trình độ đáp ứng với những thử thách thực tế trong cuộc sống và trong xã hội hiện đại.
Trọng tâm chính là đo trình độ của thí sinh về các môn khoa học, toán, từ ngữ đọc hiểu. Môn đọc hiểu sẽ là trọng tâm của kỳ khảo sát 2018, toán học 2021 và môn khoa học năm 2024.
Cuộc kiểm tra kéo dài 2 tiếng, môn trọng tâm sẽ chiếm 2/3 thời gian tức là 1 giờ để trả lời câu hỏi, 5 phút nghỉ, sau đó 1 giờ cho 2 môn còn lại, nghỉ 15 phút sau đó 50 phút để điền các câu hỏi có liên quan đến bản thân như: giới tính, động lực học, trình độ học thức, nghề nghiệp của cha mẹ, quốc gia sinh ra, tiếng mẹ đẻ. Các giáo viên chủ nhiệm cũng điền vào một bản các câu hỏi có liên quan đến trường. Tất cả đều được vô danh hoá. Để so sánh trình độ giữa nam sinh và nữ sinh, xuất thân từ gia đình giàu nghèo trong xã hội, con của gia đình định cư.
Bắt đầu năm 2015 cuộc trắc nghiệm thông qua máy tính điện tử (computer), chỉ có một số ít nước không có điều kiện sử dụng máy tính thì mới dùng phiên bản giấy.
Việt Nam bắt đầu tham gia cuộc đọ sức giáo dục quốc tế này vào năm 2012.

Thủ tục và sự chọn học sinh tiến hành và hoàn tất một năm trước khi thi. Thông thường cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 4, tháng 5. Tất cả các thủ tục có liên quan đến cuộc khảo sát đều được giám sát nghiêm ngặt ở mỗi quốc gia.
1/ Ở các nước đăng ký tham gia, OECD chọn 150 trường và 6300 học sinh phù hợp với tiêu chuẩn.
2/ Tất cả các nước tham gia đều có bộ đề thi giống nhau được dịch ra ngôn ngữ của từng nước.

Kết quả 2015 với trọng tâm Khoa học. Điểm và hạng đầy đủ xem bên dưới.

Khoa học. Điểm trung bình là 493.
Hạng 1 Xin-ga-por 556 điểm
Hạng 2 Nhựt 538 điểm
Hạng 3 Estonia 534 điểm
Hạng 4 Đài loan 532 điểm
Hạng 5 Phần lan 531 điểm
Hạng 6 *Macao 529 điểm
Hạng 7 Gia nã đại 528 điểm
Hạng 8 Việt nam 525 điểm
Hạng 9 Hồng kông 523 điểm
Hạng 10 Tàu vùng Bắc kinh, Giang tô, Thượng hải, Quảng đông 518 điểm
...
Hạng bét Cộng hoà Dominica 332 điểm. Dominica gồm 2/3 hòn đảo nằm giữa Đại tây dương và Ca-ri-bê. 70% dân số là hậu sanh của nô lệ từ Phi Châu.

*Macao thuộc tàu nhưng được hưởng chế độ tự trị ngoại trừ ngoại giao và quốc phòng thì do tàu trị. Ma-cao xưa là thuộc địa của Bồ-đào-nha, dân số 647 000, cách Hồng-kông 50km (nằm phía tây của Hồng-kông). Macao trước kia là đảo, năm 1999 được lấp biển để kết nối với đất liền của tàu.

Toán. Điểm trung bình 490.
Hạng 1 Xin-ga-por 564 điểm.
Hạng 2 Hồng Kông 548 điểm.
Hạng 3 Macao 544 điểm.
Hạng 4 Đài loan 542 điểm.
Hạng 5 Nhựt 532 điểm.
Hạng 6 Tàu vùng Bắc kinh, Giang tô, Thượng hải, Quảng đông 531 điểm.
Hạng 7 Nam Hàn 524 điểm.
Hạng 8 Thuỵ Sĩ 521 điểm.
Hạng 9 Estonia (bắc Âu) 520 điểm.
Hạng 10 Gia Nã Đại 516 điểm.
...
Hạng 21 Việt nam 495 điểm (70 nước dự thi)
...
Hạng bét  Cộng hoà Dominica 328 điểm.

Khả năng đọc điểm trung bình 493.
Hạng 1 Xin-ga-por 535 điểm
Hạng 2 Hồng Kông 527 điểm
Hạng 2 Gia nã đại 527 điểm
Hạng 4 Phần lan 526 điểm
Hạng 5 Ái Nhĩ Lan 521 điểm
Hạng 6  Estonia (bắc Âu) 519 điểm
Hạng 7 Nam Hàn 517 điểm
Hạng 8 Nhựt 516 điểm
Hạng 9 Na-uy 513 điểm
Hạng 10 Macao 509 điểm
Hạng 10 Niu-Di-lân 509 điểm
...
Hạng 27 Tàu vùng Bắc kinh, Giang tô, Thượng hải, Quảng đông 494 điểm.
...
Hạng 30 Việt nam 487 điểm (trong 70 nước dự thi)
...
Hạng bét Cộng hoà Liban và Kosovo với 347 điểm.

OECD nguyên thủy năm 1961 gồm các nước thành viên thành lập và là các nước ở Âu châu: Ái-nhĩ-lan, Anh, Áo, Bỉ, Bồ-đào-nha, Đan mạch, Đức, Pháp, Phần-lan, Hoà-lan, Hy-lạp, Băng đảo (Iceland), Luxembourg, Na-uy, Tây-ban-nha, Thuỵ điển, Thuỵ sĩ, Ý.
Sau đó Gia-nã-đại, Mỹ, Niu-di-lân, Nhựt, Nam hàn, và một số nước đông Âu như Tiệp, Estonia, Hung, Latvia, Ba-lan, Slovenia, cũng như Thổ-nhĩ-kỳ được vào. Cho đến nay tổ chức có 35 nước thành viên. Đứng đầu của tổ chức là tổng thư ký José Gurria sanh 1950, là một nhà kinh tế và ngoại giao người Mễ. OECD được tài trợ do sự đóng góp ở mức độ khác nhau của các nước thành viên. Ngân sách tổng cộng năm 2015 là 363 triệu Euro.
44 nước không thành viên nhưng cũng được tham dự cuộc khảo sát học vấn toàn cầu PISA = Programme for International Student Assessment = Chương trình đánh giá học sinh quốc tế.
Việt Nam thuộc những nước không phải thành viên của OECD =  Organization for Economic Coorperation and Development = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Trụ sở chính tại (lâu đài) Chateau de la Muette Paris, Pháp.
* Thi về các môn khoa học, khảo sát sự hiểu biết của thí sinh về kiến thức khoa học, thu nhận kiến thức mới, giải thích hiện tượng khoa học và rút ra kết luận dựa trên dẫn chứng về các vấn đề khoa học liên quan, tương ứng vận dụng kiến thức khoa học vào các tình huống có liên quan đến khoa học.
* Khả năng đọc theo định nghĩa của OECD là đọc và hiểu, có kiến thức về ngôn ngữ. Khả năng đọc không những chỉ phụ thuộc vào tốc độ đọc, độ lưu loát, trí nhớ ngắn hạn, mà thí sinh còn phải sở hữu một số từ vựng, kỹ năng cơ bản về nhận thức những gì đã đọc.

Từ khi có cuộc khảo sát PISA đến nay, các nước Á Châu luôn luôn đạt được những hạng 1/3 trên trung bình. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ như Thái (10% dân số theo hồi giáo), hai nước có đa số dân theo hồi giáo Mã-lai (61,3%) và In-đô (87,2%) đứng những hạng dưới trung bình hay gần bét.
2015 có 70 nước tham gia, về môn khoa học: Thái hạng 54, In-đô hạng 62/70. Môn toán: Thái hạng 54, In-đô hạng 63/70. Đọc hiểu: Thái hạng 57, In-đô 64/70.
2012 có 65 nước tham dự, môn khoa học: Thái hạng 48, Mã-lai hạng 53, In-đô hạng 64/65. Môn toán: Thái hạng 51, Mã-lai 53, In-đô hạng 64/65. Đọc hiểu: Thái hạng 48, Mã-lai 59, In-đô 60/65.

Phần lớn những nước Đông Âu như Kosovo phần đông tổng dân số 1,8 triệu theo hồi giáo hiện tại có rất nhiều khủng bố hồi giáo xuất thân từ nước này, Macedonia, ở Châu Mỹ La-tinh (nam Mỹ) như Peru, Ba-tây, Cô-lôm-bi-a, Ác-gen-ti-na, U-ru-guay và các nước Ả rập hồi giáo như Thổ-nhĩ-kỳ, Li-băng, An-giê-ri, Ả rập thống nhất, Tunesia, Ca-ta (Qatar) đạt những hạng thấp hay bét.

Kết quả từ 2010 đến 2012 có 65 nước dự thi. Trọng tâm là Toán học.

Toán điểm trung bình là 494.
Hạng 1 tàu thi ở Thượng hải 613 điểm
Hạng 2 Xin-ga-por 573 điểm
Hạng 3 tàu Hồng kông 561 điểm
Hạng 4 Đài loan 560 điểm
Hạng 5 Nam Hàn 554 điểm
Hạng 6 tàu Macao 538 điểm
Hạng 7 Nhựt 536 điểm
Hạng 8 Liechtenstein 535 điểm
Hạng 9 Thuỵ Sĩ 531 điểm
Hạng 10 Hoà Lan 523 điểm
Hạng 11 Estland 521 điểm
Hạng 12 Phần Lan 519 điểm
Hạng 13 Gia-Nã-Đại 518 điểm
Hạng 14 Ba Lan 518 điểm
Hạng 15 Bỉ 515 điểm
Hạng 16 Đức 514 điểm
Hạng 17 Việt Nam 511 điểm.
...
Hạng bét Peru 368 điểm.

Khoa học. Điểm trung bình là 501.
Hạng 1 tàu thi ở Thượng hải 580 điểm
Hạng 2 tàu Hồng kông 555 điểm
Hạng 3 Xin-ga-por 551 điểm
Hạng 4 Nhựt 547 điểm
Hạng 5 Phần Lan 545 điểm
Hạng 6 Estonia 541 điểm
Hạng 7 Nam Hàn 538 điểm
Hạng 8 Việt Nam 528 điểm
Hạng 9 Ba Lan 526 điểm
Hạng 10 Gia Nã Đại 525 điểm.

Khả năng đọc điểm trung bình 496.
Hạng 1 tàu thi ở Thượng hải 570 điểm
Hạng 2 tàu Hồng kông 545 điểm
Hạng 3 Xin-ga-por 542 điểm
Hạng 4 Nhựt 538 điểm
Hạng 5 Nam Hàn 536 điểm
Hạng 6 Phần Lan 524 điểm
Hạng 7 Đài loan 523 điểm
Hạng 8 Gia Nã Đại 523 điểm
Hạng 8 Ái Nhĩ Lan 523 điểm
Hạng 10 Ba Lan 518 điểm.
Hạng 11 Liechtenstein 516 điểm
Hạng 11 Estonia 516 điểm
Hạng 13 Úc 512 điểm
Hạng 13 Niu Di-lân 512 điểm
Hạng 15 Hoà Lan 511 điểm
Hạng 16 Macao 509 điểm
Hạng 16 Thuỵ Sĩ 509 điểm
Hạng 16 Bỉ 509 điểm
Hạng 19 Việt Nam 508 điểm
Hạng 19 Đức 508 điểm.
Bên dưới là toàn bộ kết quả điểm và hạng PISA lần thứ 6 đến năm 2015:Môn Khoa học, Toán, Đọc hiểu.No comments:

Post a Comment

*********************************************************
Cảm ơn bạn đã ghé kimlong9999.blogspot.com
Bạn có yêu cầu hay ý kiến gì không?
Bạn vui lòng để lại đôi lời nhận xét để trang
ngày càng hoàn chỉnh hơn.

NHẬN XÉT SẼ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG NGAY !

Nếu không thích hiển thị TÊN
thì hảy chọn hồ sơ Anonymous "Ẩn danh"
rồi nhấn "Đăng nhận xét".
Nhấn thêm lần nửa nếu có thông tin báo lỗi.
KimLong9999 chúc bạn một ngày thật đẹp và vui vẻ.
*********************************************************
Thank you for your visit and welcome to our blog!
Take a moment and look around.
Let us know what you think about this blog by leaving a comment.
YOUR COMMENT NEEDS TO BE APPROVED
BEFORE IT WILL APPEAR.
THANKS EVERYONE FOR PATIENTS.
Have a nice day.
* KimLong9999 *
*********************************************************
Vielen Dank für den Besuch!
Sie können Ihre Kommentare und Anregungen hier hinterlassen.
DIE KOMMENTARE WERDEN MODERIERT
und WERDEN NICHT SOFORT ANGEZEIGT.
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Einen schönen Tag noch...
* Bạch Kim *
*********************************************************
Merci pour votre visite!
Vous pouvez laisser vos commentaires et suggestions ici.
LES COMMENTAIRE DOIT ÊTRE APPROUVÉ AVANT D'ÊTRE AFFICHÉ.
Je vous remercie beaucoup pour votre patience!
Bonne journée.
* KimLong9999 *
*********************************************************

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo